Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel
© 31/8/2018 Služba Revive Israel

Probuď se a projdi procesem obnovy

Ašer Intrater

hand

Probuzení vede k obnově. Tento princip Božího království se osvědčuje jak u jednotlivce, tak u celého národa.

V případě jedince bude probuzení znamenat to, že se v srdci znovuzrodil a poté přijal Ducha svatého (Skutky 2:38, Jan 3:3). Přijme-li někdo duchovní obnovu, začne u něj či u ní proces uzdravování a životní obnovy.

Probuzení začíná v duchu a přináší pak obnovu do každé oblasti života - myšlenkové, duševní, citové, tělesné, společenské, finanční atd.

Ovšem procesu „probuzení a obnovy“ musí předcházet dřívější fáze, které říkáme pokání. Pokání znamená, že dotyčný změní své chování, myšlenky, rozhodnutí a postoje; přestane dělat věci, které jsou špatné, nemorální a nezdravé; vyprosí si odpuštění od Boha i od bližního - a obnoví svůj vztah k nebeskému Otci - bude plný lásky a radostné poddanosti.

Poselství evangelia Království vždycky začíná slovy „Čiňte pokání“ (Marek 1:15, 6:12; Skutky 2:38, 3:19, 17:30). Celý proces by se tedy měl shrnout slovy „pokání - probuzení - obnova“.

Co platí na osobní úrovni, platí i na globální úrovni. Ve Skutcích 1:6 učedníci prosí Ješuu, aby „obnovil království pro Izrael“. Ve Skutcích 1:8 Ješua odpovídá, že nejprve musejí „přijmout moc Ducha svatého a být mu svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“.

Zde Ješua definuje probuzení na globální úrovni: tvoří je podle něj dva prvky - moc Ducha svatého a světová evangelizace. Tato dynamika probuzení (Duch svatý a evangelizace) nakonec povede k obnově. Jak světové probuzení, tak světová obnova probíhají na dvou rovinách.

Ve Skutcích 1:6 prosil Petr o obnovu Izraele. Po letničním probuzení se však jeho vize rozšířila v tom smyslu, že „bude všechno nové“ (Skutky 3:21). Bude obnoveno vše, a bude obnoveno izraelské království. Proces bychom mohli shrnout následovně:

 1. Pokání
 2. Probuzení
  1. Duch svatý
  2. Evangelizace
 3. Obnova
  1. Izraele
  2. všech věcí

Probuzení (moc Ducha svatého a evangelizace) vede k obnově (Izraele a všech věcí). Sloužím jako člen týmu služebníků v organizacích Revive Israel a Tikkun International (tikkun znamená hebrejsky „obnova“). Můžete se přesvědčit, že tyto dvě myšlenky - probuzení a obnova - tvoří základ všeho, co děláme. Naším mottem je „Probuď se a projdi procesem obnovy.“ 


Jom Kipppur 2018 (Den smíření)

Tal

Tal Robin vás zve : připojte se k našim přímluvám za spásu Izraele a přispějte nám finančně na výroční shromáždění místních mesiánských sborů konané v Jeruzalémě u příležitosti Dne smíření ve dnech 18.-19. září 2018.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět

Zpět