>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
Narodził się Król Izraela
©26.12.2010 Asher Intrater

Istnieje kilka teorii odnośnie daty narodzenia Jeszuy, jednak na żadną z nich nie mamy wystarczających dowodów. Co więcej, wiele kulturowych aspektów obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia jest niezgodnych z chrześcijaństwem. Nie mniej, pomimo tych problematycznych kwestii, narodzenie Mesjasza na tej ziemi to moment przełomowy w historii ludzkości i w biblijnym objawieniu.

Syn Boży przyoblekł ludzkie ciało w skromnej stajence. Król Izraela narodził się z dziewiczej panny z domu Dawida. Jest to wydarzenie pełne majestatu, a zarazem pokory i wprawiające w zachwyt. Imię „Immanuel” (Izajasza 7:14; 8:8, 10) znaczy: „Im” - Z; „Anu” - My; „El” - Bóg. „Bóg z nami” - Bóg przyszedł do nas w postaci małego dziecka, aby z nami być.

Oto przemyślenia pastora, apostoła i ojca duchowego – Don Finto:

„Zastanawiam się, ilu chrześcijan tak naprawdę rozumie co śpiewa podczas wykonywania wielu pieśni o narodzeniu Jezusa. Następujące słowa szczególnie mnie dotknęły podczas wspólnego śpiewania „Noel” na spotkaniu w zeszłą niedzielę: „Narodził się Król Izraela!”

Król Izraela! Narodził się nie tylko po to, aby być Odkupicielem całej ludzkości, ale narodził się aby być izraelskim Królem; co więcej, w dalszym ciągu jest Królem Izraela i powróci na ziemię aby zasiąść na tronie Dawida w Jerozolimie (Zachariasza 14:9, Dzieje 1:6-11).

„Czy jesteś królem żydowskim?” - został zapytany Jezus przez Piłata zaledwie parę godzin przed egzekucją (Ew. Jana 18:33). Odpowiedzią Jezusa było: „Masz rację, gdy mówisz, że jestem królem. Prawdę mówiąc, to właśnie z tego powodu się narodziłem i po to przyszedłem na świat.”

„I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego; I będzie królował nad domem Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.” Te słowa skierowane zostały do Marii w noc poczęcia Jezusa/Jeszuy (Łukasza 1:32-33).

Ten Chrystus, ten Mesjasz, ten Namaszczony, który przyszedł na ziemię jako Odkupiciel Świata, jest rychło-nadchodzącym Królem Izraela. Żyd siedzi teraz po prawicy Ojca, oczekując czasu swego powrotu. Będzie królował na ziemii w pokoju przez tysiąc lat, zanim święci wprowadzeni zostaną na zupełnie odnowioną ziemię, na której Bóg i człowiek będą żyć razem przez całą wieczność (Efezjan 1:19-20, Izajasza 65:18-25, Objawienia 20-22).”


Narodzenie Mojżesza

We fragmencie Tory, który czyta się w tym tygodniu w synagogach na całym świecie - „Shemot” (II Mojżeszowa 1-5), opisane są narodziny Mojżesza. Istnieje parę interesujących podobieństw między narodzinami Mojżesza i Jeszuy.

  1. „Dziewica” Miriam – W proroctwie o „dziewicy” mającej urodzić Immanuela (Izajasza 7:14) użyte jest szczególne słowo Alma, a nie słowo, którego zwykle używa się na określenie dziewicy – Betulah. Słowo Alma występuje również w opowieści o Rebece (I Mojżeszowa 24:43), gdzie również wskazano, iż była ona dziewicą (I Mojżeszowa 24:16).

W historii o narodzinach Mojżesza jego siostra również nazwana jest Alma (II Mojżeszowa 2:8). Imię Marii, matki Jeszuy, to w oryginale Miriam. Tak więc, od Izajasza uczymy się, że Mesjasz będzie zrodzony z Alma. Z I Mojżeszowej dowiadujemy się, że Alma będzie dziewicą. W II Mojżeszowej czytamy, że będzie miała na imię Miriam. I oto jest Alma; jest dziewicą; ma na imię Miriam; wydaje na świat Immanuela.

  1. Rzeź Niewiniątek – gdy narodził się Mojżesz, faraon, z inspiracji szatana, próbował zabić wszystkich hebrajskich nowonarodzonych chłopców w Egipcie. Gdy narodził się Jeszua, Herod, z inspiracji szatana, próbował zabić wszystkich hebrajskich nowonarodzonych chłopców w Betlejem. Tragizm walki o narodzenie mesjańskiego nasienia ma swoje początki u węża z Ogrodu Eden (I Mojżeszowa 3:15) i trwa aż do czasów ostatecznych (Objawienia 12:4, 17).
  2. Imię „Mojżesz” - w hebrajskim (jak i w egipskim) imię Mojżesz to Mosze. Słowo 'mosheh” oznacza wyciągać z wody. Imię to zawiera proroctwo o Bogu wyciągającym Mesjasza z piekła podczas zmartwychwstania. Siły śmierci nazwane są „wielkimi wodami” a słowo „mosheh” znajdujemy w Psalmie 18:16. Tak więc narodzenie Mojżesza zawiera w sobie proroctwo o Mesjaszu wyciągniętym z piekła.
  3. Narodziny Zbawcy – oba fragmenty mówią o proroczym narodzeniu „zbawcy-odkupiciela”. Mojżesz wybawił Izraela z Egiptu. Jeszua wybawił gatunek ludzki od grzechu i śmierci. Mojżesz jest obrazem Jeszuy (V Mojżeszowa 18:15).
  4. Anioł YHVH – W tym samym miejscu, podczas objawienia w płonącym krzaku, Mojżesz spotyka Jeszuę w Jego przedwcielonej postaci jako Anioła YHVH, który zszedł na ziemię aby wybawić lud Izraela. Anielski Posłaniec, który jest jednocześnie „Jestem, który jestem, Bóg twoich przodków” jest wcieleniem Boga, odpowiednikiem narodzin Jeszuy ponad tysiąc lat później.
  5. Pierworodny – o Izraelu jest napisane, że jest „pierworodnym synem” Boga, tak samo jak osoba Jeszuy jest Pierworodnym Synem Boga (II Mojżeszowa 4:22-23).
  6. Obrzezany – Jeszua (pod postacią Anioła YHVH) usiłuje zabić Mojżesza, ponieważ zapomniał obrzezać swego syna. Również Jeszua miał być obrzezany ósmego dnia po narodzinach (Łukasza 2:21). Posługa Mojżesza i Jeszuy oparte były na Bożej wierności Jego przymierzu z Abrahamem.

Inne artykuły - 2010
Inne artykuły