Terug naar de artikelen

logo

Obama en Netanyahu
©20 mei 2009 Asher Intrater

De ontmoetingen tussen Obama en Netanyahu eindigden onduidelijk, hetgeen alles is dat kan worden verwacht op dit moment. Het standpunt van de Verenigde Staten lijkt te veranderen van trouwe bondgenoot van Israël naar een neutrale moderator tussen Israëlen de Islamitische landen. Met andere woorden, geen enkele natie in de wereld verklaart zich nu als bondgenoot van Israël. Dit is een hele uitdaging voor de internationale lichaam van de Messias, die ware gelovigen in Yeshua (Jezus) en de God van de Bijbel zijn. Zij zijn de enigen die trouw kunnen blijven aan de Bijbelse Verbonden.

De essentie van Netanyahu's positie is deze: Israël is voor het voortzetten van de vredesgesprekken, maar ze moeten gebaseerd zijn op echt geven en nemen, niet alleen op concessies van Israëls kant.

Een van de slogans van de internationale druk op Israël is: “land voor vrede”: Israël moet meer land geven in ruil voor vrede met de Islamitische landen. Het totale landoppervlak van het Midden-Oosten is 13.000.000 vierkante kilometer. Israëls land oppervlakte is 20.000 vierkante kilometer. De bewering dat de sleutel tot vrede is dat de groep met 20 duizend vierkante kilometer grond moet geven aan de groep met 13 miljoen vierkante kilometer klinkt niet logisch in mijn oren.


De Aarde zal worden gevuld met Zijn Glorie
©20 mei 2009 Asher Intrater

Hier zijn 5 Bijbelse beloften dat op een dag de aarde zal worden gevuld met de glorie van God:

Numeri 14:21 –Heel de aarde is vervuld met de majesteit van de Heer
Jesaja 6:3 - Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit
Jesaja 11:9 - Want kennis van de HEER vervult de aarde
Habakuk 2:14 –De aarde zal worden gevuld met de kennis van de heerlijkheid van de Heer
Psalm 72:19 – Moge zijn luister heel de aarde vervullen

Onlangs had ik een droom waarin ik het begin zag van het vullen van de aarde met de aanwezigheid van God. De elementen van de natuur - bomen en rivieren en bergen - alles kwam tot leven. Het Bijbels Paradijs is een gerestaureerde Tuin van Eden.

Romeinen 8:19-21 - Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

De geest van een mens is verbonden met zijn ziel, en zijn ziel is verbonden met zijn lichaam. Het lichaam van de mens is oorspronkelijk afkomstig uit de aarde, zodat er een verband is tussen het fysieke lichaam van de mens en het land van de planeet aarde. Als een persoon sterft, zullen zijn geest en ziel zijn lichaam verlaten, en gaat zijn lichaam terug naar de aarde om te ontbinden.

Daarom is de wederopstanding van het menselijk ras is tevens verbonden aan het herstel van de aarde. De dode lichamen van alle mensen zijn in de aarde. Tijdens de opstanding, zal de kracht van God deze instanties vullen en ze komen weer tot leven in een nieuwe en glorieuze vorm (of tot de eeuwige straf). Dezelfde glorie macht die de aarde vult om de doden te herrijzen zal tegelijkertijd de aarde vullen om de natuur terug naar zijn oorspronkelijke vorm te transformeren.

De Aarde en de menselijke lichamen zijn verbonden in Verbond en materiaal. Toen de mens zondigde, verloor zijn lichaam haar glorie, en de Aarde verviel in corruptie. Zoals de kinderen van God hun nieuwe glorierijke lichamen ontvangen (Filippenzen 3:21, I Korintiërs 15:35-49), zo zal de natuur worden hersteld tot zijn roem. Het komende Koninkrijk van God omvat een "herstel" van de aarde (Matteüs 19:28; Openbaring 21-22). Zowel de opstanding en de regeneratie zijn onderdeel van de "nieuwe schepping" (II Korintiërs 5:17; Openbaring 21:5).

Deze belofte van de glorie van God die de aarde vervult is verbonden met het huidige conflict over wie de eigenaar is van het land van Israël. De enorme internationale aandacht voor dit kleine stukje land is obsessief en is raar vanuit politieke redenen. Er zijn geestelijke wortels van het conflict. Moslims beweren dat het Heilige Land tot de islam behoort. De Bijbel bevat duidelijke en onherroepelijke Verbonden dat dit land door God aan het Joodse volk werd gegeven (Genesis 12:7, 13:15, 15:18, 17:8, 26:3, 28:13, 35:12).

Maar de meeste Joden en Christenen missen het belang van deze Verbonden. De beloften waren niet voornamelijk voor het Joodse volk voor een plek om te wonen (hoewel dat zeker is opgenomen). Het doel van de Verbonden met betrekking tot het land van Israël is om het proces van het herstel van de planeet aarde te beginnen met de kinderen van God. Abraham en zijn familie waren de eerste echte gelovigen.

God verbond zich met Abraham en zijn familie om hem het land van Israël te geven. Deze rechtsvordering claimde ook het eigendom van de hele planeet voor de rest van de geloofsgemeenschap. Wanneer de planeet terugkomt onder het volledige eigendom van de kinderen van God dan zal de aarde tot glorie hersteld worden.

Zowel de Islamitische Jihad en het seculiere Humanisme zijn tegen Gods claim van het bezit van deze planeet en zijn daarom tegen elke erkenning van de Bijbelse Verbonden met betrekking tot het land van Israël. Wij geloven in de Bijbelse Verbonden met betrekking tot het land van Israël en in de belofte van het eigendom van de Aarde door de kinderen van God en in de profetieën dat de gehele aarde zal worden gevuld met de glorie van God.


Terug naar de artikelen uit 2009

Terug