Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 17/1/2020 Služba Revive Israel

Zpravodaj – leden 2020

Milý příteli Revive Israel,

Při vstupu do nového desetiletí máme - navzdory přílivu zla, které zaplavuje náš svět – srdce plná důvěryplného očekávání, že Bůh bude v Izraeli i v každém národě konat veliké věci. „Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá“ (Žalm 62:6).

Kéž Bůh OŽIVÍ naše srdce a duše, až v roce 2020 vyjdeme do světa vyhlašovat evangelium Království!


Seznamte se s týmem: Jeremiah a Rachel Smilovici

JeremiahJeremjáš a Ráchel slouží v Revive Israel od roku 2013.

Ráchel se narodila v rodině kolumbijských mesiánských Židů na americké Floridě a ve třinácti letech přišla v rámci alije do Izraele.

Jeremjáš vyrostl v Izraeli, jeho rodiče jsou z USA a z Rumunska. I když je původem z věřící rodiny, prošel jako chlapec mnoha zápasy. Byl klidný, plachý a ustrašený, vyhýbal se lidem a těžko komunikoval. Teprve když (nerad) sloužil v izraelské armádě, začal jej Pán radikálně přetvářet. Jmenovali ho důstojníkem a pověřili logistikou a dohledem nad stovkou vojáků! Potom – v Revive Israel – jej Bůh dále obnovoval a vystrojoval pro nynější úlohu v týmu vedoucích.

Ráchelin kolumbijský původ otevřel manželům též dveře ke službě ve španělsky hovořících zemích. Ráchel říká: „Věříme, že nás Bůh povolal, abychom mezi různými slupinami věřících budovali mosty na společném základě - lásce a úctě.“


Konference MEHR („Víc“) 3.-6. ledna 2020 v německém Augsburgu

Mehr
Mehr

Ašer hovořil na výroční konferenci s názvem „Víc“, které se zúčastnilo na 12 tisíc hostů z řad protestantů, katolíků, charismatiků, věřících uprchlíků z muslimského prostředí i nevěřících lidí, kteří projevili zájem.

Konference se konala v největší evropské modlitebně, kterou založil Duchem svatým naplněný katolík Johannes Hartl. Pro mnohé to byla první příležitost k setkání s mesiánským Židem. Mohli se tak dozvědět o obnově mesiánského ostatku Izraele.

Ašer mluvil o tom, jak Bůh obnovuje abrahámovskou rodinu jako jádro světového těla Kristova – jednotu Židů a Arabů. O pódium se dělil se syrsko-německým bratrem Fadim Krikorem. Hovořil též o smluvních vztazích, zvláště mezi Německem a Izraelem – o společném určení dvou národů, které se satan v holokaustu pokusil přetnout. „Jako zástupci Izraele jsme žehnali německému národu, aby povstal ke svému určení a vykročil kupředu ve smlouvě s Izraelem. Mnozí byli tímto poselstvím, které slyšeli poprvé, dojati až k slzám,“ pravila Sára z našeho týmu.


Juval ve francouzském Toulouse (1.-9. prosince 2019)

ToulouseJuval v Toulouse týden vyučoval na prorocké škole při Toulouském křesťanském sboru (Assemblée Chrétienne de Toulouse), který vede naše dlouholetá přítelkyně Fabienne Ponsová. Juval přednášel o Izraeli z hlediska biblických dějin, moderního státu a „jednoho nového člověka“ (Ef 2:15), kterým jsme v Kristu (Mesiáši). Studenti měli možnost nahlédnout, jaké místo zaujímá Izrael v Božím království a jak se sami mohou zapojit.
Dostalo se mu též zajímavé příležitosti vydat svědectví francouzskému muslimovi, který se dosud nesetkal s žádným mesiánským věřícím.

Juval říká: „Ve Francii, stejně jako na mnoha jiných místech v našem světě, schází mezi křesťany jednota. Je také třeba, abychom se modlili proti duchu humanismu a vzpoury proti Bohu mezi francouzským lidem. Je třeba, aby byl odstraněn závoj a aby se jim zjevil Ješua.“


Konference ve slovenském Dolném Kubíně (6.-9. prosince 2019)

conference conference

Tal Robin a Roni Rejwan hovořili na konferenci na severu Slovenska v Dolném Kubíně. Cílem bylo pomoci delegátům k hlubšímu pochopení „jednoho nového člověka v Mesiáši“ (Ef 2:15). Konference se zúčastnilo na šedesát Čechů a Slováků z mnoha různých denominací, včetně charismatických katolíků. Všem Bůh vložil do srdce společnou lásku k Izraeli.

Talova prosba: „Prosím, věnujte několik okamžiků modlitbě za Slovensko:

  • Aby v katolickém společenství vyrůstali opravdoví věřící.
  • Proti lžím a nesprávným informacím pramenícím z převažujícího antisemitismu.
  • Za jednotu mezi věřícími v oblasti (Slovensko, Polsko, Česká republika) a jednotu s Izraelem.“

BOHU BUDIŽ VZDÁNA VŠECHNA SLÁVA!


Zpět