>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Aktualności
© 30.08.2009 Asher Intrater

Irański Haker

Podczas tego weekendu muzułmańscy hakerzy z Iranu włamali się na stronę internetową Revive Israel. Nie ma pewności, czy powodem ataku był fakt, iż jesteśmy Izraelitami i Żydami, czy też nasze nauczanie odnośnie Jeszuy i ewangelii. Wygląda na to, powodem były obie te sprawy. Módlcie się o ochronę naszego personelu, naszego sprzętu i naszych materiałów do nauczania. Co interesujące, trzech ludzi z naszego personelu to Izraelici, których rodziny uciekły z Iranu i przybyły do Izraela w latach '50 ubiegłego wieku.

Koncert Madonny

Madonna ma w planach koncert trwający dwie noce na stadionie w Tel Aviv. Madonna stwierdziła, iż posiada duchowe doświadczenia w zakresie „Kabały” - kombinacji mistyki New Age i tradycji żydowskiej. Przybrała imię „Estera” i twierdzi, że zachowuje Szabat itp. Kilkoro osób z naszej kongregacji planuje uczestniczyć w akcjach ewangelizacyjnych podczas tego koncertu, prowadzonych przez JFJ. Módlcie się o nawrócenia.

Konferencja Młodzieżowa w Izraelu

Módlcie się o owoce mającej miejsce w ten weekend narodowej Izraelskiej Konferencji Młodzieżowej „Elav”, sponsorowanej przez Sukkat Hallel i Ricka Ridingsa. Członkowie naszej kongregacji i personel były integralną częścią planowania tej konferencji. Społeczność młodszych Mesjańskich wierzących staje się silniejsza z każdym rokiem. Asher głosił zamykające konferencję przesłanie. Oto jego fragmenty:

Ostateczne objawienie Jeszuy

Od początku do końca Nowego Testamentu następuje stopniowe objawianie Jeszuy. W ewangeliach widzimy Go jak dorasta w Galilei, naucza i czyni cuda. Uczniowie wzrastają w zrozumieniu Jego ukrzyżowania i boskości. W końcu, w księdze Objawienia, Jeszua zostaje ujawniony w pełni chwały i autorytetu.

"I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on samA przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo BożeI szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisiorA z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, WszechmogącegoA na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów." - Objawienie 19:11-16.

Bieżące lato wyznacza 40. rocznicę festiwalu „Woodstock”. Moglibyśmy patrzeć na Jeszuę jak na pierwsze „dziecko kwiat”. Mówił o nadstawianiu drugiego policzka, kochaniu swych wrogów i rozdawaniu majątku. Na charyzmatycznej konferencji młodzieżowej nie jest rzeczą trudną upodobnić się do Jeszuy w Jego wyglądzie „dziecka kwiatu" (dlugie wlosy, biala szata, sandaly itp.).

Podczas gdy owe aspekty osobowości Jeszuy są prawdziwe, oczywiście nie są one jedynymi. Jeśli chcemy chodzić z Nim w prawdzie, musimy dostrzec również Jego wprawiającą nas w zdumienie i strach stronę. Jeśli chcesz jedynie „płynąć” z Nim, będziesz miał czas „wzlotu” na konferencji, ale będziesz chwiejny w swej codziennej drodze.

Uczniostwo oznacza upodobnienie się do obrazu Jeszuy. Jesteśmy upodobnieni do Jeszuy stojącego na wybrzeżach Galilei, ale także do obrazu Jego powracającego w ogniu. Jedziemy z Nim w pokorze na osiołku, jak też u Jego boku w podboju na białych koniach.

Chcemy mieć na naszych konferencjach ogień Pięćdziesiątnicy. Ogień, który otrzymali uczniowie w 2. rozdziale Dziejów Apostolskich był tym samym ogniem, który znajdujemy w oczach Jeszuy w Objawieniu 19. Otrzymujemy ten rodzaj ognia poprzez otrzymanie tego rodzaju Jeszuy.

Chcemy zaprosić Jeszuę, aby mieszkał w naszych sercach – Jego całego, nie tylko połówkę. Kiedy Jeszua z Galilei zamieszka w nas, będziemy mieli zdolność do okazywania cierpliwości, życzliwości i pokory ludziom wokół nas. Kiedy Jeszua z Objawienia zamieszka w nas, będziemy mieć zwycięstwo nad światem, cielesnością i diabłem.

W Pismach istnieje perfekcyjna równowaga pomiędzy miłością Boga i bojaźnią Bożą. Kiedy weźmiemy obydwa te obrazy Jeszuy, wtedy obydwie te charakterystyki – łaska i świętość – również w nas zamieszkają.

Laska Boza jest objawiona w checi Jeszuy do poswiecenia Siebie samego dla nas. Ta laska staje sie jeszcze bardziej cudowna, gdy zdajemy sobie sprawe z tego, ze Ten, ktry umarl na krzyzu byl przerazajacym glwnodowodzacym armii niebianskiej. Mgl wezwac legiony armii anielskich aby zniszczyly nas w jednym momencie.

Jak bardzo chcemy oglądać cuda pośród nas! Znaki i cuda miały miejsce, gdy wśród wierzących obecny była bojaźń Boża (Dzieje 2:43; 5:11-12). Widząc „drugą połowę” Jeszuy w księdze Objawienia będziemy mieli bojaźń Bożą wśród nas, jak też i cuda.

Jeszua trzykrotnie pojawia się w Prawie i Prorokach jako Anioł Pana, z wyciągniętym mieczem: W IV Mojżeszowej 22 Balaamowi, w Jozuego 5 Jozuemu i w I Kronik 21 Dawidowi. We wszystkich trzech przypadkach miecz znajduje się w Jego dłoni. Jednakże w Objawieniu 19 miecz wychodzi z Jego ust. To wskazuje nam, że prawdziwym mieczem ducha jest słowo Boże.

Bóg wielce pragnie, aby Jego święci w czasach ostatecznych wypowiadali słowo Boże z apostolskim autorytetem i proroczym namaszczeniem. Młode pokolenie izraelskich wierzących powstanie z tym rodzajem słowa na swych ustach. Autorytet i namaszczenie pochodzą od Jeszuy żyjącego w nas. Gdy przyjmiemy Go takim, jakim się ukazał w ostatecznym objawieniu, będziemy w posiadaniu tego rodzaju mieczo-podobnego proroczego słowa.

Wielu ludzi cierpi z powodu bojaźni i zmartwienia. Niektórzy kurczowo uchwycili się tchórzliwej teologii mówiącej o tym, że nawet nie będziemy obecni na ziemi podczas ucisku czasów ostatecznych. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy byli „więcej niż zwycięzcami”. Gdy Jeszua z Objawienia mieszka w nas, jesteśmy przemieniani z chwiejnych, przyziemnych i idących na kompromis wierzących w świętych, którzy pokonują świat, cielesność i diabła.

On jest głównodowodzącym armii niebiańskich, a my jesteśmy powołani, aby być armią świętych, podążającą za Nim w świętości i posłuszeństwie.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły