Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel
© 1/2/2019 Služba Revive Israel

Krev smlouvy a duchovní boj (1. část)

Ašer Intrater

Bible

Odkazů na krev je v Písmu více než čtyři sta. „Krev“ neznamená jen rudou kapalinu proudící v našem těle, nýbrž má i duchovní význam. Je v ní obsažena lidská "duše."

V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření.

Leviticus 17:11
Pravidlo zní: duši za duši. Když člověk zhřeší, znečišťuje svoji duši. Duše (představovaná krví) je vydána, aby vykonala smíření za hříšnou duši; má duši očistit a zaplatit trest. Nečistá duše, na níž se vztahuje trest smrti, je vykoupena, „odkoupena zpět“ smrtí nevinné duše.

Duše spravedlivé lidské bytosti je požadována jako náhrada za duši hříšné lidské bytosti. Oběti zvířat podle Tóry jsou pouze symbolické – ukazují na krev Ješuovu. Duše zvířete nemůže vykonat smírčí obřad za duši člověka; krev zvířete ukazuje na krev spravedlivého Mesiáše, která nás skutečně usmiřuje podle pravidla duši za duši.

Tato výměna je z milosti nabídnuta bezplatně každému, kdo přijme cenu zaplacenou se jeho či její duši. Tímto způsobem je duše „zachráněna“ díky krevní oběti. Krev není pouze obětí, jež umožňuje duši vstoupit do smlouvy s Bohem. Je zároveň pečetí, která tuto smlouvu udržuje a chrání.

Konečná smlouva
Krev znamená, že byl položen život člověka. Smlouva zpečetěná krví je nejpřísnějším druhem smlouvy, neboť zahrnuje cenu života a smrti, úplné odevzdání. Krev umožňuje smlouvu uzavřít; a krev je též požadována při jejím porušení.

K mnoha typům čarodějnictví patří smlouva zpečetěná krví, jež umožňuje ovládat duše lidí, kteří do ní vstoupili, a kteří se tak stávají obětmi totální manipulace a zničení.

V případě naší nové smlouvy s Ješuou není cílem krve zlo, nýbrž dobro. Vstupujeme do smlouvy svatosti, života, uzdravení, radosti a pokoje. I Nová smlouva obsahuje naprostou vydanost na život a na smrt.

Děti Izraele pomazaly zárubně a nadpraží dveří (Exodus 12:7) jako projev svého rozhodnutí být součástí smlouvy. Krev byla znamením, že smlouvu přijaly (Exodus 12:13); poté je smlouva ochránila před smrtí a zničením. Znamení krve vysílá signál vzhůru, což znamená spásu, a do stran, což znamená ochranu; je to úžasná předzvěst Ješuova kříže.

Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. - Exodus 12:23


Výhody krve
První výhoda je tato: označuje území. Vyjadřuje vlastnictví. Je to něco jako dopravní značka, jmenovka, visačka – má stejný význam, jako když si zvíře močí značkuje hranice svého území.
Krev Bohu dovoluje prohlásit: „Tato osoba a její rodina včetně jejich vlastnictví patří Mně. Tobě, Ničiteli, není dovoleno překročit hranice této oblasti.“

Jen si pomysli, jakou moc představuje v duchovním boji! Skrze ni vyhlašujeme, že my i vše, co je s námi spjato, patříme díky Ješuově krvi Bohu. Bůh říká všem démonům, že nemohou vstupovat na naše území a zraňovat nás. Věříme-li v moc smlouvy zpečetěné krví, nemá žádná démonická síla možnost hranice našeho území překročit.

Ve druhé části si povíme o dalších dvou výhodách, které máme díky Ješuově krvi.


Jednota vede k dokonalosti

Dan

Dan Juster mluví o tom, jak může Tělo Kristovo skrze chození v lásce probudit svět.

Sledujte ZDE!


Zpět

Zpět