Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 17/5/2019 Služba Revive Israel

Zpravodaj – květen 2019

Milý příteli Revive Israel

Uprostřed tragických zpráv o střelbě v synagogách a kostelích v době Pesachu/Velikonoc vyhlašujeme dobrotu a věrnost našeho velikého Boha, jenž nám podle 23. žalmu „prostírá stůl před zraky protivníků“ a „hlavu olejem potírá“. Kéž Pán sešle svého Utěšitele každé truchlící, traumatizované či zraněné rodině.


Seznamte se s týmem - Roni Rejwan

RoniRodiče Roniho v roce 1952 vykonali aliju z iráckého Bagdádu a Roni se narodil po pěti letech v Jeruzalémě, kde většinou vyrůstal.

„Jako mladík,“ říká o sobě, „jsem byl těžce namočen do hinduismu, do budhismu a také jsem bral nějaké drogy. Jak kvůli své víře v New Age, tak kvůli svým židovským kořenům jsem nenáviděl křesťany – zvláště proto, že prohlašovali, že je jen jeden pravý Bůh. Dokonce jsem, ač jsem ze světské rodiny, hledal Boha prostřednictvím náboženského judaismu, avšak zklamal jsem se.“

Roni se oženil s Aničkou, odpadlou křesťankou z Finska, půl roku předtím, než sám uvěřil v Ješuu. Děti nechtěl, dával přednost hledání pravdy a byl dokonce ochoten stát se budhistickým mnichem v Himálaji.
„Před mým obrácením se za mne kdosi modlil - a já jsem si dokonce jasně uvědomoval, že z mého těla unikali démoni. Uvěřil jsem v devětadvaceti letech,“ vypráví Roni.

Neměl potom už chuť trávit šest hodin denně jogínskou meditací a také Anička se brzy vrátila k Pánu. Mají dvě děvčata a jednoho chlapce, všem je něco přes dvacet a všichni jsou věřící.

Roni si zamiloval křesťany a také se připojil k mesiánské evangelizační skupině, k níž patřil následujících šestnáct let.

Později začal pomáhat lidem z drogové závislosti a nyní se podílí na vedení rehabilitačního střediska a na pastorské službě ve sboru spojeném s tímto střediskem (viz níže „Bejt Ha-Ješua – partnerský projekt“).


Zpráva z Etiopie

Z křesťanského obyvatelstva jednotlivých světadílů je světově nejpočetnější africké. Přesto se tam Revive Israel dosud angažovalo velice málo. Z toho důvodu dva členové našeho týmu po osm dní zkoumali, jaké záměry má Bůh s Etiopií, a to společně s našimi blízkými přáteli: jsou to Birlie a Melkame Belayovi, izraelští apoštolští vedoucí z Etiopie, kteří předtím dlouho sloužili své rodné zemi.

Základem výjezdu byla důležitá konference, která se konala loni v létě. V Addis Abebě se tým setkal s velikým sborem i některými obchodními vedoucími a také finančně podpořil zchudlé starší Židy, kteří prodali půdu a opustili své kmenové domovy za účelem alije do Izraele – avšak izraelská vláda je dlouhodobě odmítá do Izraele pustit, takže uvízli v Addis Abebě.

Ve městě Nekemte se týmu dostalo vřelého přijetí ve velkém, dynamicky sloužícím společenství služby, které je založeno na zázracích. Dostalo se jim výsady pomáhat při křtu stovek nových věřících a vyučovat. V den, kdy odjížděli, přišel poprvé na návštěvu nový křesťanský prezident Etiopie – bylo to, jako by tým duchovně pomohl jeho návštěvu připravit. „Neměli jsme benzín na zpáteční cestu do Addis Abeby a ve městě žádný nebyl. Bůh pomohl prostřednictvím jednoho muže, který měl čtyřicet litrů. Zaslechl, jak o tom mluvíme, a nabídl, co měl.“

V Gambelle na hranicích Jižního Súdánu vznikla síť sborů, kde Revive Israel pomáhá s výukou. Tým partnersky spolupracuje s Joašem, předsedou afrického Tikkunu (Obnovy – která v současnosti není spojena s naší Obnovou) na podpoře a řízení jeho obdivuhodného růstu.

Ethiopia Ethiopia
Ethiopia Ethiopia

Zpráva o projektu „Asijský orel“

NesherNový projekt Orel („Nešer“) se týká přípravy nastupujícího pokolení mladých izraelských vedoucích a souběžně i jejich protějšků v národech. Mají pro Ježíše převzít autoritu nad duchovním ovzduším. Žijeme v době konce a čím více se blíží Kristův příchod, tím více se mu temnota staví na odpor.

Skupina mladých lidí se svými vedoucími strávila za tímto účelem čtrnáct dní na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji, kde sbírali mezikulturní zkušenosti, sloužili, kde se jim naskytla příležitost, a budovali vztahy se svými východoasijskými protějšky. Jeden z vedoucích řekl: „Viděl jsem, jak lidé, které jsem znal už léta, rozkvétají a ožívají.“


Bejt Ha-Ješua – partnerský projekt

BeitOleg* pracoval v bývalém Sovětském svazu pro KGB a byl dvacet let těžkým alkoholikem. Vážně onemocněl a přivodil si mentálně zdravotní problémy. Prostřednictvím rehabilitačního misijního střediska a sboru Bejt ha-Ješua odevzdal Ješuovi život. Nyní je do značné míry vysvobozen z alkoholismu, nepotřebuje už léky a chodí s Pánem.

Bejt Ha-Ješua (Dům spásy) je rehabilitační středisko úzce spjaté s Revive Israel. Osazenstvo se raduje: právě se ze čtvrti Talpijot přestěhovali do mnohem lepšího místa v Jeruzalémě, klidnějšího a se zahradou.

Obyvatelé střediska rádi vycházejí do ulic za lidmi, u nichž zjistí závislost. Každý měsíc uvěří nejméně jeden člověk, a nyní je jich v domě osm. Jsou to většinou klienti ročního odvykacího programu s intenzívním učednictvím. Mají denně tři až čtyři sezení s vyučováním a také se jim vedoucí věnují jako mentoři.

Sbor spojený se střediskem tvoří z osmdesáti procent lidé vysvobození ze závislosti. Jde většinou (ne však výhradně) o Židy hovořící rusky. Rádi by otevřeli i dům pro ženy.

*Oleg není jeho skutečné jméno

VŠECHNA SLÁVA PATŘÍ BOHU!


Naše dnešní výzvy versus kniha Skutků (3. část)

Asher

Ašer Intrater mluví o problémech, s nimiž se dnes potýkají izraelské sbory a které jsou podobné problémům ve Skutcích 15. Jak ve sboru máme vytvářet rovnováhu mezi zákonem a milostí, jak si počínat při konfliktech s autoritou a při etnických odlišnostech? 

Sledujte ZDE!

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, korejštině, portugalštině a španělštině.


Zpět