Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 15/2/2019 Služba Revive Israel

Měsíční zpravodaj únor 2019

Milý příteli Revive Israel,

Jaké dobro, jaké blaho
    tam, kde bratří bydlí svorně!
Jako výborný olej na hlavě,
    jenž kane na vous,
na vous Áronovi,
    kane mu na výstřih roucha.
Jak chermónská rosa,
    která kane na sijónské hory.
Tam udílí Hospodin své požehnání,
   život navěky
.
Žalm 133

Prosím, tento měsíc se modlete obzvlášť za jednotu – za trvalou jednotu v Revive Israel, v rodící se organizaci Světové obnovy/rodině mesiánských organizací, k níž patříme, mezi věřícími a sbory v zemi i mezi Mesiášovým tělem v Izraeli a v národech. S nesmírnou touhou vyhlížíme, že Pán svým příkazem přivolá ještě více svého požehnání!


Seznamte se s týmem – Sára Singermanová

SarahBlahopřejeme Sáře, která právě od ministerstva turismu obdržela licenci průvodkyně turistů. Její touhou je usnadnit vlídné přijímání návštěvníků ze zahraničí, aby zakusili lásku, jakou má Bůh v srdci pro tuto oblast z biblické, prorocké perspektivy, nejen v Izraeli, nýbrž i podél silnice z Izajáše 19. Prosím, proste Pána, aby jí pomohl toho naplno dosáhnout!

Sára sloužila v Izraelských obranných silách jako mluvčí a v Revive Israel nadále slouží v oblasti komunikace. Další její službou je vedení chval. Vášnivě touží „vidět v Izraeli probuzení na základě mezigenerační jednoty a lásky, obzvláště mezi syny Izáka a Izmaele, a vidět národy, které kráčí ve svém určení“. Pochází ze sedmi sourozenců a ve volném čase ráda cestuje, má ráda přírodu a hudbu a ráda tráví čas s rodinou a přáteli.


Podpora společenství

„Děti, které učíme, jsou budoucí izraelští vedoucí chval, tance a uměleckých činností. Mít přístup k tomu, co nabízí Revive Israel, je doopravdy výsada!“ poznamenal Eti, který zde každý týden koordinuje Jubilejní školu hudby. Jde o službu, která je dostupná pro rodiny s nízkými příjmy, protože to umožňuješ svými příspěvky!

V našem areálu v mošavu Jad Ha-Šmona Revive Israel podporuje místní i celonárodní mesiánské společenství. Naše prostory se zpravidla hemží dětmi, které se shromažďují k učení i k zábavě, věřícími, kteří si užívají obecenství, modlí se a chválí Pána, a také vedoucími, kteří se scházejí kvůli plánování. V některých případech máme díky tvé štědrosti navíc i možnost přímo finančními dary podporovat jednotlivce nebo projekty. K místním aktivitám patří:

  • dětské skupiny
  • hudební škola
  • hodiny tělocviku
  • setkávání skupin celonárodně působících vedoucích
  • zkoušky chval a uctívání
  • modlitební shromáždění a večery chval
  • sborová setkání a setkání domácích skupinek
  • pohoštění a jiné akce pro hosty

Bejt Ha-Ješua - partnerská služba

RoniSlužba Bejt Ha-Ješua nese i nadále hojné ovoce. V roce 2018 dospělo k víře a proměně života patnáct drogově závislých a alkoholiků.

Dima, který sotva překročil čtyřicítku, vyhledal pomoc poté, co žil bez Boha a byl dvacet let závislý na heroinu. Podle vedoucího střediska Roniho „byl skutečným příkladem člověka chodícího v tmách. Uvěřil a prožil vysvobození z drog. Nyní věrně chodí ve světle a je pro jiné příkladem šťastného a odpovědného člověka, připraveného pomáhat, kde je potřeba.“

Sbor přidružený k Bejt Ha-Ješua pomáhá těm, kteří díky službě rehabilitačního střediska uvěřili, stát se učedníky. Prosím, modlete se za další uzdravování, vysvobozování a obnovu života vzácných, ale zlomených lidí.


Evangelizace mezi Araby – partnerská služba

Revive Israel se těší výsadě partnerské spolupráce s místní arabskou křesťanskou organizací. Odbor evangelizace prostřednictvím médií rychle roste, na Facebooku oslovuje týdně už 30 tisíc lidí.

Zaměřuje se na Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a Pásmo Gazy. Jeden z vedoucích poznamenal: „Nedávno jedna rodina v novém Východním Jeruzalémě přijala Pána a jsou připraveni nechat se pokřtít. I v Pásmu Gazy se loni dva lidé vydali Pánu a jeden z nich nyní čelí velkému pronásledování. Prosím, modlete se za něj. Zkoušíme ho přestěhovat na Západní břeh Jordánu.“

Rychle se rozvíjí také služba internetového vyučování. V roce 2017 bylo 46 hledajících a v roce 2018 už 182. Všichni touží po proměně Božím slovem. Krom toho tým otevřel na YouTube nový kanál systematického biblického vyučování, který umožňuje zapojení dalších lidí.

Prosím, modli se za všechny tyto nové věřící i za mnohé hledající, aby v tomto společenství nastalo velké probuzení.

Tým zvláště prosí o pomoc na nákup nového vybavení, které jim pomůže konat jejich práci efektivněji.
 

BOHU PATŘÍ VŠECHNA SLÁVA!

Vystrojení svatých

Dan

Dan Juster mluví o tom, jak je patero služebností důležitých pro zrání sboru.

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v čínštině, dánštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět