>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Modlac sie o przebudzenie w Izraelu
3.01.2010 Asher Intrater

Niemalże 30 lat temu odwiedziłem Zachodni Mur na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Modliłem się ubrany w tradycyjny strój żydowski: Kipę (Nakrycie głowy), Tallit (Szal modlitewny)  i Tefillin (skórzane filakterie). Zapragnżłem wznieść w Duchu żarliwą modlitwę wstawienniczą – później żartobliwie określałem to wydarzenie jako “języki i tefillin.”

W tym samym momencie otrzymałem wizję fali wypływającej z Wzgórza Świątynnego i spadającą na moją głowę. Nie był to wodospad wody, lecz światła. Gdy światło dotknęło mnie, owładnął mną Duch. Nagle zyskałem zdolność dostrzec  duchowe fortece zła otaczające Jerozolimę, które ustawiono w szyku bojowym tak, aby powstrzymały przebudzenie.

Większość demonicznych fortecy miało związek z duchami religijnymi, mianowicie z islamskim dżihadem, rabinicznym judaizmem i ortodoksyjnym chrześcijaństwem. Miałem poczucie, iż Duch Święty mówi do mnie: “Te duchy są zbyt silne dla ciebie. Nawet jeśli ty wraz z wszystkimi Żydami mesjanicznymi będziecie razem pracować najlepiej jak potraficie, poniesiecie porażkę.”

Krzyknąłem do Pana w prośbie o podanie rozwiązania. Spostrzegłem, iż mówił On do mnie: “Jedynym sposobem abyście osiągnęli sukces jest dołączenie się całego międzynarodowego Kościoła do modlitw mesjanicznych Żydów w Izraelu.” Dzisiaj Bóg wzbudza tę modlitewną armię w każdym narodzie (oczywiście jest to jeden z powodów, dla których otrzymujesz bieżący artykuł.)

Cały Izrael osiągnie zbawienie

Wierzymy, iż "caly Izrael osiagnie zbawienie (Rzymian 11:26)." To nie tylko apokaliptyczna wizja, ale praktyczny plan, który przewodniczy naszemu codziennemu życiu. Rozdziały 1 do 8 z listu do Rzymian opisują krok po kroku główne zasady zbawienia: początkowe stworzenie, świadomość moralną, powszechny grzech, wiarę i przebaczenie, zastępcze pojednanie, nowo-narodzenie, walkę z cielesnością oraz zwycięstwo poprzez Ducha Świętego.

W rozdziałach 9 do 11 Szaweł (Paweł) kontynuuje nauczanie przechodząc do kwestii Bożego predestynowanego planu wprowadzenia partnerstwa między Żydami i poganami, zbawienia Izraela oraz tego jak połączenie te dwie rzeczy razem przyniosą światu odkupienie. Niestety, wielu ludzi nie zwraca uwagi na wagę tego fragmentu Pisma, rozumiejąc go jako dygresję do myśli Pawła, będącą zaledwie troską o jego krewnych. Ale tak na prawdę chodzi tu o wiele więcej.

Rzymian 11:25 mówi o czasie gdy "poganie w pelni wejda". Ta pełnia pogańskiego międzynarodowego Kościoła jest czymś, co ma spowodować przebudzenie w narodzie Izraela. Użyte tutaj słowo “pełnia” to odpowiednik greckiego wyrazu “pleroma” i pojawia się ono dwukrotnie w tym samym rozdziale, z czego drugi raz w odniesieniu do resztki Mesjanicznych Żydów: "o ilez bardziej ich pelnia (Rzymian 11:12)!"

A więc mamy tutaj dwie pełnie: jedna dotyczny międzynarodowego Kościoła, a druga resztki Izraela. Pełnia Kościoła sprawia przebudzenie w Izraelu. Pełnia Izraela sprawia zmartwychwstanie umarłych. Rzymian 11:15 - “czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?” Odnowa Izraela i Kościoła są paralelne. Jedno oddziałuje na drugie.

Pełnia Kościoła prowadzi do przebudzenia w Izraelu. Pełnia Izraela prowadzi do zmartwychwstania umarłych. Dualistyczna odnowa Izraela i Kościoła razem prowadzi do powtórnego przyjścia Jeszuy (Jezusa) i tysiącletniego królestwa na Ziemi. Jest to głęboka tajemnica i główny temat książki Izrael, Kościół i Czasy Ostateczne, którą Dan Juster i ja napisaliśmy razem jakieś 20 lat temu.

Wykonując robotę

Istnieje parę praktycznych kroków, które musimy stawiać każdego dnia aby przybliżyć wizję przebudzenia – podejmując tego rodzaju działania, jakie były podejmowane w “Dziejach Apostolskich.” Jeżeli wykonamy tę samą robotę, osiągniemy te same rezultaty. Oto parę przykładów na ten tydzień:

Telewizja: Jeśli chcemy dotrzeć do całego narodu, powinniśmy użyć mass-mediów, w szczególności telewizji i Internetu. W tym tygodniu mamy nową, znaczącą okazję aby głosić w lokalnej izraelskiej telewizji. Proszę, módlcie się o tę okazję oraz o wiele innych.

Uwolnienie: W tym tygodniu młody Izraelita, “J”, który był członkiem sekty satanistycznej, pokutował i wyrzucił swoje demoniczne akcesoria. Módlcie się o całkowite uwolnienie, uzdrowienie i odnowę.

Młode przywództwo: W wielu kongregacjach nastąpiła porażka w wykształceniu młodych przywódców. Jeśli chodzi o nas, poświęcamy się wyposażaniu nowych liderów i uwalnianiu ich do służby. Módlcie się o nabożeństwo, które ma nastąpić w tym tygodniu w naszej kongregacji w Jerozolimie (Ahavat Jeszua), które będzie w całości prowadzone przez nasze młode pokolenie.

Osobista ewangelizacja: Módlcie się o “A” i “S”, Izraelitę i Izraelitkę, którzy w tym tygodniu modlili się o przyjęcie Pana. Módlcie się o “I” i “S” - dwóch młodych Izraelitów, oboje religijnego pochodzenia – którzy już dzielą się swoją wiarą i zachęcają innych. Módlcie się o lokalnych ewangelistów - “E”, “A” i “R”, aby byli zachęceni, uzdrowieni i namaszczeni podczas swojej posługi. Oby zrodziło się wiele trwałego owocu.

Swiatowe misje: Kilkoro naszych młodych dorosłych powróciło w tym miesiącu z podróży do Afryki razem z Ronem Cantorem i z Indii wraz z Stu Winogradem. Podczas tych wypraw miały miejsce cudowne uzdrowienia, ewangelizacja i odnowienie gorliwości wśród wszystkich zaangażowanych..

Mesjaniczny Moszaw

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów naszej służby w tym roku jest współpraca z Yad HaShemona – mesjańskim moszawem (społecznością na wzór kibucy) położonym na wzgórzach Judejskich poza Jerozolimą. Jesteśmy ich partnerami w trzech projektach: Biblijne ogrody, biznesowy park przemysłowy dla Żydów mesjanicznych oraz rozwój budowy domów dla młodych mesjańskich rodzin.

Ewangelia w Izraelu nie może być jedynie wypowiadaniem słów, ale musi być również oparta na dobrych uczynkach i praktycznych działaniach. Yad HaShemona jest znaczącym filarem społeczności mesjanicznej w Izraelu i stanowi dopełnienie naszego poświęcenia ku odnowie Syjonu, osiedlenia się w ziemii i wywierania wpływu na rynek. Proszę, módlcie się o nich, o naszą współpracę i o duże wsparcie finansowe, które będzie potrzebne aby pokryć koszty powyższych projektów.


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły