Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 27/7/2018 Služba Revive Israel

Čtyři hlavní ingredience učednictví

Cody Archer

guys

Ve Velkém poslání Ješua svým následovníkům přikázal: „Jděte ... a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal …“ (Mt 28:19-20). V okamžiku, kdy uvěříš v Ješuu a znovuzrodíš se, stáváš se na celý život učedníkem a přebíráš povinnost stát se aktivním „náborářem učedníků“.

Jako mladého věřícího mne občas trápilo, že Velké poslání je takové vágní. Proč Ješua pro svou celosvětovou iniciativu získávání učedníků neuvedl podrobnější návod? Myslím, že konkrétní recept nedodal proto, abychom se učili z příkladu jeho života a abychom to, čemu se naučíme, přenášeli do praxe vlastní tvořivostí, metodami a vahou své osobnosti.

Uvedu čtyři klíče, které - jak jsem zjistil - pomáhají učedníkům ke zralosti.

1) Vyučování

Základem učednictví je Boží slovo. Učedníci si nejen potřebují vypěstovat životní styl charakterizovaný pravidelným rozjímáním nad Slovem, nýbrž měli by se též seznámit se všemi knihami Bible, mělo by se jim dostat výuky o tom, jak je číst v souvislosti a jak základům vyučovat jiné (2 Tm 3:16-17). Výuka má být založená na tvých osobních svědectvích a na tom, jak sám uplatňuješ Boží slovo ve svém životě. Biblické vyučování by se nemělo omezovat na to, že si někdo před skupinu lidí stoupne s mikrofonem nebo jim pustí nahrávku na YouTube!

2) Scházejte se ve dvou

Doba výuky musí proběhnout kvalitně. Je třeba, abyste se scházeli ve dvou. Při těchto schůzkách musíme naslouchat na dvou rovinách: 1) tomu, s kým se scházíme, a 2) Duchu svatému. Nepředpokládej, že rada daná člověku, se kterým jsi se naposledy setkával, bude fungovat i u tvého nového učedníka. Při kladení otázek, osobním sdílení i modlitbě se musíme nechat vést Duchem svatým. Ty osobní schůzky můžete mít kdekoli (sám beru své kluky rád na túry po Judských horách). Hlavně buď upřímný a vykazatelný. Vyprávěj o svých prohrách i vítězstvích, ale ať při tom nemluvíš jenom ty.

3) Nadpřirozený rozměr

Jak do toho? Jak druhému ukázat to, co je třeba? Hlavně nesmí chybět nadpřirozený rozměr (1 K 2:4-5). To znamená, abyste se spolu modlili za nemocné, zakoušeli Boží přítomnost ve chvále, sloužili cizincům atd. atd. Výcvik lidí v uplatňování darů Ducha svatého vyžaduje víru a odvahu riskovat. Čím intenzivnější budou tato cvičení, tím více učedníci porostou. Chybí-li našemu životu nadpřirozené pomazání od Boha, nebudeme schopni přinášet lásku, zapojit se do duchovního boje ani vykonat cokoli jiného, co ponese ovoce království.

4) Humor a legrace

Budeš-li někomu věnovat svůj čas, přirozeně mezi vámi vznikne opravdový vztah. Nemusíš přitom být celou dobu jen vážný. Pozvi žáka do svého osobního života! Zahrajte si nějakou hru. Jděte spolu na pláž. Toulejte se po horách. Smějte se, pochutnávejte si na jídle, užívejte si to, že můžete být spolu. Dnes je tolik rozbitých rodin. Co by za to spousta lidí dala, kdyby měli příležitost poznat nějakou milující rodinu a stát se její součástí (Mal 4:6)! K výcviku patří také to, že tvoji učedníci uvidí, jak spolu s manželem a dětmi žijete a jak spolu vycházíte.

A víš, co je na těchto čtyřech oblastech krásné? To, že jen málokdo je skvěle zvládá všechny. To znamená že každý úd Mesiášova těla může a má hrát svůj vlastní part. Možná nejsi nijak velký učitel, ale zato třeba vynikáš pohostinností a také v tom, jak dokážeš svůj dům otevřít lidem. Výborně - tak to dělej pravidelně a záměrně! (Ř 12:6-8)

Jeden mladík, kterého jsem léta vyučoval, se nedávno začal scházet s náctiletými a věnovat se jim. Když takhle vidím, jak někdo roste v Pánu a dospěje až do bodu, kdy je schopen zasévat do někoho dalšího, mám z toho obrovskou radost. Za takový okamžik všechno to vynaložené úsilí opravdu stojí!

Ješuovo přikázání, abychom mu získávali učedníky, vyžaduje oběť, lásku, která si neklade podmínky, trpělivost a dosažitelnost. Vždycky - bez ohledu na to, jak se cítíš, kde se v životě nacházíš nebo na jakou úroveň jsi ve vyučování dospěl - máš vždy něco, co můžeš předat někomu jinému. Uposlechneš-li Velkého poslání, bude si tě Pán moci použít způsobem, o jakém se ti ani nesnilo!

Napiš mi k tomu něco. Rád bych věděl, co při získávání učedníků pomáhá právě tobě!


Ženy, které prorokovaly

Asher

Ašer Intrater mluví o tom, jaký význam mají manželé a postavy duchovních otců - jak pomáhají ženám, aby rostly v daru prorokování.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině a portugalštině.


Zpět

Zpět