>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Kiedy Jeszua Zapłakał
©9 Marzec, 2007 Asher Intrater
 
Pismo Święte odnotowuje trzy momenty, w których Jeszua (Jezus) płakał. Z tych fragmentów możemy się nauczyć czegoś o Jego sercu
a także o naszym osobistym życiu duchowym.
 
Zwycięstwo nad śmiercią
Pierwsza sytuacja miała miejsce gdy Jeszua przybył do grobu Łazarza. Czuł smutek spowodowany jego śmiercią, ciążący nad wszystkimi jego przyjaciółmi i bliskimi.
 
Jan 11:33,35-36
Jezus tedy, widząc ją (Marię, siostrę Łazarza) płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się.
I zapłakał Jezus.
Rzekli więc Żydzi: „Patrz, jak go miłował!“
 
Jeszua płakał stając oko w oko z siłami śmierci i grzechu rodzaju ludzkiego, współczując mu w jego beznadziejnym położeniu. Fakt, iż wiedział, że za chwilę wzbudzi Łazarza z martwych nie uchronił go od poczucia bólu i smutku otaczajacych go ludźmi.
Sytuacja Łazarza nie różni się niczym szczególnym od sytuacji w jakiej znaduje się cała ludzkość - wszyscy podlegamy mocy śmierci. Głębia Bożej miłości jest na tyle wielka, że sam Bóg płacze nad naszymi grzechami. Ta własnie miłość sprawiła, że Jeszua poszedł na krzyż, sam doświadczył grobu i piekła aby nas uratować.

Przeznaczenie Jerozolimy
Druga sytuacja, w której Jeszua płakał miała miejsce, gdy wjeżdżał do Jerozolimy.
Urodzony w Betlejem według proroctwa, wychowany w Nazarecie, pełnił swoją posługę w Kafarnaum. Jednak to Jerozolimę uważał za swoje miasto, centrum swego królestwa. Jeruzalem jest miastem wielkiego króla (PS 48:2); to Jeszua jest jego królem.
 
Łukasz 19:41-44
 
"A gdy przyblizył się, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokól ciebie o otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrownają cię z ziemi i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego".
 
Często jestem pytany dlaczego tak trudno jest Żydom, zwłaszcza ortodoksyjnym przyjąć Jeszuę jako Pana? Odpowiadam wtedy, że jednym z powodow jest po prostu grzech - duchowa pycha, hipokryzja, upor ect. Wszyscy ludzie zgrzeszyli, również Żydzi.
Jest to także szczególny rodzaj wyzwania, biorąc pod uwagę burzliwą historię pomiędzy "Kościołem" a Żydami. Przez ostatnie 2000 lat znaczna częsc religii chrześcijańskiej była postrzegana w kontekście anty-żydowskim do tego stopnia, iż wielu Żydow utożsamia europejski antysemityzm a nawet ludobojstwo hitlerowskiego holokaustu z chrześcijaństwem.
Jednakże w powyższym tekście możemy dostrzec jeszcze inną ukrytą przyczyną Bożej suwerenności. Ewangelia została „zakryta“ przed naszymi oczami dla Boskiego celu.
W Rzymian 11, Saul (Paweł) wyjaśnia, że celowo Żydzi zostali częściowo zaślepieni, aby pozwolić ewangelii zbawienia dotrzec do Pogan. Jest to częscią Boskiego tajemnego planu aby doprowadzić do partnerstwa pomiedzy Żydami i Chrzescijanami w czasach ostatecznych (Efezjan 2; 11-3:9).
Zasłona ślepoty w stosunku do ewangelii będzie usunięta z naszych oczu, gdy Chrześcijanie zaczną modlić się za Izrael. (Rzymian 9:13, 10:1, 11:25).

 Jeszua nie tylko kocha Jeruzalem jako miasto; On kocha ludzi, którzy tam mieszkają… Ściślej mówiąc - potomków tych ludzi, którzy go odrzucili; którzy w rzeczywistości są z nim spokrewnieni. On mówil o Światyni Jerozolimskiej jako o "Domu swojego Ojca" ( Jan 2:16). Kiedy powróci, zniszczy wszystkie narody, które przybyły atakować Jerozolimę (Zachariasz 14:1-14).
 
Pilna potrzeba modlitwy
Trzeci tekst, który pokazuje płaczącego Jeszuę odnosi się do jego codziennego życia modlitewnego.
 
Hebrajczyków 5:7
Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do Tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany.
 
Pomimo tego iż Jeszua był Synem Bożym, żył jak każdy człowiek. Musiał żyć wiarą. Był atakowany przez świat, ciało i diabła. Z jednej strony był poddany kuszeniu a z drugiej zmagał się z ludzmi, którzy próbowali go zabic.
 
Modlił się z gorliwością (Jakub 5:16-17). Był świadomy duchowych batalii i niebezpieczeństw wokól siebie. Niczego nie zakładał z góry.
 
Jezeli On musiał modlić się wytrwale, energicznie, ze łzami aby chodzić w świętości i pobożnosci w swoim życiu, o ileż bardziej my powinniśmy to robić! Modlitwa była dla niego sprawą życia  i śmierci KAŻDEGO DNIA. To powinno nas poruszyć do odnowienia pilności i energii w naszym osobistym życiu modlitewnym.
Trzy szczególne powody dla których Jeszua zapłakał: ocalenie ludzkości od śmierci, ustanowienie królestwa w Jerozolimie i żarliwa modlitwa wstawiennicza – te trzy także powinny być pasją naszego życia.


Inne artykuły - 2007
Inne artykuły