Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 3/5/2019 Služba Revive Israel

Obnova království pro Izrael (2. část)

Třetí rozměr apoštolského pověření

Ašer Intrater

1. část čtěte ZDE!

wall

Když se učedníci ve Skutcích 1:6 Ješuy ptali, zda k zřízení království dojde v době, neřekl, že se to nestane. Řekl, že nemají možnost vědět, kdy se to stane. V tomto smyslu Ješua biblický plán Božího království v Izraeli potvrdil. K obnově království však v případě Izraele mělo dojít až na konci evangelijní doby, nikoli na jejím počátku.

Království bude v Izraeli obnoveno, až se do Izraele vrátí král. K tomu dojde při druhém příchodu, ne při prvním. Finále Velkého poslání vyvrcholí Ješuovým návratem: „Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Skutky 1:11).
Ješuovi učedníci očekávali:

 1. zřízení království v Izraeli
 2. rozšíření království mezi národy

Ješua to změnil v:

 1. naplnění Duchem svatým
 2. kázání evangelia všem národům
 3. zřízení království při druhém příchodu
  1. pro Izrael
  2. pro všechny národy

Boží království zahrnuje jak Izrael, tak národy. Ne Izrael bez národů, a také ne národy bez Izraele.

Z nitra navenek
Boží království je za prvé duchovní a vnitřní, za druhé má i svou zjevnou manifestaci a projevuje se vládou. Ješua se nakonec vrátí a na zemi vznikne jeho království, jež přinese mír a prosperitu všem národům; jeho hlavním městem bude Jeruzalém (Izajáš 2, Izajáš 9, Micheáš 4, Ezechiel 40-48, Matouš 23, Matouš 24, Lukáš 21, Zjevení 20 atd.).

Království přišlo nejprve duchovně – k učedníkům do Izraele. Pak se rozšířilo ke všem národům. V té době muselo dojít k vyhnanství Izraele a jeho rozptýlení mezi národy. Když se zpráva o království dostala ke všem národům, vznikla ve všech národech mezinárodní církev (ekklésia).

Krok za krokem
Nyní si mezinárodní ekklésia uvědomuje, že čas Ješuova návratu je blízko. Vrátí se do Izraele (na Olivovou horu a do Jeruzaléma), aby zřídil na zemi své království. Nyní se ekklésia musí modlit za obnovu lrálovství v Izraeli, a tím za jeho ustanovení po celém světě.

Obnova království v Izraeli má několik stadií:

 1. Opětovné shromáždění lidu do země
 2. Obnova státu a hlavního města
 3. Obnova Mesiánského ostatku
 4. Probuzení v Izraeli
 5. Návrat Ješuy jako krále a mesiáše.

Stejně jako má každá lidská bytost tři dimenze - ducha, duši i tělo – má je i Boží království. Toužíme vidět plnost poselství evangelia v každé z těchto tří dimenzí: v naplňování Duchem svatým, ve svědectví národům pro spásu duší a v obnově království v Izraeli. Bez třetího prvku – obnovy království v Izraeli – nemůže být původní pověření apoštolů dovršeno.


Jakým výzvám – oproti knize Skutků – čelíme dnes my (1. část)

Asher

Ašer Intrater ukazuje, jak dnes mesiánští věřící v Izraeli zakoušejí podobné výzvy jako Ješuovi učedníci v knize Skutků. Například: kdy a jak pracuje Duch svatý? Jsou biblické svátky určeny k tomu, aby je slavili všichni? Jak by měla vypadat a probíhat shromáždění …?

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět