>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael
Cechy sekty
17.01.2010 Asher Intrater

W tym tygodniu w Izraelu odkryto niezwykłą sektę prowadzoną przez człowieka o nazwisku Goel Ratson, który sprawował kontrolę nad prawie 20 kobietami - swoimi żonami i konkubinami. Kobiety te oraz ich dzieci były zniewolone pod względem psychicznym. W dzisiejszych czasach na świecie istnieje wiele sekt, w związku z tym mądrze byłoby zrozumieć, czym charakteryzuje się sekta, tak, abyśmy mogli ich unikać.

Podzielmy cechy sekty na pięć podstawowych kategorii:

1. Dominujące przywództwo - pierwszą oznaką sekty jest przesadnie dominujący lider. Posiada on wielkie wpływy, dzięki którym kontroluje prawie każdy aspekt życia członków sekty, ślepo i bez żadnych pytań za nim podążających.

W społeczności opartej na zasadach biblijnych przywództwo opiera się na duchowym autorytecie. Jest ono rozdzielone pomiędzy starszych; wpływ na nie mają członkowie społeczności oraz inni liderzy, będący moralnie odpowiedzialni przed resztą członków. Opisałem tę kwestię w mojej książce „Covenant Relationships” (Relacje Przymierza), w części „Leadership - Headship with Pluralisty” (Przywództwo - mnogość zwierzchnictwa).

W dodatku, w Piśmie duchowe przywództwo posiada granice i jest zdefiniowane w odniesieniu do różnych sfer autorytetu. Przywództwo kongregacyjne szanuje osobny autorytet rodziny, miejsca pracy i rządu.

2. Kontrolowanie zachowania - w naszych społecznościach duchowe przywództwo daje wskazówki co do tego jak żyć, zgodnie z zasadami świętości, uczciwości i wierności znajdującymi się w Biblii. Nie ma jednakże żadnego dyktowania czy manipulacji w sferze osobistych szczegółów życia poszczególnych osób. Starsi udzielają porad odnośnie każdej sprawy, ale wybór sposobu zastosowania tych zasad w życiu jest pozostawiony poszczególnym jednostkom. Istnieje duża różnica pomiędzy głoszeniem moralnego potępienia a wywieraniem manipulującej kontroli.

W sekcie niemalże wszystkie aspekty życia członka są kontrolowane. Mówi się mu, kogo ma poślubić, w jakie ubrania ma się ubierać, co jeść, itd. Ten rodzaj religijnego przymusu znajdujemy również w wielu sektach ultra-ortodoksyjnego judaizmu. Sekta często próbuje kontrolować wszystkie finanse, zarobki i wydatki jednostki. W społeczności opartej na zasadach biblijnych członkowie są uczeni hojności i uczciwości, ale są wolni w decydowaniu ile i w jaki sposób dawać.

3. Zamknięcie społeczne - w społecznościach opartych na Biblii mówi się nam, abyśmy oddzielali się od grzesznych wartości kultury światowej, takich jak żądza i chciwość. Członkowie sekty natomiast są tak zamknięci, iż tracą kontakt ze swymi rodzinami i znajomymi. Jeszua (Jezus) nauczał nas bycia „w” świecie, ale nie „ze” świata (Ew. Jana 17:15-16).

Mamy oddzielić się od grzechu, ale nie od zdrowych relacji z ludźmi spoza naszej kongregacji. Podczas gdy każda kongregacja zwraca większą uwagę na inne kwestie, każda lokalna kongregacja widzi siebie jedynie jako część szerszego, międzynarodowego ciała wierzących, posiadającego wiele różnych nurtów i odmian.

Członek sekty boi się od niej odejść. Odczuwa ogromną presję pozostania w grupie nawet, jeśli chce odejść. Jest nauczony, iż jego grupa jest lepsza, niż którakolwiek inna na świecie. Presja pozostania i dopasowania się często jest wywierana poprzez manipulację poczuciem winy i potępieniem.

4. Zamknięcie intelektualne - Wierzymy, że Biblia jest jedynym miernikiem prawdy na świecie. Ale, wierzymy również, że żadna osoba czy grupa nie posiada wyłączności na rozumienie Pism. Zachęcamy do wszelakich form uczenia się - ziemskiego i religijnego, duchowego i zawodowego.

Jedną z cech sekt jest to, iż zabraniają studiowania materiałów poza grupą. Członkom sekty często mówi się, że mają oni większe poznanie, niż ktokolwiek inny, i tej wiedzy nie zrozumie nikt spoza grupy. Również nikt z zewnątrz nie ma dostępu do tego ezoterycznego objawienia. My wierzymy, iż Duch Święty daje objawienie, ale jest ono dostępne dla wszystkich na bazie tego, co jest napisane w Pismach.

5. Tendencje autodestruktywne - Sekta nie tylko kontroluje zachowanie swych członków, ale wcześniej czy później zachowanie to przeradza się w czyny destruktywne i niezdrowe. Pismo nawołuje nas do życia w pełnym miłości poświęceniu samych siebie w celu pomocy i błogosławieństwa innym. Jednakże powstrzymywanie własnego egoizmu w celu pomocy innym jest bardzo dalekie autodestrukcji.

Jeszua powiedział nam, iż przyszedł dać nam „życie i to w obfitości”, podczas gdy diabeł przychodzi, aby „kraść, zarzynać i tracić” (Ew. Jana 10:10). Gdy diabeł kusił Jeszuę, rzucił Mu wyzwanie, aby skoczył z dachu świątyni. To jest zło. Nasze biblijne nauczanie jest zdrowe, ponieważ Bóg stworzył nas zarówno jako posiadających duszę i ciało. Jest logiczne, ponieważ Bóg stworzył w nas mózg. Jest moralne, ponieważ Bóg stworzył w nas sumienie.

Podsumowanie:
W naszych kongregacjach żyjemy energicznym, duchowym życiem, włączając w to ponadnaturalne doświadczenia takie jak te opisane w Biblii. Jesteśmy gorliwi i rozentuzjazmowani w stosunku do naszej wiary i radośnie dzielimy się nią z niewierzącymi wokół nas.

Jednak, odrzucamy wszystkie cechy sekty. Mimo, że mamy wysokie standardy świętości i posłuszeństwa, szukamy równowagi w każdym aspekcie życia i zawsze szanujemy wolność sumienia i wyboru ludzi zaangażowanych.

Aktualności: Pomagając Haiti

Tak jak na wszystkich innych, spoczywa na nas obowiązek modlitwy za cierpiących w Haiti. Izrael wysłał wyszkoloną delegację 220 ludzi, w tym doktorów i fachowych ratowników. Stany Zjednoczone do tej chwili wysłały ponad 2000 pracowników i przekazały ponad milion dolarów. W dzisiejszym świecie często krytykuje się Izrael i Amerykę. Jednak, gdy chodzi o pomaganie ludziom w potrzebie, nie ma narodów hojniejszych niż te dwa.


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły