Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 15/11/2019 Služba Revive Israel

Revive Israel

Zpravodaj – listopad 2019

Milý příteli Revive Israel,

Svět prochází významným obdobím změn: v USA se politici stále více polarizují kvůli volbám, v Evropě – hned za rohem – dominuje brexit, velká část Blízkého východu je ve varu již od „arabského jara“ a radikalizace i snaha rozšířit vlastní vliv charakterizuje též Turecko a Írán. V Japonsku je nový císař a v Izraeli politikové zápasí o vytvoření jednotné vlády.

I přes svou důležitost však tyto události blednou ve srovnání s neměnnou realitou, s autentičtějším obrazem a lepším příběhem, který přináší prorok Izajáš (9:5):

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Děkuji vám za modlitby, v nichž pamatujete na izraelský národ a na jeho místo v rodině národů v tomto čase změny.


Seznamte se s týmem – Daniel

DanielDaniel Šaforenko se nedávno ujal role mediálního správce pro RI a umožnil tak Codymu a Liat jejich opravdu zasloužený šabatový odpočinek.

Daniel vyrostl v městě Beer Ševa jako syn židovského ateisty a pravoslavné křesťanky. Během dospívání slyšel o Ješuovi jen velice málo.  

Daniel uvěřil při sportovních akcích s věřícími ze sboru v Jeruzalémě, tam také prošel procesem učednictví.

V roce 2014 byl v bojovém umění džiu-džitsu zařazen mezi pět nejlepších na světě. Vědomě se místo zasvěcení sportu rozhodl pro službu Pánu. Nyní je jeho vizí využívání techniky pro budování Božího království. Prostřednictvím médií vypráví o Ješuovi a povzbuzuje věřící po celém světě.


Zcela první izraelské setkání mezinárodních týmů Revive Israel 

„Cítil jsem, že Bůh je tak mocně přítomen – že se do mého národa z Izraele rozšíří Boží oheň. Vzájemné sdílení zkušeností bylo něco úžasného. Cítím, že jsem se více sblížil s izraelským týmem i s týmy z ostatních národů,“ řekl jeden účastník.

Díky vám všem, kteří jste naše vůbec první setkání mezinárodních týmů RI zde v Izraeli podpořili prostřednictvím našeho nedávno vyhlášeného „projektu Pavel“.

Konvokace se kromě již déle existujících týmů z Asie, Severní Ameriky a Evropy zúčastnily i nové a vznikající týmy: z Brazílie, z Číny/Tchaj-wanu, z Etiopie/Keni, byli tu sourozenci mluvící řecky, Indové, Japonci, Portugalci i španělští mluvčí. Mnozí byli dobrovolníci, někteří patřili ke štábu, byla tu i řada vedoucích sborů nebo členů výborů.

group
group
Bill, Holly, Debbie

Jeden den patřil setkání zámořských členů týmu s místními izraelskými vedoucími, z nichž někteří jsou členy organizace Tikkun Israel Fellowship (Sdružení pro podporu Izraele). Místní vedoucí tak měli příležitost rozšířit síť svých kontaktů i horizont své působnosti. Námětem samotné konvokace byl „Izrael jako světlo pro národy“, což vyjadřovalo i zaměření na „plný počet národů“ a na jedinečné Boží poslání pro každou skupinu lidí.

Jiný účastník poznamenal: „Viděl jsem, jak se skutečně rozvíjí Boží plán pro čas konce. Má víra tím vzrostla, toto poznání ji dobudovalo a posílilo.“


Aglow v Izraeli

Organizacím Revive Israel a Tikkun Global (Světová obnova) se dostalo radostné příležitosti obnovit dlouhodobé vztahy s organizací Aglow ministries. Vyslali jsme Dana Justera a Ašera, aby promluvili spolu s Janou Hansenovou Hoytovou na významném jeruzalémském setkání A Right Time for Israel (Pravý čas pro Izrael). Stovky členek Aglow také navštívily základnu Revive Israel. Udělaly si čas na seznámení se službou Revive Israel a setkaly se s našimi zaměstanci. Pán jednal během uctívání i společně tráveného času, vznikaly srdečné vztahy.

BOHU PATŘÍ VŠECHNA SLÁVA!


Co je víra – 5. část

Asher

S každým to může dopadnout tak, že pluje s proudem a společnost mu říká, co má dělat. K vítězství nad tímto světem je však třeba víry. A k odmítnutí, k tomu, abychom světu a tělu řekli „ne“, je třeba odvahy. Ašer pokračuje ve vyučování z 11. kapitoly listu Židům. Pojďme se spolu naučit, jak vítězit skrze víru.

Sledujte zde!


Zpět