>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Stary Testament w Księdze Objawienia
5 lipca 2009, Asher Intrater

Część druga:

Prawdziwa wojna i powtórne przyjście

W Objawienia 19 widzimy Jeszuę powracającego jako naczelnego wodza, za którym podążają armie anielskie. Objawienia 19:11, 14 - „Zobaczyłem niebo otwarte i ujrzałem białego konia. Ten, który go dosiadł (...) Sądzi sprawiedliwie i walczy [prowadzi wojnę]. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach.”

W Jozuego 5:13-15, Jeszua ukazał się Jozuemu jako dowódca, jednakże nie zobaczyliśmy przy Nim żadnej armii. W II Królewskiej 6:17 Elizeusz zobaczył armie nieba, ale nie było z nimi żadnego dowódcy.

Objawienia 19 to rozstrzygnięcie Jozuego 5 i II Królewskiej 6. Historyczny kontekst księgi Jozuego to wojna z Kananejczykami; II Królewskiej z Aramejczykami. Bez tego kontekstu można by źle zrozumieć niebiańskie bitwy opisane w  Objawienia 19, myśląc, że w tym czasie nie ma miejsce zadna prawdziwa wojna.

Zachariasza 14 opisuje ziemską część bitwy: narody świata atakują Jerozolimę (wers 2); Jeszua powraca, aby walczyć z nimi (wers 3); Jego stopy stoją na Górze Oliwnej (wers 4); towarzyszy Mu niebiańska armia (wers 5). Objawienie ukazuje nam niebiański punkt widzenia; hebrajskie proroctwa ukazują ziemski punkt widzenia. Potrzebujemy obydwóch, aby zrozumieć cały obraz.

Zaangażowane będą 4 armie - trzy duże i jedna mała. Będzie tam obecna duża armia aniołów, duża armia demonów, duża armia narodów i mała armia Izraela. [Możesz teraz zobaczyć, dlaczego modlitwa za Mesjanicznych wierzących w izraelskiej armii jest rzeczą kluczową.] Objawienia 12:7 - „ "I wybuchla walka w niebie: Michal i aniolowie jego stoczyli bj ze smokiem. I walczyl smok i aniolowie jego." Michał jest anielskim dowódcą, którego zadaniem jest walczyć po stronie narodu Izraela (Daniel 12:1).

Odnowienie Ogrodu Eden

Księga Objawienia 6:14 opisuje nieba zwinięte w rulon jak zwój. Objawienia 6 cytuje Izajasza 34:4 - „Gospodarz nieba będzie zlikwidowany, a nieba zwinięte w rulon jak zwój.”

Objawienia 19:15 opisuje Jeszuę depczącego winogrona gniewu Bożego. Cytowany jest tu Izajasz 63:3 - „Sam stąpnąłem na tłocznię do winogron… i zdeptałem je w Mej wściekłości; Moje szaty są skropione ich krwią.”

Objawienia 21:1 opisuje nowe niebo i nową ziemię. Objawienia 21 cytuje Izajasza 65:17 - „Stwarzam nowe niebo i nową ziemię.”

Objawienia 21:23 opisuje Nowe Jeruzalem jako niemające potrzeby słońca czy księżyca, aby w nim świeciło. (Zauważ: nie ma tu mowy o tym, że nie będzie tam słońca, ale że nie będzie potrzeby światła słonecznego do oświetlenia miasta.] Objawienie 21 cytuje Izajasza 60:19 - „Słońce już dłużej nie będzie twoim światłem za dnia, ani nie dla jasności księżyc będzie ci świecił.”

Objawienia 21:12 opisuje Nowe Jeruzalem z dwunastoma bramami nazwanymi od plemion Izraela. Objawienia 21 cytuje Ezechiela 48:31 - „Bramy miasta będą nazwane od plemion Izraela, trzy bramy od strony północnej: jedna brama dla Rubena, jedna brama dla Judy…”

W opisie Nowego Jeruzalem w Objawienia 21 widnieją liczne cytaty z Izajasza, Ezechiela i Zachariasza. Kontekstem tych wszystkich opisów jest odnowa Izraela i ustanowienie Mesjańskiego królestwa na ziemi. Bez tego kontekstu Objawienie byłoby zrozumiane błędnie, jak hinduska nirwana czy hollywood‘zki film fantasy.

Wielu Chrześcijan w dobrej wierze postrzega księgę Objawienia bardziej jako psychodeliczną halucynację niż jako biblijną odnowę. W ten sposób główny zasięg proroctw o czasach ostatecznych dla większości ludzi niestety wydaje się zupełnie niemający związku z nimi, podczas gdy powinien on być ostrzem przesłania ewangelii w naszym pokoleniu.

Objawienia 22 opisuje rzekę życia, drzewa i owoce. To kontynuacja proroctwa z Ezechiela 47:1-12. Jest to również odniesienie do Ogrodu Eden z I Mojżeszowej 2. W Objawieniu Jan opisuje odnowienie Edenu, a nie zastąpienie stworzenia. Teologia zastępstwa jest błędna, nie tylko biorąc pod uwagę Izrael, ale także Boże cele dla całej planety. Bóg działa w kierunku odnowienia a nie w kierunku zastąpienia.

Koniec zaplanowany przed początkiem

Najbardziej znaczące aspekty starotestamentowego kontekstu księgi Objawienia znajdują się w kilku ostatnich rozdziałach. Biblia jest nie tylko konsekwentna od początku do końca, ale posiada perfekcyjną symetrię. Ostatnie 3 rozdziały Objawienia są lustrzanym odbiciem pierwszych 3 z Genesis (I Mojżeszowej).

Na początku Genesis znajdujemy opis stworzenia, zasadzenia Ogrodu Eden, małżeństwa Adama i Ewy i zwycięstwa węża. Na końcu Objawienia znajdujemy nowe stworzenie, odnowienie Ogrodu Eden, małżeństwo Jeszuy i Jego oblubienicy i klęskę węża. W Genesis 3 człowiek grzeszy. W Objawienia 20 (trzeci rozdział od końca), grzech zostaje ostatecznie osądzony. [Objawienia 20 wyjaśnia, że wąż z I Mojżeszowej 3 był tak naprawdę Szatanem.]

Zaden inzynier, architekt czy dostawca przy zdrowych zmyslach nie postawilby nigdy pierwszej cegly lub nie dokonalby pierwszego ruchu lopata, dopki kazda ostatnia srubka, drut i szczegl budynku nie bylyby wczesniej zaplanowane w ujetym na pismie projekcie. Zanim Bg powiedzial "Niech pojawi sie swiatlo", juz wczesniej mial zaplanowany koniec ksiegi Objawienia. Rabini mówią, że Tora i Mesjasz istnieli przed stworzeniem z I Mojżeszowej.

Bóg zaplanował Swe królestwo „przed założeniem ziemi (Mateusza 25:34, Efezjan 1:4, I Piotra 1:20, Objawienia 13:8).” Inne rabiniczne powiedzenie głosi: „ostatnie do zrobienia jest pierwsze do zaplanowania.” Wszystko, co zostało uczynione w Genesis posiadało wcześniejszy, doskonały plan z Objawienia. Zanim Bóg napisał pierwsze strony Swej księgi, miał już zaplanowane szczęśliwe zakończenie na ostatnie kilka rozdziałów.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły