Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 3/8/2018 Služba Revive Israel

Abraham měl tři manželky

Asher Intrater

camels

Čteme-li příběhy praotců. musíme se ptát, jaký je za všemi těmi událostmi Boží záměr, i když třeba vypadají podivně. Sám tomu rozumím tak, že Bůh poslal Abrahama do Kenaanu proto, aby „restartoval“ původní plán ze zahrady Eden. (Genesis 12:1-4)

Sára
Skrze Abrahamovu první manželku, Sáru, se narodil Izák, jemuž se dostalo jak zaslíbeného semene Mesiáše Spasitele, tak i vlastnických práv k zemi. (Genesis 18, 21)

Hagar
Skrze Abrahamovu druhou manželku, Hagar, se narodil Izmael, jenž byl požehnán a obřízkou připojen k rodinné smlouvě, a to ještě před narozením Izáka. Skrze Hagar bylo navázáno rodinné a smluvní spojení s lidem Egypta (Misrajim) a skrze něj se všemi syny Kúše a Cháma, žijícími v Africe. (Genesis 10:6)

Ketúra
Po Sářině smrti se Abraham oženil s Ketúrou. Její synové byli posláni na sever a na východ, a přípojeni k synům Ašúra (Asýrie). Tím byla ustavena rodinná smlouva, spojení, které se rozšířilo do Evropy a do Asie. (Genesis 25:1, 3, 6)

Bůh Abrahamovi zaslíbil, že bude požehnáním pro všechny národy, že převezme do vlastnictví planetu zemi, bude otcem mnoha národů a přinese světu spasitele. (Genesis 12, 22, Izajáš 19:23-25, Římanům 4)
Synové Izmaelovi a Ketúřini nebyli nějakou chybou. Byli součástí Božího předurčeného plánu pro obnovu planety země a rozšíření Boží rodiny skrze smlouvu s otcem Abrahamem.


Jak růst v duchovních darech

Cody

Cody Archer hovoří o správném přístupu k duchovním darům a o dvou léčkách, jimž se potřebujeme vyhýbat.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět

Zpět