>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael
Definiowanie palestyńskich/islamskich zwrotów
© 13.02.2011 Asher Intrater

Gdy jestem pytany o konflikt palestyński, często pomocne jest rozróżnienie pomiędzy pewnymi zwrotami. Oto parę krótkich definicji:

  1. Palestyńczycy – Palestyńczycy, czy też Arabowie w ogóle, są grupą etniczną, taką, jak każda inna. Mają swe dobre i złe strony. Potrzebują być szanowanymi za swoją kulturę, cieszyć się swoimi podstawowymi prawami obywatelskimi i być kochanymi jako ludzie. Potrzebują ewangelii, tak, jak wszyscy inni. Pomimo konfliktu między Arabami i Żydami, jesteśmy tak naprawdę bardzo sobie bliscy etnicznie i często nazywamy Arabów naszymi „kuzynami” na Bliskim Wschodzie.

  2. Palestyńscy chrześcijanie – Istnieją palestyńcy Arabowie, którzy są prawdziwie nowonarodzonymi, wypełnionymi Duchem chrześcijanami. Tworzą bardzo wyjątkową grupę wierzących, drogich naszemu sercu. Wielu z nich z odwagą dzieli się swą wiarą wśród atmosfery wypełnionej islamskim ekstremizmem i terroryzmem. Ryzykowanie życia to dla nich chleb powszedni. Zauważamy podobieństwa pomiędzy nimi a Mesjańskimi Żydami w Izraelu. Nasza posługa (Revive Israel) uważa współpracę z palestyńskimi chrześcijanami głoszącymi ewangelię muzułmanom za główny priorytet. Są oni duchowymi bohaterami, dlatego też wspieramy ich modlitwą, przyjaźnią i finansami.

  3. Islam – Islam jest religią. Nie wszyscy Palestyńczycy są muzułmanami ale i tak stanowią oni znaczną większość w tym narodzie. Islam to fałszywa religia. Opiera się na nieprawdzie historycznej (na przykład, głosi, iż Abraham „ofiarował” Ismaela a nie Izaaka). Jest fałszywa w swym opisie natury Bożej, w traktowaniu ludzi, w zachęcaniu do uciekania się do przemocy i w swych pogańskich korzeniach (przykładowo „Czarny Kamień Kaaby”). Mimo to, bycie muzułmaninem nie jest przestępstwem. Kwestie wiary powinny być poruszane poprzez zrozumiałe nauczanie, rozumne dyskusje i słowa miłości oraz prawdy.
  4. Dżihad – Dżihad, zasada przejęcia władzy nad światem poprzez przemoc, to cel islamskiego ekstremizmu. Islam posiada trzy poziomy: A.) modlitwy i rytuały, B.) pełnienie służby na rzecz wspólnoty, C.) dżihad. Świeży muzułmanie, którzy pozostają na poziomie A lub B, są przez kraje zachodnie uważani za „umiarkowanych”. Islam prowadzi jednak w końcu do poziomu C, etapu, w którym wykorzystuje się przemoc. Dlatego też „umiarkowani” muzułmanie nigdy nie będą w stanie przejąć kontroli nad ekstremistami. Dżihad i terroryzm to przestępstwo. Dżihad to nawet więcej, niż przestępstwo – jest przestępstwem i wojną w jednym. Międzynarodowe prawo nie dysponuje obecnie właściwymi środkami, które byłyby w stanie powstrzymać obydwa aspekty Dżihadu - przestępczy i militarny. Przemoc musi być powstrzymana siłą, zarówno sądowniczą jak i zbrojną. Każdej grupie ludzi należy się posiadanie praw obywatelskich, a jednak Dżihad jest „wojną-przestępstwem”, które unieważnia prawa tych, którzy go propagują. Osoba, która detonuje bombę w miejscu publicznym, jakim jest dworzec kolejowy, straciła swe prawa obywatelskie.
  5. Duch „Bestii” - Jest jeszcze inny poziom tego konfliktu i ma on związek z ponownym przyjściem Jeszuy (Jezusa), który przyjdzie niebawem, aby ustanowić królestwo Boże na ziemi, ze stolicą w Jerozolimie (Objawienia 19, Zachariasza 14, Izajasza 2, itd.) Wraz ze swoim powrotem zniszczy siły demoniczne i zwiąże diabła na tysiąc lat (Objawienia 20). Dlatego siły szatańskie skupiają się na powstrzymaniu ewangelii i zniszczeniu Izraela. Są to ostateczne cele duchowej wojny i jedynie ci, którzy ją rozumieją, potrafią je dostrzec.

Wizyta w Amsterdamie

Betty Intrater

Tej zimy Asher i ja pojechaliśmy do Amsterdamu na krótkie wakacje. Podziwialiśmy sieć kanałów wodnych płynących przez miasto, kolorowe, wąskie szeregowe domy i nadmiar rowerów na ulicach. Odwiedziliśmy również kilka muzeów.

Szczególnie zainteresował mnie dom Anne Frank, ponieważ jako dziecko znałam bardzo dobrze jej historię. Dom, w którym Anne i jej rodzina skryli się podczas nazistowskiej okupacji Holandii, zachowano w postaci muzeum.

To wręcz przerażające chodzić po budynku i jego ukrytych pokojach, wyobrażając sobie grozę mieszkańców, Żydów ukrywających się przed nazistami oraz paraliżujący strach przed byciem złapanym.

Po wojnie, ojciec Anne wraz z jedynym ocalałym z rodziny – Otto Frankiem, aktywnie uczestniczył w konserwacji domu jako muzeum. Poświęcił swe życie również na walkę o prawa człowieka i przeciwko rasizmowi i uprzedzeniom.

Asher i ja byliśmy lekko zaskoczeni, gdy na koniec zwiedzania znaleźliśmy się w pokoju edukacyjnym, oglądając krótkie filmiki i materiały promujące wyżej wspomniane wartości.

Na nieszczęście, prezentowane materiały mylnie połączyły nieludzkie działania reżimu nazistowskiego z traktowaniem nielegalnych imigrantów w Holandii przez duńską policję. Tak jakby wygnanie nielegalnych imigrantów szło w parze z dziesiątkowaniem i brutalnym mordem całych grup etnicznych!

Byliśmy równie zaskoczeni, gdy wyszliśmy z budynku i czekaliśmy przy kanale na transport. Okazało się, iż znajdowaliśmy się naprzeciw „Homomonumentu”. Homomonument został zaprojektowany aby „inspirować i wspierać lezbijki i gejów w ich zmaganiach z odrzuceniem, uciskiem i dyskryminacją” i bezpośrednio utożsamia ich „zmagania” z pobliskim domem Anne Frank.

Biblia przestrzega przed nazywaniem zła dobrem i dobra złem (Izajasza 5:20).

W dzisiejszym czasie, podczas gdy humanizm zastępuje Boże wartości a linie podziału między dobrem a złem zacierają się, módlmy się o zdolność Bożego rozróżnienia, abyśmy mogli ostać się w granicach Jego prawości i nie mieszać jej z wartościami tego świata.


Daleki Wschód – Aktualności modlitewne

Ariel Blumenthal

Nasz zespół ( Asher, Ariel, Ami, Amir (Pakistan/Tajlandia), Mateusz (Hong Kong) i Abraham wraz z Grace (Korea) usługują obecnie w Seoulu, w Korei. Trwamy w naszej wizji z pierwszego rozdziału Dziejów, aby głosić ewangelię od Jerozolimy aż po krańce ziemi. Wierzymy, że ewangelia o Królestwie musi być głoszona wszystkim narodom zanim Pan powróci (Mt 24:14). Proszę, módlcie się o namaszczenie nad przeprowadzanymi tu spotkaniami, które mają na celu rozwój partnerstwa przymierza z Dalekim Wschodem, a szczególnie z Chinami.

Izrael TV

Trwajcie w żarliwych modlitwach o nadchodzący dokument telewizyjny na temat żydostwa mesjańskiego, w którym zawarte są wywiady z paroma członkami naszej kongregacji i zespołu usługującego.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły