>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Swieto Namiotw i Tysiacletnie Krlestwo
11.10.2009 Asher Intrater

W Biblii opisane są trzy święta na wiosnę i trzy na jesień. Najważniejsze wydarzenia związane z pierwszym przyjściem Jeszuy (Jezusa) miały miejsce dokładnie w czasie świąt:

  • Pesach (Pascha) - Ukrzyżowanie
  • Omer (Pierwociny) - Zmartwychwstanie
  • Szawuot (Tygodnie) - Chrzest Ducha Świętego

Zgodnie z tą samą logiką, widzimy powiązanie głównych wydarzeń powtórnego przyjścia ze świętami jesiennymi:

  • Jom Teruach (Trąby) - Ucisk
  • Jom Kippur (Dzień Pojednania) - Powtórne Przyjście
  • Sukkot (Namioty) - Tysiącletnie Królestwo

Gdy obchodziliśmy Święto Trąbek, podkreślaliśmy prorocze znaczenie sądu Trąb z księgi Objawienia, w szczególności ostateczne ogłoszenie, że królestwa tego świata staną się królestwem Jeszuy (Objawienia 11:15).

W Dniu Pojednania nie tylko pościliśmy, pokutowaliśmy i dziękowaliśmy Bogu za pojednawczą krew, ale deklarowaliśmy również naszą wiarę w Jego przyjście w wielkim i strasznym dniu Pana (Joela 1:15, 2:1, 2:11) za zadęciem ostatniej potężnej trąby (Mateusza 24:31, I Koryntian 15:52, I Tesaloniczan 4:16, III Mojżeszowa 25:9-10).

Swieto Namiotw jest kulminacja wszystkich biblijnych swiat, a zatem przedstawia koncowy etap Jego planu zbawienia. Po wielkiej wojnie czasw ostatecznych i powtrnym przyjsciu Jeszuy (Zachariasza 14:1-15), ci z wszystkich narodw, ktrzy przetrwaja, podaza do Jerozolimy, aby uwielbiac i uczcic Swieto Namiotw (Zachariasza 14:16-21).

To świętowanie będzie miało miejsce podczas trwania tysiącletniego królestwa. W okresie tych tysiąca lat będzie obchodzone Święto Namiotów. To Święto samo w sobie jest cieniem-zapowiedzią tegoż królestwa.

Przykazano nam, abyśmy zebrali owoce podczas żniw, aby wymachiwać nimi przed Panem, wyrażając w ten sposób nasze dziękczynienie (III Mojżeszowa 23:40, Nehemiasza 8:15). W szczególności wspomniano o gałązkach palmowych.

Gdy Jeszua przybył do Jerozolimy, jadąc na osiołku (Zachariasza 9:9), uczniowie pozdrawiali Go wymachując gałązkami palmowymi (Jana 12:13). Z przybyciem tym wiążą się dwa problemy. Po pierwsze, wjechał On na osiołku, zamiast na białym koniu (Objawienia 19:11). Po drugie, wydarzyło się to w nieodpowiedni dzień. Machanie palmami powinno odbywać się w Sukkot, a nie Pesach.

Prorocza symbolika prowadzi do następującego wniosku: To nie był triumfalny wjazd, ale skromny, pokorny wjazd. Inny wjazd będzie miał miejsce w przyszłości. Jeszua przybędzie triumfalnie, jako król na białym koniu, w pierwszy dzień Święta Namiotów. Nie tylko kilkoro uczniów będzie machało gałązkami palmowymi, ale sprawiedliwa resztka z każdego narodu.

Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. - Objawienia 7:9.

W czasach ostatecznych ludzie z każdego narodu będą wymachiwać gałązkami palmowymi przed Panem, co będzie kapłańskim symbolem naszej nadziei, że Jeszua powróci i triumfalnie wkroczy do Jerozolimy, aby wśród hucznego świętowania i ucztowania ustanowić Swoje tysiącletnie królestwo na ziemi.

Te kapłańskie symbole - jeśli są czynione z wiarą i zrozumieniem - niosą z sobą wielki autorytet i namaszczenie. Woda chrztu może być dla kogoś środkiem do nowonarodzenia. Olej namaszczenia może być środkiem do uzdrowienia. Podobnie, zadęcie w trąby podczas Jom Teruach może stać się proklamacją sądu Bożego czasów ostatecznych; również machanie gałązkami palmowymi może być deklaracją naszej wiary w tysiącletnie królestwo Mesjasza Jeszuy.

Jeśli czynione w sposób proroczy, może ono stać się jednym z powodów, dla których nadejdzie królestwo. To, co związujemy na ziemi, jest związane w niebie (Mateusza 16:19, 18:18). Gdy wstawiamy się za czymś do Boga, nasze modlitwy wznoszą się jak kadzidło, które zostanie zrzucone na ziemię w postaci ognia (Objawienia 8:3-5). Gdy dmiemy w trąbę, anioły w niebie dmą w swoje trąby razem z nami (Objawienia 8:6, 10:7, 11:15).

Posiadamy gałązki palmowe w celu zaproszeniu Jeszuy, aby ponownie wkroczył do Jerozolimy i ustanowił Swe królestwo. Mamy przymierze z Nim, które głosi, że On nie powróci, dopóki Go nie przywołamy (Mateusza 23:39). A więc, przywołujemy Go; zapraszamy Go; na podstawie starożytnych przymierzy naszego ludu wzywamy Mesjasza, syna Dawida, aby powrócił do Jerozolimy.

Bóg zaplanował królestwo Mesjasza zanim stworzył świat. Zarządził kapłańskie symbole i wyznaczył święta przedtem, zanim Jeszua urodził się na tej ziemi. Ponieważ były one wyznaczone wcześniej, mają autorytet. Ale mają autorytet tylko wtedy, kiedy są obchodzone w autorytecie imienia Jeszuy.

Dokładnie tak, jak w czasie Sukkot (przy końcu biblijnych świąt) ma miejsce zbiór plonów ziemi, tak w końcu wieków wydarzy się wielki zbiór dusz (Mateusza 13:39, Objawienia 14:14). Wierzymy, że ruch Mesjaniczny w Izraelu będzie iskrą przebudzenia dla narodów w czasach ostatecznych.

Podczas tego Szabatu, w ostatnim wielkim dniu święta, głosiliśmy na temat chrztu Ducha Świętego i światowego przebudzenia. (Jana 7:37, 38 - A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.) Mężczyźni, kobiety i dzieci tańczyli i wykrzykiwali, machając gałązkami palmowymi.

Duch Święty zstąpił. Dwoje poprzednio ultra-ortodoksyjnych Żydów po raz pierwszy otrzymało chrzest Ducha Świętego. Pewien młody Żyd wstał i przyszedł po uwolnienie od demonów. Inny Izraelczyk (niezbawiony, odwiedził nas po raz pierwszy) wyszedł do przodu prosić o modlitwę z nałożeniem rąk.

Proszę, stójcie razem z nami w modlitwie i w wierze, aby rzeka wody żywej popłynęła z Jerozolimy i przemieniła się w duchową powódź ogólnoświatowego przebudzenia.


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły