Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 25/5/2018 Služba Revive Israel

Odhalení výtržností v Pásmu Gazy

Asher Intrater

Gaza

Měli jsme tu v Izraeli pár úžasných týdnů: oslavu sedmdesátých narozenin národa, oficiální otevření velvyslanectví USA v Jeruzalémě, konferenci u kulatého stolu pořádanou naší organizací Tikkun (Obnova – příště o této akci více) a výroční modlitební shromáždění o svátku Šavuot/Letnic. Žel bylo v téže době prolito na našich hranicích s Pásmem Gazy mnoho krve kvůli sebevražednému pokusu Hamásu o narušení hranic s Izraelem. Světová média jako obvykle vymazávají historii, opomíjejí důvody, proč vězíme v tomto chaosu, a o Izraeli tvrdí, že tím darebákem je on.

Pravda o gazanských výtržnostech a krveprolití vyšla díky Bohu najevo. Představitel Hamásu, Salah Bardawil, konečně přiznal, že u padesáti ze šedesáti lidí zabitých v pondělí šlo o aktivisty Hamásu. Krom toho byli zabiti tři aktivisté Islámského džihádu. Izrael oznámil, že mezi zabitými jich nejméně čtyřiadvacet patřilo k militantním skupinám, ale mezinárodní média to Izraelcům neuvěřila. Myslí si snad ještě někdo, že u těch třiapadesáti příslušníků bojůvek šlo o protestující mírumilovné lidi, kteří si jen vyšli podél hraniční ohrady na procházku?  

Zde je pár skutečností, které ukazují, že odpovědnost za všechna úmrtí nese Hamás. To on vysílá spousty mladých mužů do akcí, jejichž cílem je v podstatě sebevražda za účelem medializace. 

  • Hamás svým „lidským štítům“ lže. Podle zprávy listu Washington Post ze 14. května „organizátoři na shromaždišti ležícím na východ od města Gazy na demonstranty naléhali, aby prorazili ohradu, přičemž jim tvrdili, že izraelští vojáci utíkají ze svých stanovIšť“.
  • Nešlo o pokojné protesty. List The New York Times z 27. května napsal o „Molotovových koktejlech házených na izraelské vojáky a o zápalných bombách připevněných k drakům, které běžným způsobem plachtily přes ohradu a vyvolávaly požáry na izraelské zemědělské půdě“.
  • Podle sdělení Izraelských obranných sil někteří „pokojní demonstranti“ stříleli na jejich vojáky nebo se snažili naklást podél hranic výbušná zařízení.
  • Aktivisté Hamásu už potřetí v rozmezí čtrnácti dnů podnikli palbu na hraniční přechod Kerem Šalom, přes nějž Izrael posílá léky, pohonné hmoty a jiné nezbytné humanitární potřeby. Předpokládá se, že cílem útoku je další způsob, jak způsobit utrpení obyvatelstvu.
  • Premiér Netanjahu konstatoval, že Hamás „nahání civilisty, ženy, děti  do palebné linie, aby došlo k obětem ... a aby tak mohl vykonávat nátlak na Izrael“.
  • Jeden ze zakladatelů Hamásu Mahmoud al-Zahar v rozhovoru pro  Al Jazeera on Sunday  řekl, že „pozadí nedávných pohraničních výtržností Palestinců tvořili bojovníci a zbraně islamistické skupiny“ a že „když mluvíme o ‚pokojném odporu‘, je to proto, abychom oklamali veřejnost“. Může to být ještě jasnější?

Jak by tedy měli reagovat věřící? Musíme neustále odhalovat lži militantního islámu, jichž se dopouští ve své satanské nenávisti k Izraeli, Západu a křesťanům. Nechceme nikoho démonizovat – chceme se však modlit za vysvobození všech, kdo podlehli podvodu islámu, a za to, aby se jim zjevil Boží Syn Ješua. Na našem šavuotovém modlitebním shromáždění jsme zažili mocnou chvíli takovéto přímluvy pod vedením místních arabských křesťanů a mesiánských věřících. Věříme, ze jednota v Kristu podél silnice spojující Egypt, Izrael a Asýrii (Izajáš 19) uvolňuje pomazání pro tento druh modlitby, která může prolomit sevření této zlé mocnosti (islámu) spoutávající mysl miliónů. Prosím, nepřestaňte se modlit s námi!!


Jak se modlit, když zažíváme útoky

Asher

V tomto kázání uvádí Ašer Intrater jednoduché a mocné klíče, s jejichž pomocí lze obstát v těžkých dobách. Sledujte ZDE!

*Titulky jsou v holandštině, dánštině, francouzštině, portugalštině, korejštině.


Zpět

Zpět