>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Opierajac sie zaburzeniom seksualnym
©13.12.2009 Asher Intrater

Uderza mnie ilość seksualnych „zaburzeń” w życiu naszych przodków, które są opisane w Biblii:

  • Abraham i Izaak obydwoje oddali swe żony Filistyńskim mężczyznom, mówiąc, iż są one ich siostrami.
  • Sara, Rachela i Lea – wszystkie oddały swe służebnice mężom aby z nimi spały, tak aby dzięki nim mogły mieć dzieci. Mężczyźni się zgodzili.
  • Córki Lota upiły swojego ojca a później zaszły z nim w ciążę.
  • Jakub wpadł w sidła zazdrości swych dwóch żon, będących siostrami.
  • Ruben spał z konkubiną swego ojca, przez co unieważnił swoje prawa pierworodnego.
  • Onan był pierwszym człowiekiem, u którego odnotowano przypadek masturbacji.
  • Juda złożył wizytę prostytutkom, pomimo że był dziedzicem nasienia Mesjasza.

Nie wystarczyłoby miejsca na dokonanie choćby ogólnego przeglądu seksualnych grzechów Samsona, Dawida, Amnona, Absaloma itd.

Józef był pierwszym odnotowanym mężczyzną, który zdecydował się pokonać tego rodzaju pokusę, odmawiając flirtowania z żoną Potyfara, która następnie fałszywie go oskarżyła, co skończyło się wrzuceniem Józefa do więzienia. Jednak Bóg wynagrodził czystość Józefa. W późniejszym czasie stał się on głową narodu egipskiego i przywódcą ludu Izraela.

Musimy woleć upodobnić się do Józefa i opierać się pokusom naszego pokolenia, nawet jeżeli oznacza to odrzucenie przez społeczeństwo i duchowe ataki. Tak jak żona Potyfara próbowała codziennie uwodzić Józefa (I Mojżeszowa 39:10), tak samo postępuje z nami każdego dnia współczesne społeczeństwo przesiąknięte seksualną pokusą i perwersją. Dlatego też jesteśmy powołani aby zapierać się samych siebie i brać codziennie nasz krzyż (Lukasza 9:23).

Jeżeli opisane tutaj zaburzenia seksualne były w stanie zaatakować nawet naszych przodków w wierze, o ile bardziej powinniśmy zrozumieć uniwersalną naturę seksualnej pokusy, która dotyczy wszystkich ludzi (I Koryntian 10:13)! Nie jest to wymówka do grzeszenia, ale wezwanie aby się jej oprzeć. Niech ich przykład będzie dla nas motywacją do bycia zwycięzcami przez Ducha Świętości i w imieniu Jeszuy (Jezusa).


Inne artykuły - 2009

Inne artykuły