>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Z Ewangelią do muzułmanów
© 29.08.2010 Asher Intrater

W dzisiejszym świecie muzułmańskim szeroko naucza się, iż Mahomet wspomniany jest w hebrajskiej Biblii (Tanach). Dawałoby mu to autorytet ostatniego i największego proroka, wypierając tym samym judaizm i chrześcijaństwo. Przeprowadzono ze mną krótki wywiad na ten temat w telewizji Al Hayat.

W Pieśni na Pieśniami 5:16 Szulamitka zwraca się do córek jerozolimskich stwierdzając, iż jej ukochany jest „godzien pożądania”. Słowo hebrajskie użyte tutaj to „Makhmadhim”. Słowa „khamad” i „Mukhamad” mają ten sam rdzeń. Znaczy on bycie godnym pożądania. Jest to również rdzeń słowa użytego w Dziesięciorgu Przykazań: „Nie będziesz pożądać.” W nowożytnym hebrajskim słowem „Khamud” często określają siebie przyjaciele i kochankowie, mając na myśli czuły zwrot: „kochanie”.

Muzułmanie twierdzą, że słowo użyte w Pieśni nad Pieśniami to liczba mnoga rzeczownika opisującego ich proroka. Rzeczywiście jest to liczba mnoga ale oczywiście nie odnosi się do nikogo konkretnie. Oddaje charakter ukochanego w poemacie. Uzupełnia się z rzeczownikiem użytym wcześniej, gdzie mowa o tym, iż usta ukochanego są „słodkie”. W oryginalnym hebrajskim oba te słowa stoją w liczbie mnogiej. „Słodkie” i „godne pożądania”.

Wspomniałem, iż odwoływanie się do tekstu Tanach jest zarówno dobre dla muzułmanów jak i żydów czy chrześcijan, ponieważ źródło to powinno być podstawowym autorytetem dla wszystkich tych trzech religii. Pieśń nad Pieśniami została napisana około 1000 lat przed czasami Jeszuy (Jezusa) i 1600 lat przed Mahometem.

Od trzydziestu lat angażuję się w konferencje pojednania z arabskimi chrześcijanami. Zawsze było moim marzeniem, abyśmy poszli dalej, niż tylko w pojednanie i abyśmy rozpoczęli współpracę w dzieleniu się ewangelią i w pracy nad rozwojem królestwa.

Jakieś 10 lat temu miałem przemawiać na konferencji pojednawczej w Jordanii. Powiedziałem organizatorom, że chcę nauczać w języku hebrajskim. Odpowiedzieli mi, że zorganizowanie tłumaczenia będzie zbyt trudne. A jednak, kilku arabskich pastorów z Iraku usłyszało naszą rozmowę i podbiegło do nas aby zadeklarować chęć usłyszenia ewangelii po hebrajsku.

W tym momencie do mojego serca przyszło objawienie. Istnieje wiele napięć w uczuciach Arabów do Żydów. Z powodu indoktrynacji dżihadu wiele z tych uczuć jest skrajnie antagonistycznych. W świecie muzułmańskim panuje obsesja na punkcie Izraela. Wierzę, że Bóg może jej użyć ku dobremu. Dla arabskich muzułmanów usłyszenie ewangelii od Żyda z Izraela i to po hebrajsku (z tłumaczeniem ustnym bądź napisami) byłoby urzekającym i przemieniającym doświadczeniem.

Gorąco pragniemy dzielić się ewangelią z muzułmanami. Nasze wysiłki przede wszystkim koncentrowały się na wspieraniu arabskich ewangelistów ryzykujących życie aby iść z ewangelią do swego narodu. Robią oni więcej, niż my moglibyśmy zrobić kiedykolwiek. (Dziękujemy Bogu za takich partnerów jak Harun, Basaam, Zach, Jack, Samir, Victor, Amir i wielu innych.) Nadszedł czas, aby przesłanie miłości i zbawienia połączone z pojednaniem rasowym wyszło ze strony Arabów do Żydów oraz Żydów do Arabów.

Poniżej podsumowanie drugiego wystąpienia, które nagrałem w zeszłym tygodniu z naszymi przyjaciółmi w Al Hayat (- mamy nadzieję, że to dopiero początek):

„Przez wieki byliśmy świadkami ogromnej wrogości pomiędzy naszymi narodami. Jest tylko jeden sposób na przerwanie tego kręgu nienawiści. Pokazał nam go Mesjasz Jeszua. Nauczał on: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tymi, którzy was prześladują” - Mateusza 5:44. Jest On jedynym człowiekiem w historii, który uczył nas tego rodzaju miłości.

I nie tylko jej uczył. On nią żył. Oddał swoje życie na krzyżu by przebaczyć nasze grzechy i przerwać krąg nienawiści. Ktoś musiał uczynić pierwszy krok. Tym krokiem był akt poświęcenia Jeszuy. Była to interwencja Boża mająca na celu przerwanie kręgu nienawiści a wszczęcie kręgu miłości. Wisząc na krzyżu, Jeszua modlił się: „Ojcze, przebacz im. Nie wiedzą, co czynią” - Łukasza 23:34.

Ci z was, którzy mają muzułmańskie pochodzenie, mogliby powiedzieć, że zabronione jest wam wierzenie, jakoby Jeszua miał być Synem Bożym. Ale dla nas – Żydów, wiara w Niego również jest zabroniona. Mimo to, żyje dziś tysiące Żydów i muzułmanów, którzy znaleźli zbawienie i pojednanie poprzez Mesjasza Jeszuę. Poprzez Niego możemy stać się w miłości duchowymi braćmi i siostrami.

Jeżeli chcesz wydostać się z kręgu nienawiści, istnieje droga wyjścia. Ja nie mogę określić dla ciebie, czego chcesz. Nie mogę sprawić, że zechcesz wyrwać się z tej nienawiści. Ale dla tych z was, którzy naprawdę chcą od niej uciec, mam dobrą wiadomość: ISTNIEJE DROGA WYJŚCIA. Jeszua jest tą drogą (Ew. Jana 14:6). Nienawiść to rodzaj duchowej ciemności. Jeszua jest światłością świata (Ew. Jana 1:5, 9).

Wszyscy mówią, że pragną pokoju. Ale traktat pokojowy bez miłości nigdy nie będzie skuteczny. Dopóki nie usuniemy nienawiści z naszych serc, nigdy nie osiągniemy pokoju. Jedynie ofiarna miłość Jeszuy na krzyżu może usunąć nienawiść. Musimy odróżnić przyczynę od skutku. Pokój jest skutkiem. Miłość jest przyczyną. Jeszua jest źródłem prawdziwej Bożej miłości.

Wyciągamy do was dłonie w imieniu Jeszuy. Przyjdźcie do Niego, aby znaleźć przebaczenie, życie wieczne i boską miłość; a nawet pojednanie między Żydami a Arabami.”

Proszę, módlcie się o tych wszystkich, którzy dzielą się ewangelią z muzułmanami. To decydujące zadanie dla tego pokolenia. Módlcie się, aby ewangelia o zbawieniu i pojednaniu doszła zarówno do Żydów jak i do Arabów.


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły