>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Post Estery
© 06.03.2011 Asher Intrater

Chcielibyśmy zaprosić was, naszych drogich przyjaciół z każdego narodu, plemienia i języka, do przyłączenia się do nas w dniu modlitwy, postu i wstawiennictwa, na wzór postu Estery. Możecie modlić się samotnie, zorganizować spotkanie modlitewne lub zmobilizować kościół, kongregację mesjańską czy też grupę modlitewną do przyłączenia się do nas.

Biblijny post trwał trzy dni. Tradycyjny żydowski post trwa jeden dzień i w tym roku przypada od zachodu słońca w środę, 16. marca do zachodu słońca w czwartek, 17. marca. Wasz udział obejmie trzy aspekty:

1.  Publiczne czytanie Pisma – czytajcie na głos, jako deklarację uwielbienia i prorocze ogłaszanie, następujące trzy fragmenty:

a. Ks. Estery, rozdziały 3 i 4

b. Zachariasza 12:2-3; 6-10; 13:1, 8-9; 14:1-9

c. Rzymian 9:1-5; 10:1-2; 11:1-29

2.  Post – prznajmniej 24 godziny od zachodu do zachodu na samej wodzie (oczywiście za wyjątkiem tych, którzy posiadają szczególne potrzeby). Tych, którzy pragną i mają możliwość, zapraszamy do poszczenia pełne trzy dni, zgodnie z Ks. Estery 4:16.

3. Modlitwa – wstawiennictwo opierające się na tematach zaczęrpniętych z Księgi Estery, kładące nacisk na przynajmniej te 7 następujących potrzeb:

  1. Zbawienie dla narodów muzułmańskich
  2. Zbawienie dla narodu żydowskiego
  3. Pojednanie między Żydami i Arabami poprzez Jeszuę
  4. Związanie duchów antysemityzmu na całym świecie
  5. Umocnienie lokalnej mesjanicznej resztki w Izraelu
  6. Prowadzenie dla przywódców rządowych w Izraelu i innych narodach
  7. Przygotowanie Kościoła do trwania w zwycięstwie podczas wydarzeń czasów ostatecznych prowadzących do powtórnego przyjścia Jeszuy

Jeżeli jesteś częścią grupy modlitewnej, kościoła czy mesjnicznej kongregacji i chciałbyś uczestniczyć w dniu wstawiennictwa Estery, proszę kliknij tutaj aby nas o tym powiadomić, tak abyśmy mogli być z tobą w kontakcie.


Czytanie Biblii

Biblia została napisana przez ludzi, z inspiracji Ducha Świętego (II Tymoteusza 3:16, II Piotra 1:20). A zatem są dwa poziomy, na których możemy ją czytać: w kontekście ludzkim/historycznym oraz jako wszechstronny przekaz duchowy.

Ludzie którzy napisali Biblię mieli różne osobowości i należeli do odmiennych pokoleń. Gdy czyta się Biblię z jedynie ludzkiej perspektywy, widać jedynie różnice a poszczególne fragmenty wydają się być niezgodne. Świecki świat akademicki bierze pod uwagę jedynie ludzki aspekt, co prowadzi do wyciągania wniosków o zupełnie sprzecznych punktach widzenia przedstawionych w Biblii. Na niektórych uniwersytetach naucza się, iż istniały cztery osobne dokumenty które złożyły się na Torę i trzy osobne dokumenty składające się na Księgę Izajasza.

A jednak, im bardziej pojmuje się inspirację Ducha Świętego, tym bardziej widoczna staje się spójność tematów biblijnych. Od ponad trzydziestu lat codziennie rozmyślam nad Pismem. Z każdym rokiem coraz bardziej uświadamiam sobie w jaki sposób poszczególne fragmenty pasują do siebie oraz to, że istnieje jeden Boży plan, konsekwentny od początku do końca

W rzeczywistości, Bóg miał zaplanowane całe Pismo zanim został spisany pierwszy jego wers. Często autorzy współczesnej literatury akcji rozwijają wiele wątków pobocznych w trakcie tworzenia treści. W finale powieści wszystkie szczegóły układają się w jedną całość. Poszczególne fragmenty nagle zaczynają pasować do siebie tworząc pasjonujące i zaskakujące zakończenie.

Istnieje wiele wątków pobocznych w planie Królestwa Bożego, które rozciągają się od jednego krańca Biblii do drugiego. Gdy w końcu dostrzeżemy całość planu, wszystkie fragmenty będą pasować. Końcowy etap Królestwa Bożego również niesie ze sobą fascynującą niespodziankę, o której nagle dowiadujemy się na końcu.

Od Starego Przymierza do Nowego Biblia jest w pełni konsekwentna. Od początkowych linijek I Mojżeszowej Bóg miał w zamyśle finał, który widzimy w Księdzę Objawienia. Wszystkie fragmenty z Zakonu i ksiąg prorockich dotyczące historii Izraela, kapłaństwa i królestwa dawidowego mają swój cel w Biblii. Odzwierciedlają one kompletny plan duchowy i wszystkie pasują do siebie, nawet, jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się inaczej.

Fragmenty ze Starego Przymierza torują drogę dla Ewangelii. Obrazy przesłania o ewangelii możemy znaleźć w Zakonie i księgach prorockich. Jest to oczywiste dla każdego, kto czyta zarówno Ewangelie jak i Stare Przymierze. Jednym z powodów, dla których jest to oczywiste, jest wypełnienie się Zakonu i Proroków w Ewangeliach.

Mimo to, Jeszua przychodzi dwukrotnie. Wypełnienie się fragmentów Starego Przymierza w czasie drugiego przyjścia Jeszuy nie jest zbytnio widoczne, ani dla żydów, ani dla chrześcijan. W naszej kongregacji zaczynamy zauważać jak historia starożytnego Izraela, proroctwa i kapłaństwo zawierają w sobie obrazy czasów ostatecznych i powtórnego przyjścia Jeszuy.

Prześladowania świętych (przede wszystkim żydów Mesjanicznych przez żydów religijnych) można zauważyć w atakach króla Saula na przyszłego króla Dawida. Królestwo Salomona jest cieniem tysiącletniego królestwa. Antysemityzm i pełne zła rządy antychrysta widzimy w uczynkach Hamana, w Księdze Estery. Starożytne okresy postu Izraela zawierają w sobie znaki wskazujące na powtórne przyjście.

Nasz dzień postu Estery oparliśmy częściowo na objawieniu, iż Księga Estery opisuje nie tylko wydarzenie historyczne w piątym wieku p.n.e., ale również zawiera prorockie odniesienie do czasów ostatecznych. Podczas gdy będziemy czytać Biblię w nadchodzących dniach, bądźmy zachęceni wiedząc, iż wszystko, co dzieje się obecnie, zostało już dostrzeżone, zaplanowane i zapisane w starożytnych pismach.


Krótkie prośby modlitewne

1.  Program telewizyjny – w dalszym ciągu planowane jest wyemitowanie w najbliższym czasie dokumentu o żydach mesjanicznych, chociaż zaczynają pojawiać się głosy sprzeciwu. Proszę, módlcie się o wyemitowanie go.

2.  HayaTV – o naszych drogich przyjaciół biorących udział w międzynarodowym wyjściu z ewangelią do muzułman. Módlcie się o ochronę dla dyrektorów tego kanału telewizyjnego.

3.  Yad HaShemona – o naszych drogich przyjaciół w tym wyjątkowym mesjanicznym kibucu u podnóża wzgórz judejskich. Módlcie sę o sukces wszystkich ich projektów: ogród biblijny, hotel, projekt mieszkaniowy, strefę przemysłową i partnerstwo z nami.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły