>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Aktualności
©12.12.2010 Asher Intrater

Premier Kanady
Otrzymaliśmy tę wiadomość od naszego współpracownika z Kanady o imieniu Patrick Downey: „Kościół w Kanadzie kocha Izrael, a nasz premier kocha Pana. Wierzymy, że Pan będzie używał Kanady, tak aby stała u boku Izraela w tych ostatecznych czasach.” Obejrzyjcie poniższe wideo, w którym premier Stephen Harper oświadcza, iż Kanada jest oddana Izraelowi.

http://www.youtube.com/watch?v=AUfFdhIOoQM


Bycie sługą
©12.12.2010 Asher Intrater

Jeszua dał nam przykład bycia sługą gdy umył nogi swoim uczniom. Nie był to religijny rytuał ale przykład służenia drugiej osobie, służenia w codziennych czynnościach, związanych z brudem i odartych z honoru.

Ew. Jana 13:14-15 – Ponieważem ja tedy umył nogi wasze, Pan i nauczyciel, i wyście powinni jedni drugim nogi umywać. Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, i wy czynili.

Nie służymy jedynie dlatego, że jest wiele pracy do wykonania, ale dlatego, że bycie sługą to jedna z cech pobożnego charakteru. Zawsze jest pełno prac i zadań do wykonania. Ale nawet jeśli byłoby inaczej, musielibyśmy jakieś wymyślić, abyśmy mieli możliwość rozwoju i używania tej cechy. Celem uczniostwa jest zostać przekształconym na obraz Jeszuy, stać się „takim jak Jezus,” osiągnąć chrystusowy charakter. Chęć służenia przy brudnej robocie jest cechą charakteru Chrystusa. Bez tego nie możemy być jak On.

Raz w miesiącu nasza ekipa poświęca jeden dzień na prace społeczne. Z powodu ograniczeń czasowych, ja poświęcam jedynie pół dnia. Podchodzę do koordynatora tego projektu o imieniu Idan i pytam: „Jaka jest najbrudniejsza robota, jaką możesz nam zlecić?” Nie służymy w brudnych pracach ponieważ lubimy brud czy pracę. Służymy, ponieważ chcemy być jak Jeszua.

Czy wiecie jak mówi się „ministry” po hebrajsku? [W języku angielskim na określenie służby w kościele używa się innego słowa, niż na służbę w ogóle. „ministry” oznacza pełnienie służby w kościele, a „service” - służenie w ogóle. Będę używała słowa „ministry” tam, gdzie występuje w oryginale, aby uniknąć niejasności – przyp. tłum.] Odpowiedź brzmi: nie ma takiego słowa. Jedyne słowo to „service.” Większość ludzi używa słowa ministry jako połączenie service i spełnienia własnego ego. Nasze podejście powinno być jednak takie: nie ministrujemy, ale służymy. Bóg chce oddzielić służenie Jemu od naszej pychy i ego.

Jedynym sposobem na to jest służenie wizji kogoś innego. Nigdy nie będziesz wiedział, czy oddzieliłeś swoją pychę od twojej „ministry”, chyba, że służysz drugiej osobie. Jest to niezbędna rzecz do owego oddzielenia.

Łukasza 16:12 – A jeźliście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest?

(Proszę, przeczytajcie ten werset jeszcze raz.) Większość ludzi którzy przychodzą aby „pomóc” w ministry, mówią: „Bóg dał mi tę wizję lub plan. Czy go pobłogosławicie?” Sposób, w jaki przemówiłaby osoba o sercu sługi, byłby jednak inny. Spytałaby po prostu, bez żadnych ukrytych celów: „W czym mogę pomóc?”

Bóg daje nam wizje i powołanie dla naszego życia. Jednak biblijny wzór spełniania się wizji to: wizja – śmierć wizji – odrodzenie wizji. Józef otrzymał wizję gwiazd oddających mu pokłon. Spędził 13 lat w więzieniu zanim wizja zaczęła się wypełniać. Mojżesz otrzymał wizję wybawienia Izraela z Egiptu. Spędził 40 lat na pustyni zanim ów plan się wypełnił. Jeszua powiedział, że królestwo Boże jest jak ziarenko, które wpada do ziemi i obumiera. Następnie wydaje wiele owocu (Mateusza 13, Marka 4, Jana 12). Kiedy ziarenko umiera, plewa oddziela się od jądra. Gdy nasza wizja umiera, zostaje oddzielona od przywiązania do ego (plewy). Gdy powstaje na nowo do życia, jest nieskalana.

Bóg powołuje nas do przywództwa. Jednak biblijny model przywództwa to usługujące przywództwo. Nie ma żadnego innego rodzaju oprócz tego. Łukasza 22:26 - „...przywódca jako sługa...” Mogłoby to również zostać przetłumaczone [i takie jest właśnie tłumaczenie w przekładach polskich – przyp. tłum.]: „ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący.” Przywództwo to po prostu usługiwanie na większą skalę. Jeśli o honor chodzi, nie powinno być różnicy między nauczaniem tysięcznych tłumów a czyszczeniem ubikacji.

W większości społeczeństw, na tego, który usługuje, nie patrzy się z uznaniem. Sługa jest postrzegany jako niegodny. Biblijne wartości są w tym temacie zupełnie przeciwne wartościom systemu światowego. Nacisk rówieśników i opinia publiczna będą zwrócone przeciwko tobie. Aby być sługą musimy się przeciwstawić wartościom, jakie wyznaje społeczeństwo wokół nas.

Mateusza 20:25-26 – książęta narodów panują nad nimi... Lecz tak nie będzie z wami: ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym.

Nie mówimy tu o duchowym „darze” usługiwania (Rzymian 12:7), specjalnej łasce czy charyzmacie służenia. Nie wszyscy mają ten dar. Mówimy teraz o cesze charakteru, jaką jest służenie. Wymaga się jej od wszystkich. Charakter kształtujemy przed otrzymaniem charyzmatu. Owoce są ważniejsze od darów. Służenie będące cechą naszego charakteru jest podstawą do otrzymania wszystkich innych darów i powołań.

Służymy ludziom. Nie służymy jednak tylko im samym jako istotom ludzkim, ale poprzez służbę im, służymy Panu. Żona podlega mężowi „jako Panu” - (Efezjan 5:22). Moja żona usługuje mi w najbardziej oddany sposób. Mimo to, wiem, że jej priorytetem jest służenie przede wszystkim Jeszui. Ja jestem drugi w kolejce. Mamy tylko jednego Pana.

Efezjan 6:5 – Słudzy! posłuszni bądźcie panom... jako Chrystusowi.

Nasza służba nie jest zależna od reakcji innych ludzi. Mamy tylko jedno pragnienie: być znalezionymi wiernymi w oczach Pana i usłyszeć Go mówiącego: „Dobrze, slugo dobry i wierny!” - Mateusza 25:21, 23; Łukasza 19:17.

Podsumujmy przedstawione tu zasady bycia sługą:

        1. Służenie to część charakteru chrystusowego.

        2. Nie „ministrujemy”, ale służymy.

        3. Służymy dla wizji kogoś innego.

        4. Pytamy: „W czym mogę pomóc?”

        5. Wizja – śmierć wizji – odrodzenie wizji.

        6. Wszelkie przywództwo to usługujące przywództwo.

        7. Charakter kształtujemy przed otrzymaniem charyzmatu.

Podążajmy za przykładem Jeszuy (Ew. Jana 13), odrzyjmy się z pychy (Filipian 2) i rozwijajmy w sobie tę cechę charakteru jaką jest bycie sługą.


Inne artykuły - 2010

Inne artykuły