Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 1/6/2018 Služba Revive Israel

Sedm pravdivých informací potřebných k překonání obav z času konce (1. část)

Cody Archer

end times

Vyvolávají v tobě slova: antikrist, znamení šelmy, nádoby hněvu, války, hladomory ... pocity hrůzy? Pokud ano, nejsi sám. Nesprávné představy a negramotnost v oblasti těchto pojmů mohou vést při pomyšlení na budoucnost k úzkosti a zmatku - a potom míváme tendenci se tomuto tématu úplně vyhýbat. 

Od knihy Genesis po Zjevení najdeme sto padesát kapitol zaměřených především na události týkající se proroctví o času konce. Velké množství informací o posledních dnech nám Bůh dal záměrně - právě proto, aby nás ujistil o svém konečném vítězství (Jan 16:33) a o svém upřímném úmyslu dopomoci k vítězství i nám (Zj 12:11).

K tomu, aby sis při pomyšlení na blížící se těžké časy dokázal zachovat vnitřní pokoj, ti pomůže sedm pravdivých pokynů a informací: 

1) Kaj se z nedostatku důvěry

Kořen strachu obvykle souvisí s naší nedostatečnou důvěrou v Boha. Pokud to ve svém životě rozpoznáme, musíme se kát, rozhodnout se věřit a poprosit Boha, aby nám dal více víry (Lukáš 17:5). Bůh je dobrý tatínek, kterému můžeme věřit, a rád se o nás postará. S hořčičným semínkem naší víry vykoná i nemožné věci.

2) Jsi vyvolen

Bůh si tě jako první vybral a zamiloval (Jan 15:16; 1. list Janův 4:18-19)! Vírou od něj přijímáme zdarma dar milosti a milosrdenství (Ef 2:4-9). Ani sebevětší lidská práce nebo úsilí nás nezachrání. Jestliže si tě Bůh vybírá a zapečeťuje svým Duchem, nemůže tě od něj nic odloučit (Ř 8:35-39). V jeho objetí jsi v bezpečí. POUHÁ JEHO MILOST nás zplnomocňuje k přemožení satana, našeho těla, světa a těžkostí času konce.

3) Ješuovo vedení je dokonalé 

Ve Zjevení se zas a znova - dvaadvacetkrát - opakují slova jako „rozhodně“ nebo „obdržel auroritu“. Jednat podle jejich zlé vůle satanovi a antikristovi povoluje Bůh (Zj 6:4; 13:5,14). Boha nikdy nic nezaskočí ani nevyvede z konceptu. Je vševědoucí, všemohoucí a použije satanovy plány pro své vlastní záměry. Ješua se při svém vedení nikdy nedopustí chyby. Je to náš dobrý Pastýř a zaslouží si plnou důvěru (Lukáš 12:7). Dokonce ani toho soužení, které na nás dopustí, nebude víc, než bychom mohli unést (1. K 10:13) a opravdu nás připraví a očistí (Da 11:35; Zj 19:7), abychom s ním v budoucím věku vládli (Zj 20:6).

4) Církev je pro Ješuu nejvyšší prioritou 

V první kapitole Zjevení vidíme Ješuu uprostřed sedmi svícnů, které symbolizují 7 sborů v (Malé) Asii se sedmi hvězdami v pravici jako symboly sedmi sborových vedoucích v těchto společenstvích (Zj 1:12-13, 20; 2:1). Než Bůh zjevil budoucí soudy času konce, oznámil nejprve církvi - ekklésii - Ješuovu blízkost. Nejenže je uprostřed nich, ale drží je v ruce! Toto vědomí nám postačí jako příprava na zbývající události knihy Zjevení. Ješuovou nejvyšší prioritou je jeho církev (Mt 16:18) a nikdy nás neopustí ani se nás nezřekne (Žd 13:5).


Rozdělení satanova království

Asher

V tomto kázání mluví Ašer Intrater o důležité modlitbě, kterou je třeba se modlit při duchovním boji: „Satanovo království je rozděleno a padne!"

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v holandštině, dánštině, portugalštině, korejštině, francouzštině.


Zpět

Zpět