Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 18/5/2018 Služba Revive Israel

Ohromující souběh událostí v Jeruzalémě

Ašer Intrater

ceremony

Tento týden se sbíhá řada událostí vážících se k městu Jeruzalému.

  1. Rok 33 p. n. l. – Ješua vstoupil do nebeského Jeruzaléma: Každoročně v této době, čtyřicet dní po Vzkříšení, si slavnostně připomínáme den, kdy vstoupil na nebesa, aby usedl po pravici Otce na trůn, kde je mu dána veškerá pravomoc – na nebi i na zemi. (Matouš 28:18)
  2. 7. června 1967 – Jeruzalém opět po více než dvou tisíciletích obsazen židovským národem. Je úžasné, že podle hebrejského kalendáře pro tehdejší rok došlo k této události v témže týdnu, na který podle letošního hebrejského kalendáře připadá Nanebevstoupení Páně.  Proto jsme tento týden, jako každý rok, slavili Den Jeruzaléma, kdy z centra města proudí ulicemi statisíce tančících účastníků k Západní zdi, kde akce vrcholí obrovskou slavností. V nadvládě Židů nad Jeruzalémem vidíme podmínku pro naplnění událostí doby konce a nakonec i pro Ješuův návrat. (Lukáš 21:24; Matouš 23:37-39)
  3. 14. května 2018 – Velvyslanectví USA oficiálně přemístěno do Jeruzaléma, jeho příkladu následovaly další země. Pro mnoho lidí v Izraeli jde o událost stejně významnou jako to, co se odehrálo v letech 1948 nebo 1967; pomyslíme-li na to, že právě v době sedmdesátého výročí zrození národa měly Spojené státy vyhlásit svou podporu biblickým nárokům židovského lidu nazývat Jeruzalém svým odvěkým hlavním městem, jde o velevýznamnou událost na jevišti světových dějin.
  4. 13. května 2018 – Netta Barzilaiová z  Izraele vítězí v pěvecké soutěži Eurovize a získává tak pro příští rok příslib konání této soutěže v Izraeli (v Jeruzalémě?). Možná je to pro mnohé z vás překvapení, a když se podíváte na její obrázek na internetu, určitě se usmějete. Pro Izrael je však každoroční soutěž Eurovize ohromnou zprávou, zvlášť když ji vyhraje Izraelec – to se nestalo od roku 1998. A to, že vyhrála, znamená, že všechny evropské národy se kvůli této události budou příští rok muset dostavit do Izraele. Netta i ministerský předseda Netanjahu vyhlásili svůj záměr stát se hostiteli akce v Jeruzalémě. Nu – uvidíme!
  5. 15.-20. května 2018  -  uskuteční se řada křesťanských a mesiánských akcí: Modlitební pochod pro život, „Kulatý stůl sjednocení“ pořádaný organizací Mezinárodní obnova (Tikkun International), modlitební shromáždění o svátku Šavuot/Letnic konané po celém Jeruzalémě, národní šavuotový piknik Mesiánské aliance a mnoho dalších.

V duchovním světě jsou tyto události „posunem tektonické desky“. Věřím, že vstupujeme do nového období plnění proroctví, podle nichž se Jeruzalém stane středem mezinárodního střetu (Zacharjáš 12:3) a zároveň nastane počátek nového vylití Ducha milosti a úpěnlivých proseb (Zacharjáš 12:10).

Vzhledem ke všem těmto událostem je jistě třeba, abychom činili pokání a znovu obrátili svá srdce k Pánu, tak abychom my sami, jako jednotlivci, byli poddáni Boží dokonalé vůli a v jednotě s jeho spravedlivým řádem.


Zpět

Zpět