Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 7/12/2018 Služba Revive Israel

YeshuaChai.tv („Ježíš žije“)

chai tv

Naší vizí je poskytnout každému Izraelci možnost dozvědět se pravdu o Ješuovi v hebrejštině, a to skrze: 

 • partnerství s Mesiášovým tělem v Izraeli skrze podporu evangelizační televize, která napomáhá jednotě. 
 • pomoc s radikálním rozvojem povědomí o Ježíši, kdy nahrazujeme neznalost pravdou
 • naši práci, abychom viděli stovky tisíců Izraelců spasených
 • Sářino* svědectví: Když mluvím o Ježíši, používám vždy jména „Ješu“, toto slovo slouží ovšem jako nadávka. Jsem nábožensky zaměřená a dříve jsem se bála v naší komunitě klást otázky. Díky sledování hebrejského programu YeshuaChai.tv jsem ale pochopila, že Ješua není člověkem, za kterého jsem jej považovala. Jméno Ješua ve skutečnosti znamená „spása“ a já začínám otevírat své srdce a tuto spásu přijímat.

  Videopozvánka Ašera Intratera k partnerství na tomto projektu.

  Jaronovo* svědectví: Jsem mladý sekulární Žid. Viděl jsem upoutávku na kanál YeshuaChai.tv, vyhledal jsem si ho a nyní jej pravidelně sleduji. Pustil jsem se do rozhovoru s týmem programu a nakonec jsem požádal o Nový zákon v hebrejštině.

  V současnosti má Yeshua Chai TV materiál pro osmačtyřicetihodinové vysílání, která pouštíme stále dokola. Na rok 2018 máme v plánu dalších třináct hodin mocného programu. Bez vás to ale nezvládneme, potřebujeme 37 tisíc amerických dolarů, abychom tohoto cíle dosáhli. Za každých darovaných 1000 USD budeme moci vyprodukovat dvacetiminutové hebrejské vysílání s kvalitním obsahem.

  Je obzvlášť důležité, aby lidé slyšeli evangelium v hebrejštině a v izraelské kultuře. Je tomu tak proto, že jakmile evangelium začne působit dojmem něčeho cizího a zahraničního, typickou reakcí bývá odmítavý postoj.

  Klikněte zde, dozvíte se víc. Přispějte na televizní vysílání

  Yeshua Chai!


  nesher logo

  Projekt „Nešer“ (Orel)

  • Chceme s Vámi sdílet naše nadšení z projektu vyvinutého ve spolupráci s haifským sborem Šavej Cijonion (Navrátilci na Sijón). Cílem projektu založeného na Iz 40:31 je dát v Izraeli povstat novému pokolení vedoucích. Podporujeme proto učednictví, výcvik a praktické předávání zkušeností, a to jak u nás mezi izraelskými komunitami, tak směrem k národům. Činíme tak bezprecendentním způsobem - kombinujeme teologické studium a používání darů Ducha. Projekt zahrnuje:
  • Výlet pro mladé věřící po absolvování vojenské služby - pro osvěžení, odpočinek, uzdravení a nalezení směru pro svůj život. Výlet je spojen s poznáváním země, navazují se kontakty s místními věřícími. Účastníci mají možnost použít svoje osobní obdarování a sloužit ve sborech. Jeremjáš se letos zúčastnil výletu do Norska s jednadvaceti mladými dospělými z osmi místnách sborů v Izaeli (Staňte se sponzorem a za 1000 amerických dolarů vyšlete jednoho mladého Izraelce do Norska).
  • Výcvikový seminář„Šoreš“ (Kořeny) - tříměsíční kurs zaměřený na osobní učednictví. Vyučuje tam mnoho izraelských mesiánských vedoucích a učitelů. Letošní pilotní kurs byl velice plodný. Žáci se učili, jak plynout v darech Ducha. Kurs absolvovalo dvanáct studentů, a jeden z nich se rozhodl přijmout křest! (Sponzorujte jednoho studenta za 900 amerických dolarů)

  Ano, chci přispět na tyto projekty.

  Ještě jednou vám děkujeme, že svou spoluprací umožňujete, aby se tyto projekty i jiné programy mohly k Ješuově slávě uskutečnit. Pokračujme ve spolupráci na zasévání do srdcí těchto lidí, aby se v Pánu upevňovali, rostli a naplno rozvinuli svůj potenciál v Kristu.

  Nesher Eagle Project Nesher Eagle Project
  Nesher Eagle Project Nesher Eagle Project
  Nesher Eagle Project Nesher Eagle Project

  Zpět

  Zpět