>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
Aktualności i prośby modlitewne
©Revive Israel Ministries 2.08.2010

Błogosławieństwa w Polsce
Sandy Hatfield

Mieliśmy ostatnio przywilej goszczenia 46 młodych Izraelitów i ich liderów na terenie naszego obozu w północno-wshodniej Polsce. Wraz z mężem od wielu lat modliliśmy się, aby Żydzi doświadczyli błogosławieństwa w Polsce. Nasze serca były więc przepełnione radością, gdy autobus z nastolatkami przybył na miejsce. Prowadzący obóz pochodzili z sześciu różnych krajów, było to więc prawdziwie międzynarodowe doświadczenie. Przez dziesięć dni studiowaliśmy Słowo Boże, uwielbialiśmy, modliliśmy się, pływaliśmy (również na kajakach), organizowaliśmy wycieczki, braliśmy udział w szalonych zabawach i pogłębialiśmy przyjaźnie. W małych grupach poruszaliśmy najważniejsze tematy, aby wesprzeć uczestników w ich wierze. Jesteśmy wdzięczni Bogu za tę możliwość i modlimy się, aby wciąż błogosławił relację Polski i Izraela.


Islam w Ameryce
Holly Wallace

Brigitte Gabriel, założycielka ACT for America (www.actforamerica.com), poprowadziła ostatnio konferencję na temat rosnącego wpływu islamu w świecie zachodnim. Znakomicie przedstawiła historię, począwszy od VI wieku do teraźniejszości, wykazując, iż możliwość „pokojowej ko-egzystencji” z islamem jest mitem (aby obejrzeć seminarium: http://www.youtube.com/watch?v=cqbPLAD85w4).

Zaproszeni mówcy, tacy jak R. James Woolsey Jr. - były dyrektor CIA i Andrew McCarthy III, dzielili się tym, jak islamscy szpiedzy wykorzystują liberalną ideologię jako pomost łączący ich z rządem USA. Wykładowcy umożliwili wgląd i zrozumienie spraw takich jak „Islam jako totalitarny system polityczny,” „Rola Sądu USA w walce z terroryzmem” czy „Zmniejszanie zależności od zagranicznego paliwa.”

Ekstremizm islamski kreuje społeczeństwo, które w ogromnym stopniu prześladuje kobiety. Módlmy się o ludzi na całym świecie, którzy walczą o prawa kobiet, zarówno muzułmanów jak i nie-muzułmanów, aby powstali przeciwko tejże opresji.


Męczeństwo w Dagestanie
Jim Price

We wrześniu 1994 roku, zaledwie kilka lat po upadku komunizmu, miałem możliwość przewodniczyć grupie ludzi zakładającej kościoły w Makhachkala, w Dagestanie. Dagestan jest malutkim narodem leżącym po zachodniej stronie Morza Kaspijskiego, około 250 km od Iranu i sąsiadującym z Rosją. Kraj ten był przez setki lat pod wpływem muzułmańskiej kultury, tradycji i rządów, aż do schyłku XIX wieku, kiedy to został podbity przez Rosję. Od upadku komunizmu kraj ten znajduje się pod rosnącym wpływem radykalnych muzułmanów dążących do utworzenia Państwa Islamskiego.

Nasz zespół asystował ludziom wywodzącym się z tych terenów, zarówno Dagestańczykom jak i Rosjanom, w zakładaniu Kościoła Chrześcijańskiego Hosanna. Po dwóch latach kościół ten wraz z jego służbami otrzymał lokalne przywództwo. Pod lokalnym przywódcą rozrósł się liczebnie, pomnożyły się również służby, co przysporzyło mu honorowej reputacji w całej Rosji i innych krajach.

Dagestan powinien funkcjonować według zasad wolności religijnej, jaka istnieje w Rosji. Jednakże islamscy ekstremiści wzmożyli prześladowania ludzi innych wyznań, a nawet muzułmanów, których uważają za zbyt liberalnych.

W zeszły czwartek Artur Suleymanov - pastor Kościoła Chrześcijańskiego Hosanna - został zamordowany strzałem w tył głowy. Zmarł w drodze do szpitala. Pojedynczy, zamaskowany rewolwerowiec podszedł do samochodu, postrzelił Suleymanova przez okno, a następnie uciekł. Artur był człowiekiem wielkiej pasji dla Królestwa Bożego. Bez wątpienia jest współczesnym męczennikiem.

Prośby modlitewne:

  1. Łaska i pocieszenie dla Ziny - żony Artura, jego dzieci i wnuków oraz dla całej rodziny, jaką stanowi kościół.
  2. Mądrość i Boże rozwiązania w czasie, gdy Kościół Chrześcijański Hosanna jest zmuszony do zmian.
  3. Bezpieczeństwo dla pozostałych chrześcijan mieszkających w Dagestanie.
  4. Nadejście przebudzenia jako następstwa męczeńskiej krwi.
  5. Zorientowanie się międzynarodowego kościoła o rosnącym problemie prześladowań i morderstw chrześcijan przez islamskich bojowników.

Dwa powody dla imienia „Yeshua”
Asher Intrater

Imiona w Biblii są bardzo ważne. Nasz zbawca otrzymał imię „Jeszua” z DWÓCH powodów. Jeszua to w hebrajskim skrócona wersja imienia Jehoszua, które jest oryginalnym imieniem Jozuego - bohatera wiary, który poprowadził podbój Kanaanu. „Jezus” i „Jozue” mają ten sam rdzeń wyrazowy i są tym samym imieniem.

Imię Jehoszua znaczy „Bóg zbawia” czy też „Jehowa zbawia.” Z pośród wszystkich imion, jakie Bóg mógł nadać Mesjaszowi, wybrał Jeszua (Mateusza 1:21). Po pierwsze dlatego, że zbawienie ludzkości od grzechu i Szatana, od śmierci i piekła, jest najwyższym priorytetem w sercu Boga. Wszystko inne jest drugorzędne.

Życie wieczne i przebaczenie grzechów oferowane światu przez ewangelię również powinno być priorytetem numer jeden. Musimy porzucić dziewięćdziesiąt dziewięć w celu odnalezienia jednego zagubionego (Mateusza 18:12). Mesjasz przyszedł na ten świat przede wszystkim, aby szukać i zbawić zgubionych (Łukasza 19:10).

Drugi powód, dla którego Jeszui nadano takie samo imię jak Jozuemu, to aby pokazać nam, że drugim co do ważności priorytetem jest objęcie w posiadanie  planety Ziemi podczas drugiego przyjścia. Jozue jest obrazem wskazującym na Chrystusa. (Prawdę mówiąc, to sam Jeszua poprowadził podbój Kanaanu - Jozuego 5:13.) Tak jak Jozue podbijał Ziemię Obiecaną ponad trzy tysiące lat temu, tak Jezus podbije cały świat, gdy powróci.

Istnieje paralela między Jezusem i Jozuem. Istnieje również paralela między podbiciem Kanaanu i powtórnym przyjściem. Gdy Jezusa przyszedł po raz pierwszy, przyszedł, aby zbawić. Za drugim razem przyjdzie, aby podbić. Oto Jego pierwszy i drugi priorytet. Są one dwoma powodami, dla których zostało Mu nadane imię Jeszua.


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły