Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

© 25/9/2020 Služba Revive Israel

Příprava příbytku – celosvětové online shromáždění

Dan Juster

worship

My z našeho týmu vedoucích z Tikkun Ministries, dnes Tikkun Global, tedy Ašer Intrater, Ejtan Šiškov a já, jsme po mnoho let vyučovali, že se Ježíšova modlitba, abychom "byli jedno, aby svět uvěřil“, naplní před Ješuovým návratem. Jednotě podle Jana 17 jsme byli oddáni celým srdcem po celých čtyřicet let. Jako mesiánští židé jsme toto břímě nesli s hlubokou opravdovostí, neboť dnešní celosvětová církev se zrodila z židovského lidu. Mysleli jsme si, že tato jednota bude spjata s probuzeními, tlaky posledních dnů a vyburcováním církevních vedoucích po celém světě k tomu, co Ježíšova modlitba obsahuje. V tom – jak jsme doufali a stále doufáme – vidíme jednotu církve při praktické spolupráci ve službě v regionech a městech po celém světě; doufáme, že se tato jednotná spolupráce stane jedním z hlavních rysů pravé církve sestávající z opravdově probuzených věřících.

Před pár lety se skupina izraelských vedoucích setkala s Davidem Demianem, egyptským lékařem a prorockým vedoucím žijícím v západní Kanadě. S Davidem jsem se znal od roku 1998. Jeho příběh je úžasný: investuje do čínské církve a také mu hluboce leží na srdci spása Izraele. Vedlo to k několika nádherným setkáním věnovaným modlitbě a jednotě, jichž se účastnili mesiánští židé s čínskými a arabskými křesťany společně s představiteli jiných národů. Projevy vzájemné oddanosti a jednoty, které tato setkání provázely, byly naplněny mocí. Úžasné byly i oboustranné projevy srdečné lásky a pokory.

Když světem začal kroužit COVID 19, nemohla už nadále probíhat fyzická setkání na osobní rovině, která Číňané nazývají „příchod domů“ nebo jednoduše „celosvětová setkání“. Mohli bychom místo nich udělat něco náhradního? Vyvinulo se to tak, že v nové iniciativě bude Ašer Intrater styčnou osobou za nás mesiánské Židy a David Demian za pohanské národy, vznikne tím zvláštní místo pro zapojení Arabů. Rozhodli jsme se, že stávajících omezení využijeme ke spuštění něčeho, co obsáhne církve a vedoucí z mnoha národů. Na jaře proběhly dvě velké události. Do letnicových a pesachových programů se zapojily statisíce, možná i více než milion účastníků. I mně se dostalo výsady zúčastnit se. Minulý týden jsme měli první ze čtyř setkání k velkým svátkům a k Slavnosti stánků (Sukot). Děje se něco úžasného, co nikdo z nás nemohl tušit. Vidíme vyjádření verše z Jana 17:21 na mezinárodní úrovni – společné chvály, obecenství a sdílení mezi vedoucími z celého světa. Zde jsou mé závěry:

  1. Jsou to ta nejúžasnější setkání vedoucí k jednotě, jaká jsem kdy viděl. K Janovi 17 a jeho současnému a možnému budoucímu naplnění přibyl prvek, který jsem neočekával.
  2. Za druhé, tato setkání nejsou plánována podle pevného harmonogramu, nýbrž jsou vedena Duchem svatým. Úkolem srdce je projevovat pokoru, vzájemnou lásku skrze naslouchání a empatii, jakož i oddanost modlitbě a uctívání, to vše v jednotě během mezinárodních online setkání. Ti, kteří vedou uctívání, zjišťují, že skutečně uctívají všichni společně. Zkuste si představit, že uctívání zní současně po celém světě, a to naživo!
  3. A nakonec, tato celosvětová shromáždění jsou spjata s Izraelem. Každý má hluboký vztah k osudu Izraele. Zdá se, že tato jednota by nebyla možná bez znovuobjevení židovských kořenů těla Kristova. Ostatek mesiánských Židů v jednotě s ostatkem celosvětové církve tvoří základní součást pro uvolnění duchovní moci. A protože žijeme na Blízkém východě, je další základní součástí téhož celku také smíření Židů a Arabů skrze Mesiáše, které se zrodilo z paralelního úsilí mesiánských Židů a arabských křesťanů.

Nevíme, co z toho nakonec vzejde. Očekávám však, že viditelným důsledkem místní spolupráce bude urychlení příchodu Království a zkvalitnění jednoty v různých regionech, které jsou v této iniciativě zastoupeny. Samozřejmě doufáme v celosvětová probuzení.

Klikněte zde a pusťte si záznam celosvětového online setkání „Příprava příbytku“ (v angličtině).


Celosvětové vysílání z Izraele naživo

worship

Chvály, modlitby, proroctví a kázání! Mnoho národů, jeden hlas. Připojte se k chválícímu týmu Revive Izrael a osvěžte se v Pánově přítomnosti.

Sledujte!


Zpět