Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 3/7/2020 Služba Revive Israel

Pět způsobů, díky kterým utrpení přináší život

Ron Cantor

tomb

Jedním z mých oblíbených veršů je Filipským 3:10. Zde je Pavel ve vězení, ovšem namísto toho, aby Boha žádal o vysvobození z vězení, říká:

Chci poznat Mesiáše – ano, poznat moc jeho vzkříšení a mít účast na jeho utrpeních, abych se s ním ztotožnil ve smrti.

Většina lidí čte první část verše a přestane. Ale vezmi v úvahu, že abys obdržel moc vzkříšení, musíš nejprve zemřít. Z mrtvých nikdy nebyl vzkříšen někdo, kdo nejprve nezemřel! My zakoušíme tuto smrt – a tak vstupujeme do jeho utrpení – když trpíme pro evangelium.

Zde je pět duchovních přínosů utrpení:

1. S utrpením přichází důvěrnost
Existuje takový stupeň důvěrnosti s Ješuou, kterého lze dosáhnout pouze skrze utrpení. Pavel dává znak rovná se mezi poznání Mesiáše a účast na jeho utrpeních.

2. Ješua nás zve, abychom trpěli s ním
Před mnoha lety jsem si prošel jednou obzvláště bolestivou situací. Bylo to tak těžké, že jsem si myslel, že se službou skončím. Věděl jsem, že bych se mohl této situaci bránit, a mnozí mne k tomu povzbuzovali. Jenže Ješuovo slovo do té situace bylo: “Zvu tě, abys se mnou umíral.” V okamžiku, kdy jsem řekl ano, moji duši naplnil pokoj a já jsem věděl, že on mne obhájí. A on to během několika následujících měsíců udělal. Kdybych se býval bránil sám, zamezil bych jeho intervenci.

3. Utrpení přináší zralost
Na biblické škole jsme zažili mladého “proroka,” který sloužil. Bylo mu 18, měl zjevné pomazání, ale ředitel nás varoval, že moudrost přichází pouze s věkem. Za několik let se ukázalo, že je homosexuál. Josef jako teenager měl prorocký dar, ale byl příliš nezralý na to, aby jej používal. Tím, že nemoudře hovořil s bratry, skončil jako otrok – a pak jako vězeň. Po mnoha letech a zkouškách byl nakonec dostatečně zralý pro povolání. Jeho utrpení jej připravilo. V rozmezí několika málo hodin se stal nejmocnějším mužem na zemi.

4. Čím větší povolání, tím větší utrpení
Král David přijal povolání stát se králem jako mladík. Chvíli se zdálo, že věci jdou hladce: byl pozván k Saulovi, aby hrál na harfu, zabil Goliáše, stal se generálem a dokonce obdržel zaslíbení od Jónatana, právoplatného dědice, že se stane králem namísto něj. A pak jej z ničeho nic král Saul chtěl zabít. Celých 10 let trpěl a utíkal před Saulem. Ale nakonec to všechno posloužilo k jeho přípravě. Starší, zralejší David měl dvě příležitosti Saula zabít, ale neudělal to. Vyrostl a krátce nato se stal králem.

5. Skrze smrt přichází život
Pavel říká v 1. Korintským 4:10–12, že když budeme mít účast na smrti pro evangelium, v našich posluchačích bude působit život. Veškeré utrpení, které vydržel pro evangelium, uvolnilo do jeho úsilí kázat dobrou zprávu mocné pomazání. Krátce po revoluci moje rodina žila rok na Ukrajině. Bojovali jsme s bytem plným blech, s koupelnou, kde každou noc skrze naši podlahu prosakovala odpadní voda, čelili jsme útokům mafie. Nakonec jsme tam zanechali nový sbor, který do dnešního dne vzkvétá.

Zatímco utrpení je na hony vzdálené něčemu radostnému, jednoduše není žádná jiná cesta, jak se stát vším, k čemu nás Bůh povolal.


Celosvětový přenos

worship

Ve společném uctívání a obecenství je moc. Zapojte se do uctívání s chválicí skupinou Revive Israel. Přijměte mocné povzbuzující poselství. “Jaké dobro, jaké blaho, tam kde bratři bydlí svorně!”

Sledujte!


Zpět