Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 28/6/2019 Služba Revive Israel

Přenos z rodičů na děti (1. část)

Ašer Intrater

family

Chci se s vámi podělit o něco, co jsem poznal jako jednoduchý, nejdůležitější klíč k psychologickému zdraví a rozvoji, jenž vede k mnoha různým požehnáním v našem životě. Týká se vztahů s našimi rodiči.

O vztahu k našim rodičům je zmínka ve dvou z Desatera přikázání. Už to samo ukazuje na jeho důležitost. Jeden odkaz je pozitivní, jeden negativní.
Exodus 20:5 – Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.

Špatné chování (hřích) se bude přenášet z pokolení rodičů na pokolení dětí, dokonce až do třetího i čtvrtého pokolení. Nešlo o Boží záměr, neboť dále se na tomto místě mluví o tom, že tisícům pokolení bude Bůh žehnat. Tento mechanismus generačního přenosu Bůh zavedl proto, aby přinášel požehnání; funguje ale spolehlivě i tehdy, když je použit špatným způsobem.

Stíhat vinu neznamená, že Bůh bude trestat děti za viny rodičů, nýbrž že se vliv destruktivního chování bude přenášet dál. Rodič, který je surový, nepřítomný nebo nenormální, bude své děti zraňovat a ty zase budou mít sklon zraňovat své děti atd. Za své chování jsme mravně zodpovědní a naše chování má vliv na lidi kolem nás.

Změňte prokletí v opak
Tento destruktivní generační vliv nazýváme „prokletím“. Tento negativní přenos je však možno změnit a obnovit mechanismus původního pozitivního záměru. Především jde o to, že tato „změna prokletí v opak“ má tři složky:

 1. Čiňte pokání: nepokračujte v negativním chování. Ať na nás z okolí působí cokoli, můžeme se vždy rozhodnout pro to, co je dobré. Pokud vaši rodiče byli kupříkladu násilničtí, můžete se rozhodnout, že vy sami násilně jednat nebudete.
  1. V zájmu změny je nejprve třeba identifikovat negativní chování a pak se rozhodnout nedělat totéž.
  2. Někdy negativní vzorec pokračuje tak, že děláme pravý opak. Dítě násilnických rodičů se může stát přespříliš pasivním. Žena, která zakoušela pohlavní zneužívání, může přestat sexuálně reagovat na svého manžela.
  3. Rozhodneme se neopakovat stejný vzorec chování, neděláme totéž ani se nechováme opačným způsobem. Rozhodneme se jednat v každé situaci zdravě a eticky – svobodni od každého negativního vlivu z minulosti.
 2. Odpusťte: zbavte se negativních pocitů vůči svým rodičům. Dokonalé rodiče nemá nikdo: někteří rodiče jsou mnohem lepší než jiní, ale nikdo není dokonalý. Vždycky je tu něco, kvůli čemu je třeba rodičům odpustit.
  1. Bůh nám z milosti odpustil skrze Ješuovo smíření na kříži. Nezasloužili jsme si, aby nám bylo odpuštěno. A Bůh očekává, že právě tak budeme my odpouštět druhým. Toto odpuštění začíná u našich rodičů.
  2. Odpustit rodičům není snadné, protože nás ovlivňovali již v matčině lůně; celé naše tělo se skládá z DNA našich rodičů. Naše totožnost a osobnost je spjata s tou jejich. Abychom jim mohli odpustit, musíme pátrat hluboko uvnitř.
  3. Odstraníme ze svého srdce veškerou hořkost a zášť. Odpuštění je jednosměrná ulice! Odpouštíme bez ohledu na to, zda druhý změní své chování či nikoli. To neznamená, že jim budeme ve všem důvěřovat ani jim nedovolíme, aby nás nadále snadno zraňovali.
  4. Důvěra je naopak obousměrná ulice a vyžaduje účast druhého. Chce-li dotyčný budovat vztah založený na spolupráci, tím lépe. I když ale třeba nechce, můžeme ze svého srdce odstranit neodpuštění, které si vůči němu držíme. Tím se osvobodíme od psychologické svázanosti.
  5. Odpustit znamená také zapomenout. Negativní událost si nemusíme ve svém vědomí pořád dokola „přehrávat“. V paměťové bance našeho myšlenkového počítače může zůstat uložena, ale vymazali jsme možnost, aby vyskakovala na monitoru našich myšlenek a představ.
 3. Vyhlašování: různá prokletí zlomíme i tím, že mluvíme pozitivně a rušíme jejich „legální“ pravomoc v našem životě. V duchovní realitě mají slova autoritu. Řekneme prostě: „Odpouštím svým rodičům všechno špatné, čeho se vůči mně dopustili. Lámu veškerá prokletí a ruším jakýkoli negativní vliv ve svém životě ve jménu Mesiáše Ješuy.“

Příští týden si ve druhé části projdeme druhou – pozitivní – část výroků, které se v Desateru týkají našeho vztahu k rodičům.


Kvalita je důležitější než kvantita

Cody

Cody Archer si myslel, že když naplní až po okraj rozvrh svých týmů, dosáhnou toho víc; nakonec však bylo trvalého ovoce málo. Všechno bylo na jeden palec hluboké a na jednu míli široké.

Sledujte ZDE! 

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, polštině, portugalštině a španělštině.


Zpět