>
Inne artykuly

logo

O┼╝ywienia Ministerstw Izrael

Jeszua jest Panem
7.02.2010 Asher Intrater

Jedno z najważniejszych wyznań, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie to "Jeszua jest Panem." Powiedzenie, że Jeszua jest Panem, jest rozpoznaniem Jego autorytetu. Oznacza to po prostu, że usiłujesz wykonać wszystko, cokolwiek On ci powie. Możemy nauczyć się właściwej postawy na poniższym anty-przykładzie:

Lukasza 6:46

Czemu to mówicie do Mnie: Panie, Panie! - a jednak nie czynicie tego, co nakazuję?

Nie możemy jedynie mówić, że On jest Panem; musimy czynić to, co nakazuje. Jeden z najbardziej „niepokojących” fragmentów Nowego Testamentu wskazuje na to, że istnieje wielu ludzi, którzy nazywają Go Panem - wydaje się, że mowa o napełnionych Duchem wierzących - którzy w rzeczywistości są zwiedzeni. Zwiedzenie to polega na tym, że nazywają Go Panem, ale nie są Mu posłuszni.

Mateusza 7:21-23

Do królestwa niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi: Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego. Wielu będzie mówić dnia owego: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje? Czyż nie w imię Twoje wyrzucaliśmy czarty? Czyż nie dokonaliśmy w imię Twoje wielu cudów? A wtedy powiem im otwarcie: Nigdy was nie znałem; odejdźcie ode Mnie, wy, którzy się dopuszczacie nieprawości.

Oddzielenie wiary od podstawowego moralnego posłuszeństwa jest źródłem wielkiego zwiedzenia; tak wielkiego, że „wielu”, którzy myślą, że są zbawieni, w rzeczywistości nie są. Słowo "wielu" pokazuje, jak powszechny jest to problem. Wielu myśli, że ich zbawienie bazuje jedynie na wyznaniu ustami, bez zobowiązania się do posłuszeństwa.

Panowanie i zbawienie

Wyrażenie „Jeszua jest Panem” pojawia się trzykrotnie w listach Nowego Testamentu. Za pierwszym razem, gdy omawiana jest ta właśnie kwestia - ustnego wyznania i zbawienia.

Rzymian 10:9

Tak więc jeśli ustami twoimi wyznasz, że Jeszua jest Panem, i całym sercem uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił, będziesz zbawiony.

Ten werset jest cytowany, aby wykazać, że niezbędne jest jedynie wyznanie. Jednakże wyznanie to musi być wiarygodne, z serca. Wyznać ustami, że Jeszua jest Panem, znaczy zawrzeć przymierze zobowiązania się do posłuszeństwa Mu. Nie możemy wygłosić przymierza zobowiązującego do posłuszeństwa Mu a potem je zignorować.

To podstawowe, zbawienne oświadczenie ogłasza panowanie i posłuszeństwo - są to pierwsze słowa, jakie wychodzą z naszych ust. Nielogiczne jest używanie wersetu, który ogłasza panowanie Jeszuy w celu udowodnienia, że zbawienie dokonuje się przez wyznanie bez posłuszeństwa. Czyż można oświadczyć, że Jeszua jest Panem bez uczynienia Go Panem?

Niektórzy oddzielają zbawienie od panowania; tak jakby zbawienie było pierwszym etapem, a panowanie drugim, opcjonalnym. Ale Rzymian 10:9 mówi, że wyznanie panowania jest kwintesencją i pierwszym krokiem ku zbawieniu.

Dary Duchowe

Kochamy dary Ducha i jest to właściwa postawa. Drugi raz wyznanie panowania Jeszuy ma związek z „charyzmatycznymi” darami.

I Koryntian 12:3-4

Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jeszua. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch.

Na całym świecie ludzie doświadczają wielu ponadnaturalnych działań. Niektóre pochodzą od Boga; inne nie. Wyznacznikiem jest panowanie Jeszuy. Nie chodzi o powierzchowne wydeklamowanie słów „Jeszua jest Panem”, ale o zobowiązanie serca do posłuszeństwa Mu.

Jeśli jesteśmy zaangażowani w cudowne dary Ducha, ale nie jesteśmy Mu posłuszni, to głoszenie Jego panowania jest nic nieznaczącym zaklęciem; a dary duchowe mogą zwyrodnieć do formy czarów pod płaszczykiem „Mesjaństwa”, tudzież „chrześcijaństwa”.

Gdy jesteśmy posłuszni Panu i poruszamy się w darach Ducha, dary te stają się potężnym narzędziem, które umożliwia Duchowi Świętemu na działanie w naszym życiu i dotykanie ludzi wokół nas. Oddzielanie panowania Jeszuy od charyzmatycznych darów jest niebezpieczną ścieżką wiodącą do czarnej magii. Połączenie darów Ducha z moralnym posłuszeństwem uwalnia ponadnaturalną moc królestwa Bożego.

Duchowa władza

Panowanie Jeszuy ma związek z Jego władzą w naszym życiu. Gdy znajdujemy się pod Jego władzą, posiadamy Jego władzę. Jeżeli nie jesteśmy pod Jego władzą, nie posiadamy Jego władzy. Tę prostą zasadę wiary - przechodzenie władzy za równo w górę jak i w dół - wyraził Rzymski centurion.

Lukasza 7:8

Przecież ja też jestem człowiekiem postawionym pod władzą; mam również pod sobą żołnierzy.

Każda realna władza przechodzi od Boga przez Jeszuę do ludzkości. Jest tylko jeden strumień przepływu władzy. Spływa on z Jego tronu. Albo w nim jesteś, albo nie. Kluczem do otrzymania duchowej władzy jest znalezienie się pod władzą Jeszuy.

Filipian 2:10-11

Aby na imię Jeszua zginało się wszelkie kolano: istot, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszyscy wyznawali, że Mesjasz Jeszua jest Panem.

Rozdział 2. listu do Filipian wzywa nas, abyśmy mieli taką samą postawę, jaką miał Jeszua. On się uniżył i był posłuszny, nawet, jeśli oznaczało to śmierć. Dlatego też dana mu została władza nad innymi. Jeśli zobowiążemy się do całkowitego posłuszeństwa, to również otrzymamy duchową władzę. Jeszua jest Panem. Bóg pragnie udzielić nam części Swej władzy, którą dał Jeszui.

Jest to wspaniałe objawienie - wiedzieć, jak znaczną władzą Bóg chce nas obdarzyć. Kluczem do tej władzy jest posłuszeństwo i panowanie Jeszuy.

Osobista notka:

- Betty i mnie niezmiernie miło jest ogłosić, iż nasz syn Yehezkel wraz ze swoją żoną Odeliah oczekują na pierwsze dziecko.

- Prosze, trwajcie w zarliwych modlitwach o wywiad nagrany przez izraelska telewizje w zeszlym tygodniu. Wciaz oczekujemy na ostateczna date transmisji.


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły