Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 10/3/2017 Služba Revive Israel

Bohatství pronárodů a nohy apoštolů

Ašer Intrater

U proroků je několik míst, jež mluví o dni, kdy „přijde … bohatství pronárodů“ - (Izajáš 60,5; 60,9; 60,11; 60,16; Za 14,14; Zj 21,26).

Uskuteční se (I kdyby jen částečné) splnění těchto veršů v naší době? Přijde to bohatství k církvi? - Nebo k Izraeli? Myslím, že do jisté míry k oběma. Pokud ano, pak snad u mesiánského ostatku bude to splnění dvojnásobné.

Proč se má objevit taková hojnost prostředků? Jistě ne pro hamižné, sobecké záměry, ani pro nějakou nepatrnou vizi. Pokud má toto bohatství přijít ode všech národů, pak se musí jednat o prostředky pro uskutečnění vize, která bude pro všechny národy požehnáním.

Dnes existuje možnost uskutečnění velkého poslání apoštolů evangelizovat svět (Skutky 1), jednoty v církvi (Jan 17); probuzení v Izraeli (Římanům 11); a tisíciletého království na zemi (Zjevení 20).  

Pro tak velikou vizi bude třeba úměrně velké množství prostředků. Bude to znamenat víc odpovědnosti než užitku – ve skutečnosti jde o obrovské a těžké břemeno. Cítím však, že Pán chce, abychom odpovědnost za takovou vizi přijali a abychom věřili, že na ni budou prostředky.   

V Bibli najdeme případy, kdy lidé prodávali majetek a kladli peníze k „nohám apoštolů“. Jednali s tak nadpřirozenou štědrostí, protože pochopili velikost zprávy o království, o němž se hovořilo v „učení apoštolů“.  Motivovalo je to, aby tuto vizi, která mění svět, podpořili.

Skutky 2,42 – Vytrvale poslouchali učení apoštolů

Skutky 4,34n – peníze … skládali apoštolům k nohám 

Tento příliv finančního požehnání v sobě skrývá velké nebezpečí. Ti, kteří je přijmou, musejí jednat naprosto poctivě, ba s odříkáním, a současně být převelice štědří a použít těch financí k podpoře Božího království.

Toto zázračné opatření ve Skutcích 4 okamžitě vedlo k smrtelnému hříchu Ananiáše a Safiry ve Skutcích 5. Jidášovo zrazení Ješuy vyprovokovala žárlivost na Mirjam, která vylila drahocennou voňavku. I útok národů na Izrael skrze Góga a Magóga je vyprovokován žárlivostí kvůli financím (Ezechiel 38,12).

Nedávno jsme ve sboru Ahavat Ješua (Ješuova láska) v Jeruzalémě vyučovali a pokorně se modlili, aby „přišlo bohatství pohanských národů“ a „aby bylo položeno k nohám apoštolů“.   Pět dní nato nám volal jeden milý svatý z druhé strany zeměkoule, který zrovna zamýšlel dát větší dar. Řekl, že k němu mluvil Bůh a nařídil mu: „Vezmi ty peníze a polož je Ašerovi k nohám.“

Kéž to poslouží jako nadpřirozené znamení, že k mnoha dalším budou proudit prostředky, aby se vize apoštolů naplnila v našem pokolení!


Křest ohněm

Ašer zde vyučuje o křtu v Duchu svatém a v ohni. 

Anglicky ZDE!


Teror v číslech

Írán je nejen největším finančním podporovatelem celosvětového islámského teroru, ale má i největší vládou schválený počet poprav na osobu, třetí nejvyšší sebevražednost, asi patnáct miliónů nezaměstnaných, téměř nemá střední třídu a vládne tam masová chudoba, vážná vodní krize, přelidněnost měst a negramotnost.

Více ZDE!


Zpět

Zpět