Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 4/5/2018 Služba Revive Israel

Naléhavá potřeba modlitby

Ašer Intrater

missiles

Modlitba je tak důležitá, že to během uplynulého dvoutisíciletí byla pro Ješuu zřejmě prvořadá práce, které se věnoval.  Dospěl asi k závěru, že přímluvnou modlitbou bude moci vykonat daleko víc než čímkoli jiným.

Židům 7:25 – Je stále živ a přimlouvá se za ně.

Římanům 8:34 – Je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Když se tedy modlíme pod vedením Božího Ducha, spojujeme se ve skutečnosti s Ješuou, přimlouváme se spolu s ním a on se přimlouvá za nás. Toto modlitební partnerství s Ješuou přináší - s narůstající tendencí – ovoce pro Boží království, a taková naléhavá modlitba mobilizuje všechny nebeské a pozemské síly, a to se strategickou účinností.

Nedávno jsme vnímali, že nás Duch svatý vede, abychom se v modlitbách zaměřili na pět oblastí, a rádi bychom vás požádali, abyste se k našim přímluvám přidali.

Naléhavé modlitby za mezinárodní situaci

1. Korejské jaderné zbraně – Kim Jong-Un přislíbil demontáž severokorejských nukleárních zbraní, skoncování s jaderným výzkumem a odzbrojení korejského poloostrova. Pokud je to lživý příslib, mohla by se situace zhoršit. Pokud je míněn poctivě, mohla by nastat potenciálně nová éra míru. Modleme se za okamžité a úplné odzbrojení.

2. Trump – ať už s jeho politikou nebo způsoby souhlasíme nebo ne, je v dnešním světě nejvlivnějším politickým vůdcem. Je třeba se modlit, aby Bůh vedl a usměrňoval jeho myšlení, řeč, rozhodnutí i partnerské vztahy. Trumpova rozhodnutí mají dominový účinek na další národy.

3. Média – vliv na potenciální mír v Koreji a na následné změny v dalších zemích má krom faktů též způsob, jak o těchto faktech informují zpravodajské zdroje  a sociální média. Modleme se za poctivé zpravodajství a za pozitivní změnu veřejného mínění – v Asii, na Západě i na Blízkém východě.

4. Velvyslanectví v Jeruzalémě – do čtrnácti dnů plánují Spojené státy otevření nového velvyslanectví v Jeruzalémě. Týž krok už ohlásily jiné státy. Je to podle Zacharjáše 12:2-3 začátek nového stadia ve sporech o Jeruzalém, což nás všechny posouvá k dalším událostem doby konce. 

5. Sedmdesátileté uspořádání – v poválečných letech 1948-49 došlo k novému uspořádání státních hranic směrem ze Západu na Východ. Platilo po všechna ta léta. Vidíme však, že po uplynutí tohoto sedmdesátiletého období nastává éra opětovného uspořádání. Dokonce i arabské země, například Egypt a Saúdská Arábie, přehodnocují svůj vztah k Izraeli.

Když vás k tomu Pán povede, rádi bychom se dozvěděli, co vám k těmto bodům ukazuje on. Reagujte na níže uvedené video.


Na co se modlitebně zaměřit v roce 2018

Asher

V tomto kázání Ašer Intrater prorocky sděluje, ZA CO a JAK bychom se měli modlit, pokud jde o pět strategických oblastí celosvětové politiky.

SLEDUJTE

Titulky jsou v dánštině, holandštině, angličtině, francouzštině, korejštině, polštině a (brazilské) portugalštině!


Zpět

Zpět