Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 14/2/2020 Služba Revive Israel

Zpravodaj – únor 2020

Milý příteli Revive Israel,

Jeruzalém je ve zprávách vždycky horkým tématem. V uplynulém měsíci téměř čtyřicet hlav států připomnělo pětasedmdesáté výročí osvobození Osvětimi, což je nejrozsáhlejší diplomatická aktivita v dějinách státu Izrael. Poté vystoupil prezident Trump s politickou složkou svého mírového plánu, v níž podpořil Jeruzalém jako nerozdělené hlavní město Izraele. O město se však svádí lítý boj, proto vás prosíme, abyste pamatovali na Boží pokyn „Vyprošujte Jeruzalému pokoj“ (Žalm 122:6) a také se přimlouvali, aby jeho obyvatelé pro sebe objevili Knížete pokoje.

flags

Seznamte se s týmem: Jáel Carmielová 

Yael

Jáel se k týmu Revive Israel připojila nedávno jako asistentka denních operací a administrativy.

Vyrůstala a dosud s rodinou žije v mošavu Jitav, vesničce v údolí Jordánu s dvěma sty obyvateli, kterou založili přistěhovalci ze Sovětského svazu.

Vyrůstala jsem s věřící matkou a nevěřícím otcem, což pro mne bylo náročné, avšak v sedmnácti letech jsem osobně poznala Ješuu.“

Během vojenské služby, kde měla na starosti leteckou techniku, zůstávala „tajnou“ věřící. Po propuštění se však zapojila do Orlího projektu (viz níže) a absolvovala učednický výcvik v Norsku. „Byl to nesmírně požehnaný zážitek. Naplnil mne jistotou a „postrčil“ mě, což jsem potřebovala, abych se jako věřící v Ješuu dostala dál.“

Prostřednictvím „Nešeru“ (hebrejsky orel) se dostala do styku s Revive Israel. „Nyní moje srdce tíhne k výchově mladých učedníků a k jejich podpoře na cestě víry.“


Projekt Nešer (Orel) 2020

group

Opravdu si vážíme toho, že sbory a věřící stojí za námi. Prosím, modlete se za nás. Bůh byl a stále je v pohybu, a bude konat veliké věci v životě mladých lidí, kteří v Mesiášově těle po celém světě ponesou mnoho ovoce,“ říká organizátorka Tal Haroniová.

Projekt Orel uskutečňovaný na základě partnerství mezi organizacemi Návrat na Sijón a Revive Israel investuje do mladých dospělých v Izraeli i v zahraničí. Vede je k učednictví, vystrojuje je a pracuje na rozvoji nastupujícího pokolení vedoucích, kteří jsou zároveň služebníky. Jde o praktický program, který mladé generaci umožňuje využívat svých obdarování ke službě.

boat

Letos kromě pravidelných víkendových kurzů učednictví budou mladí izraelští věřící vysláni na Dálný východ a do Evropy, aby navázali spojení s tamní věřící mládeží. Vedení k učednictví se tak rozšíří přes národní i kulturní hranice.

Chcete být partnerem našeho projektu Orel? Prosím, klikněte zde a konkrétně uveďte „Nesher“.


Daniel a Tal Robin ve východní Evropě (9.-17. ledna)

Daniel

Daniel a Tal nedávno navštívili Českou republiku a Polsko, kde sloužili na konferencích mládeže, ve sborech i na domácích skupinkách.

Pro Daniela to byl první služební výjezd a když se vrátil, bylo znát, že jej tento zážitek opravdu uchvátil. „Mohl jsem pozorovat, jakým stylem žijí pastoři, starší a pomocní vedoucí doma. To, jak se oddali a zasvětili Božím věcem, bylo pro mne jako pro mladého člověka inspirací.“
Vydával svědectví a vyučoval mladé lidi, z nichž mnozí nikdy neslyšeli svědectví žádného mladého Izraelce o Ješuovi! Bylo to velice povzbudivé pro obě strany, „bezva, bezva...“

Tal zjistil, že: „Vezmeme-li mladé lidi na misijní výjezd, ohromně je to vystrojí. Vrátí se s novou svěžestí, dovednostmi a inspirací, a to vše nalezne v Božím království uplatnění“.


Učednický zájezd do Izraele 2. ledna – 28. února 2020:

group

V lednu se k bohoslužebným shromážděním Revive Israel připojili hosté z celého světa, kteří se zúčastnili programu Učednický zájezd do Izraele.

„Izrael se stává živoucí školní třídou …. Návštěvou milujícího společenství věřících, jejichž vášnivou touhou je vést lidi k učednictví a porozumění Božímu slovu, se naši účastníci ocitli rovnýma nohama v příběhu Bible. Navázali vztah s lidem země Izrael, poznali na vlastní kůži, že se Slovo stalo tělem, a pocítili půdu Svaté země pod nohama,“ vysvětlila nám organizátorka Ruti Singermanová.

Poté se skupina přesunula do Galileje, aby zde sloužila ve středisku pro alianty (Aliya Return Center). Švýcarská účastnice Delia o tom vyprávěla: 

„Bůh mi již vlil do srdce nový život, osvěžil mou znalost prorockého slova a připravil mi nádherné přátelské vztahy. Přesvědčila jsem se, že moc slov Páně v Bibli nabývá plného významu, když je čtu, pobývám a modlím se v jeho zemi. Úplně každého z nás Bůh požehnal. Je to opravdu překrásné.“
Více se dočtete na https://www.discipleshipjourneyisrael.com/

BOHU PATŘÍ VŠECHNA SLÁVA!


Naše slova proměňují náš svět

Asher

Ašer vyučuje, že jednou z věcí, které zjistíme, když začneme rozumět Bibli a když začneme rozumět Bohu, je skutečnost, že naše slova mají mnohem větší důležitost, než jsme si kdy pomysleli.

Titulky jsou v dánštině, holandštině, francouzštině, portugalštině a španělštině.

Sledujte zde!


Zpět