>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Revive Israel Ministries

Aktualności
© 18.07.2010 Asher Intrater

Ślub!

W ten czwartek, 22. lipca, odbędzie się ślub naszego drogiego przyjaciela i członka zespołu Revive Israel. Obecnych będzie wielu krewnych i przyjaciół, którzy wciąż muszą podjąć decyzję o przyjęciu Jeszuy jako Mesjasza i naszą modlitwą jest, aby podczas tej wspaniałej, publicznej deklaracji miłości i przymierza między dwojgiem ludzi przed Panem, zostali pobłogosławieni obecnością Ducha Świętego.


Katzir

Trwa konferencja Katzir. Wielu z obecnej izraelskiej młodzieży jest pełnych pasji i głodu społeczności z Panem, inni być może spotykają Go po raz pierwszy w życiu. W tym tygodniu na konferencji przemawiał Asher. Modlimy się, aby Pan wylał Swojego Ducha na młodzież tego kraju w czasie gdy przyszłe pokolenie powstanie aby zająć swe miejsce w ciele Jeszuy.


Nowa książka Ashera

Po długiej przerwie, Asher napisał nową książkę! Jego najświeższe dzieło jest w ostatniej fazie edycji i zbliża się czas jego ukończenia. Modlimy się, aby pełne mocy przesłanie tej książki wywarło wpływ na jej czytelników. Poniżej zamieściliśmy dla was krótki wycinek, abyście mogli zorientować się w temacie.

Kto jadł obiad z Abrahamem?

Asher Intrater

Rozdział 1

Jedno z powszechnych wierzeń judaizmu głosi, iż niemożliwym jest zobaczenie Boga. Pośród trzynastu fundamentalnych zasad wiary Rambana i w znanej śpiewanej modlitwie „Yigdal” znajdujemy słowa:

אין לו דמות הגוף ואין לו גוף

„Bóg nie posiada żadnej formy ciała i nie posiada żadnego ciała.”

Taki wniosek jest wyciągany również z V Mojżeszowej 4:12 -

I mówił Pan do was z pośród ognia; głos słów słyszeliście, aleście podobieństwa żadnego nie widzieli oprócz głosu.

וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול .

(דברים ד': 11)

Jednakże werset ten nie mówi, że Bóg nie posiada żadnej formy. Mówi, że żadnej formy nie widział lud pod górą Synaj. Gdy spojrzymy na kontekst tego wersetu, zobaczymy, że nie ma on na celu stwierdzenia czegokolwiek o widoczności Boga. Jest to ostrzeżenie przed rzeźbieniem i czczeniem bożków (wersety 15 – 23).

Wiara w niemożność zobaczenia Boga jest po części prawdą, a po części nieprawdą. O niewidzialności Boga wielokrotnie mówi również Nowy Testament:

Ew. Jana 1:18 - Boga nikt nigdy nie widział

Ew. Jana 5:37 - aniście osoby jego widzieli

Ew. Jana 6:46 - Nie iżby kto widział Ojca

Kolosan 1:15 - Który jest obrazem Boga niewidzialnego

I Tymoteusza 1:17 - królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu

I Tymoteusza 6:16 - którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może

I Jana 4:12 - Boga żaden nigdy nie widział

I Jana 4:20 - Boga, którego nie widział, jakoż może miłować

Biorąc pod uwagę te wszystkie wersety łatwo jest zrozumieć, dlaczego ludzie myślą, iż niemożliwym jest zobaczyć Boga. Jednakże gdy weźmiemy pod uwagę kontekst, wyłania nam się inny obraz. Fakt, że ludzie zwykle nie widzą Boga nie oznacza, iż jest On nie-do-zobaczenia. Właściwie to nie jesteśmy w stanie Go zobaczyć z powodu naszego upadłego stanu, a jeśli mielibyśmy ujrzeć Boga w pełni Jego mocy, zginęlibyśmy (II Mojżeszowa 33:20). Przyjrzymy się szczegółowo tej różnicy w części drugiej.

Z jednej strony, zobaczenie Boga jest niemożliwe. Z drugiej strony, nasi patriarchowie i prorocy od czasu do czasu „Kogoś” widzieli. Abraham widział tego „Kogoś” podczas kilku okazji:

I Mojżeszowa 12:7 - I ukazał się JHWH Abramowi...

ויירא יהוה אל-אברם ...

I Mojżeszowa 15:1 - stało się słowo JHWH do Abrama w widzeniu

היה דבר-יהוה אל-אברם במחזה

I Mojżeszowa 17:1 – ukazał się JHWH Abramowi

ויירא יהוה אל-אברם

I Mojżeszowa 18:1 - Potem ukazał mu się JHWH w równinie Mamre

ויירא אליו יהוה באלוני ממרא

Wyrażenie „ukazał się”, którego użyto w powyższych wersetach, w języku hebrajskim jest stroną bierną czasownika „widzieć.” Jasno i wyraźnie oznacza to, że Abraham coś zobaczył, a nawet można by to było przetłumaczyć jako: „był widziany przez Abrahama.”

W pierwszych trzech przypadkach nie mamy żadnego opisu odnośnie kogo lub co Abraham widział. Jednakże w rozdziale 18. opis jest dość szczegółowy i jednoznaczny. Profesorzy uniwersyteccy i komentatorzy rabiniczni wielce silą się aby wytłumaczyć, że ten rozdział nie może być rozumiany dosłownie czy bezpośrednio (פשט ). Jednak fragment ten jest niedwuznaczny a nawet zupełnie materialny w szczegółach swego opisu.

Szokująca prawda od której nie możemy uciec brzmi: sam JHWH w ludzkiej formie przybywa z wizytą do Abrahama. Je z nim obiad i razem dyskutują na temat paru ważnych spraw, od rychłego zajścia w ciążę Sary do nadciągającego zniszczenia Sodomy. (Proszę, poświęć parę chwil na przeczytanie całego 18. rozdziału I Mojżeszowej a później śledź po kolei w swojej Biblii analizowane tutaj fragmenty.)


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły