Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 21/12/2018 Služba Revive Israel

Tři cíle týmové práce

Ašer Intrater

team

Před mnoha lety jsem nad zaslíbeními Písma týkajícími se Izraele, církve, mesiánského ostatku a konce časů dospěl k závěru, že k jejich splnění nemá nikdo dost síly, moudrosti ani spravedlnosti. Pokud nás Bůh povolává, abychom se zapojili, měli bychom pracovat společně jako tým. Kdybychom nedokázali rozvinout týmovou práci, nemohli bychom splnit to, k čemu jsme byli určeni. 

Pracovat v týmu není nikdy snadné. V týmu jsou i další lidé, a lidé mají problémy. Vstupují do něj i se svými slabostmi, rozdíly v názorech, pýchou, obavami, zatvrzelostí, frustracemi apod. Se svými „zavazadly“ i „smetím“.

Jednou jsem našim vedoucím přinesl dětskou obrázkovou skládanku. Úkolem každého z nás bylo umístit své kousky doprostřed stolu tak, aby k sobě pasovaly. Odděleně nic neznamenaly, avšak když jsme je pospojovali, bylo vidět obrázek.

Každý kousek měl na okraji nerovnosti – prohlubně i výčnělky. Prohlubně nám symbolizovaly naše slabosti nebo potřeby, výčnělky nadání a silné stránky. Právě prohlubně – naše slabosti – umožňovaly, aby kousky do sebe zapadly. Klíčem k vytvoření úplného obrázku je to, že každý musí rozpoznat, v čem je potřebný pro ostatní. Můžeme dát prostor tomu, aby tam, kde nás naše silné stránky často rozdělují, nás naopak sblížily naše slabosti.

Společné vlastnictví

Sloužím v hlavním vedení organizací Revive Israel, Tikkun, Ahavat Ješua a Tiferet Ješua. Každý tým, díky Bohu, nese z jeho milosti hojné ovoce. Jsem si hluboce vědom vlastních slabostí a často si nejsem jist, čím vlastně přispívám. Každý tým tvoří obdarovaní, nadaní a motivovaní lidé s osobními zásluhami.

Když vidím, že jsme něco udělali nebo děláme správně, mám důvod vnímat společnou práci a společné „vlastnictví“ týmu. Je vidět, že v něm funguje součinnost a vzájemné „dávání a braní“. Už to samo dává dalším zapojeným lidem pocit bezpečí. Nic nezávisí jenom na jednom člověku.

Cíle naší týmové práce lze shrnout do jednoduché směrnice tří kroků:

  1. tvůj úspěch
  2. naše sounáležitost
  3. mezigenerační předávání

Hlavní prioritou je toužit po úspěchu ostatních zúčastněných. Je třeba zaujímat následující postoj: „Jestliže jsem ti pomohl k úspěchu, vykonal jsem svou práci.“

Druhou je udržování jednoty týmu. Pro uchování sounáležitosti musí každý obětovat své já – jen tak budeme stále součinní. Za jednotu se platí poddajností.

Třetí oblastí je výcvik a předávání. Cíle Božího království jsou příliš velké nejen pro každého jedince, nýbrž i pro každé pokolení. Předávání rolí a postavení se děje v obou směrech: starší dospívají na vrchol a odcházejí, mladší jsou na úpatí svého výstupu na horu a zapojují se. 

Je to podobné předávání jako v rodině, kde se z dítěte později stává rodič a z rodiče prarodič. Autorita se ze staršího postupně přenáší na mladšího, starší však zůstává na čestném místě a nadále působí svým vlivem.

Doufám, že vám tyto zásady týmové práce a vztahů plynoucích ze vzájemného závazku pomohou nést v každé oblasti života hojné ovoce (Jan 15:5, 8, 16).


Rozmach Království

Dan

Dan Juster mluví o nečekaných rolích, které hrají věřící v Ješuu před jeho návratem.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině, španělštině a polštině.


Zpět

Zpět