Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 17/5/2020 Služba Revive Israel

Zpravodaj květen 2020

Milý příteli Revive Israel,

Blížíme se ke konci „počítání omeru“, 50 dnů od Pesachu do Svátku týdnů (Šavu´ot). Jako věřící v Ješuu jsme si velice vědomi významnosti období mezi vzkříšením a vylitím Ducha svatého o Letnicích. 

Ješua učedníkům zaslíbil:
Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“
(Lukáš 24:49)

Už jsi někdy počítal dny do toužebně očekávané události?

wheat

Celosvětové internetové akce v dubnu

passover

Dostalo se nám cti být mezi hostiteli dvou opravdu jedinečných akcí, jichž se mohly zúčastnit online tisíce lidí. Těsně před Pesachem se naživo vysílal pořad ‘Passover - Holy Alignment’ (Pesach – svaté sjednocení), kdy se kolem stolu Páně shromáždili Židé i pohané.

Jeden účastník napsal: „Bylo to mocné, jedna z vůbec nejmocnějších akcí, jakých jsem se kdy účastnil, nejen po dobu trvání izolace. Tělo Páně se schází, „jeden nový člověk“ začíná dostávat podobu … byl jsem TAK VELMI požehnán.“

Pokud se chcete podívat na záznam, klikněte zde.

music

"Perfume of the Nations” (Vůně národů) byla iniciativa, která se zrodila z vize, jak každý národ, kmen a jazyk přináší dary k Ješuovým nohám. 

Velké shromáždění v Kanadě muselo být kvůli koronavirové krizi zrušeno, proto bylo rozhodnuto udělat je online!

V nepřetržitém 72 hodin trvajícím pásmu chval a uctívání vystoupilo více jak 15 různých národů. Od Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea a další) na západ (Brazílie, Kanada, USA a dál) a Blízký východ (Libanon, Egypt, Izrael). Mnoho lidí se k nim přidalo na YouTube a Facebooku, všichni proto, aby naslouchali Jedinému: JEŠUOVI!

Cítili jsme se jako Marie, která Ješuovi pomazala nohy před ukřižováním. Bylo to načasované – mohli jsme během slavení Pesachu vyvýšit Beránka. Nešlo o to něco předvést, nýbrž provonět, cele se dát Ješuovi,“ řekla Tal Haroni, která byla jednou z iniciátorek.

O možnost se zúčastnit požádalo mnoho dalších národů. Věříme, že nám Pán umožní pořádat podobné akce i v budoucnu.


Covid-18: přinášení života během krize Covid-19 v Izraeli

group

Izrael jako většina zemí pociťuje účinky zmrazení ekonomiky. Mnoho Izraelců žijících od výplaty k výplatě přišlo o práci a četné malé podniky musely zavřít. Přeživší holokaustu a starší lidé potřebují jídlo a lidi, kteří je k nim bezpečně dovezou.

Nedávná Iniciativa Covid-18 mohla díky vaší štědrosti přinést do jejich života něco nového.

Proč Covid-18? Osmnáct je číselná hodnota hebrejského slova „chaj“ חי – to znamená „život“. Jde o výzvu, aby lidé darovali 18 (či více) dolarů a tak přinesli život a naději do života potřebných.

Mnoho filipínských dělníků v Izraeli ztratilo zaměstnání a jsou zcela bez příjmu. Jsou velmi ceněni jako pečovatelé pro starší lidi. Mnozí z nich jsou znovuzrození křesťané. Na jejich zaopatření základními životními potřebami a stravenkami se už vybralo 3800 dolarů! Tyto i další komunity (věřících i nevěřících) mohly přijmout požehnání.

Lidem můžeme pomáhat i z omezení svého domova,“ řekl Ron Cantor, jeden z organizátorů. Pro příspěvek na projekt klikněte prosím zde.

food
food

Seznamte se s naším japonským týmem – Jumiko Nakadate

Yumiko

Jumiko se k naší partnerské spolupráci s Japonskem připojila vloni jako administrativní pracovnice a překladatelka. Nyní překládá do japonštiny články, videa, sociální média a také Ašerovu knihu „Alignment’“ (Bok po boku).

Její prarodiče před Druhou světovou válkou uvěřili v Ješuu a stali se v Japonsku pastory. Ve věku osmi let se s rodinou přestěhovala na Havaj, kde byl její otec pastorem sboru. Během studia architektury v New Yorku se seznámila se svým manželem Kacuhikem. Stalo se tak poté, co obnovila svoji víru. Bůh si manželský pár povolal do města Čiba v Japonsku, kde nyní žijí se svými třemi dcerami.

Několik let poté, co se naučila hebrejské kořeny Bible, ji „Sbor naděje“, kde její rodina slouží, požádal o pomoc při spolupráci s japonskou pobočkou organizace Tikkun (Obnova).

Čerpám velkou radost ze studia Bible, sdílení Boží lásky a přímluv za lidi okolo mne. Věřím, že v rámci naší spolupráce s Izraelem a národy po celém světě má Bůh pro Japonsko plány, aby přinesl probuzení.

Připojte se prosím k její modlitbě za jednotu mezi věřícími v Japonsku a za to, aby si Bůh použil této impozantní doby a mnoho lidí přivedl k sobě.


Nešer (projekt Orel): učednictví uprostřed karantény

laptop

V dubnu se setkání s místním týmem konala prostřednictvím Zoomu. Byla to doba, kdy bylo třeba navazovat spojení, povzbuzovat a společně studovat Písmo.

Projekt Nešer společně realizují dvě hodně odlišné organizace – Revive Israel a Šavej Cijon (Navrátilci na Sión). „Období karantény přineslo cenné příležitosti, abychom se stýkali a posílili naši spolupráci. Děkujeme Pánu za dosažený pokrok, prosíme však dál o modlitby za jednotu,“ řekl jeden vedoucí.

V současné době probíhá místní projekt „40 dní ohně“, který má pomoci mladým dospělým ponořit se hlouběji do Pánovy přítomnosti a jít hlouběji při používání darů Ducha svatého. Cílem je vystrojit je pro službu Mesiášovu tělu a lidem na ulicích.

Děkujeme vám za pokračování v modlitbách za mládež v Izraeli a po celém světě.

BOHU BUDIŽ VZDÁNA VŠECHNA SLÁVA!


Zpět