>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Wiadomości o naszej służbie

© 31.07.2011 Revive Israel Ministries

Eddie i Jackie Santoro

Kongregacja Ahavat Jeszua

Radujemy się niezmiernie gdy rozmyślamy nad wszystkim tym, co Bóg czyni w obecnym czasie. Część poranków poświęcamy na pełne mocy wstawiennictwo i modlitwę. Dzielimy się Słowem Bożym i Dobrą Nowiną o Jeszui z wieloma Izraelitami. Zawieramy nowe znajomości z wierzącymi z całego świata oraz pogłębiamy te już zawarte. Nasza kongregacja wzrasta liczebnie a młodzi Izraelici nauczają na naszych głównych spotkaniach oraz grupach domowych. Kolejne pary zaręczają się; przez cały rok zawierane są małżeństwa i rodzą się dzieci.


Nowe zanurzenia

Pewna Izraelitka została głęboko dotknięta biorąc udział w jednym z naszych domowych spotkań w Jerozolimie. Kilka rodzin z naszej kongregacji okazywało jej miłość i poświęcało jej czas, a ostatnio kobieta ta spytała, czy mogłaby zostać zanurzona.

Kiedy Daniel, Izraelita, który od niedawna jest wierzący i uczestniczy w naszym programie uczniostwa, usłyszał o nadchodzącym zanurzeniu, również poprosił nas o to samo. Kiedy ogłosiliśmy to w kongregacji, troje ślicznych dzieci z pewnej rodziny w wieku 16, 11 i 8 lat przyszło (oczywiście, z błogosławieństwem rodziców) i powiedziało, że zdecydowały, iż nadszedł czas, aby i one zostały zanurzone.

Tak więc, w ten Szabat dwudziestu pięciu z nas zgromadziło się na wzgórzu, gdzie przez wiele lat spoczywała Arka Przymierza, zanim król Dawid postarał się, aby sprowadzić ją do Jerozolimy. Od momentu przybycia na miejsce spoczywało na nas Boże namaszczenie. Usiedliśmy razem pod drzewami, spoglądając na góry otaczające Jerozolimę. Śpiewaliśmy pieśni uwielbienia, a potem dzieliłem się słowem o znaczeniu bycia zanurzanym jako o uczestniczeniu w śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza.

Pomodliliśmy się, kładąc ręce na pięciu osobach, które deklarowały swoją wiarę w Jeszuę, a potem poszliśmy nad piękny staw.

Zanurzenia odbyły się w otwartej jaskini wyrzeźbionej w starożytnych wzgórzach. Nie można opisać uczucia radości, którego doświadczaliśmy, kiedy ja oraz inny brat weszliśmy do wody aby zanurzyć tych drogich wierzących w nowe życie Jeszuy. Niemalże słyszałem jak drzewa i skały krzyczą z radości podczas gdy świadectwo Nowego Stworzenia wypełniało się pośród zanurzanych. Weszli do wody, pomodliliśmy się o nich, zostali zanurzeni, i wypowiedziane zostały nad nimi słowa prorocze. Następnie każdy z nich wyszedł z wody ku wielkiemu przeznaczeniu, które ma dla nich Bóg.

Gdy nadszedł czas na zanurzenie trójki dzieci, ich ojciec, w pełni ubrany, wskoczył do wody i pomógł je zanurzyć. Modlił się nad swoimi pięknymi dziećmi i każde z nich powstało z wody z miłością Mesjasza promieniującą z ich wnętrz. Zakończyliśmy chwilą uwielbienia a potem dzieliliśmy ze sobą czas posiłku i wspólnoty.

Zaświadczamy o początku obiecanego zbawienia Izraela. Kiedy o tym rozmyślamy, przypomnijmy sobie słowa Pawła z listu do Rzymian 11:12 - “Zaś jeśli ich fałszywy krok jest bogactwem świata, a ich poniżenie - bogactwem pogan, tym bardziej liczne stanie się ich uzupełnienie.” I znowu, w tym samym rozdziale, oświadcza: “Bo jeśli ich porzucenie jest pojednaniem świata, czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie życiem z umarłych?” (do Rzymian 11:15)

Armia żydowskich wierzących, która pewnego dnia musi zgromadzić się aby zakrzyknąć “Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pana” (Mateusz 23:39), zaczyna powstawać. Skutkiem zbawienia Izraela będzie ogólnoświatowe przebudzenie (liczniejsze bogactwa z wersu 12) i “życie z umarłych” (wers 15). Jest to oczywiste odniesienie do powrotu Jeszuy i zmartwychwstania umarłych.


Międzynarodowa ewangelizacja

W obecnym czasie wypełnia się dla nas również proroctwo Izajasza głoszące, iż w ostatnich dniach, “Wyruszą liczne ludy i powiedzą: Zabierzcie się, wejdziemy na górę WIEKUISTEGO, do domu Boga Jakóbów, aby nas nauczył o Swoich drogach i byśmy chodzili Jego ścieżkami; bo Prawo wychodzi z Cyonu, a Słowo WIEKUISTEGO z Jeruszalaim.” (Izajasz 2:3)

W ciągu kilku minionych tygodni, do naszych codziennych spotkań służby Revive Israel dołączyło gościnnie kilka grup z Korei, duża grupa wierzących z Chin oraz reprezentanci Europy i Ameryki Południowej.

Spotkanie tych wierzących z całego świata i bycie świadkiem ich głębokiego głodu łączności z Żydowskim Ciałem Mesjanicznych Wierzących w Izraelu to niesamowite przeżycie. Często gdy gromadzimy się aby modlić się za nich, odczuwamy głęboką pracę przymierza zradzającego się pomiędzy nami. Bóg buduje mosty, które posłużą jako droga dla Jego zamysłów w czasach ostatecznych, gdy będzie scalał Swoje ciało w całkiem nowego człowieka.

To połączenie “zbawionego” Izraela z wierzącymi z wszystkich narodów spotyka się zwykle ze świeżym i pełnym mocy namaszczeniem dla odwiedzających. Wierzymy, iż to świeże namaszczenie jest wypełnieniem Bożej obietnicy o błogosławieństwie dla narodów ziemi poprzez Izrael (I Mojżesza 12 i List do Rzymian 11).

W tym tygodniu będziemy się modlić również o uczestników dwóch misji ewangelizacyjnych, poprzez które Bóg wypełnia swe słowo o posłaniu zbawionego Izraela do narodów w Ostatnich Dniach. Grupa sześciu młodych dorosłych, którzy prowadzili i służyli na ogólnomiejskim spotkaniu młodych dorosłych w Jerozolimie, wyjadą na 10-dniową podróż w celu spotkania się z wierzącymi i dzielenia się ewangelią na ulicach Włoch.

Inna wierna młoda siostra w naszej kongregacji zostanie wysłana do Kongo. Będzie to dla niej druga podróż misyjna do tego narodu. Uda się tam, gdzie rzadko kiedy stąpa biały człowiek.

Izraelici wychodzą do odledłych zakątków ziemi aby przynieść jej narodom obiecane błogosławieństwo. Zaprawdę, jest to tak, jakbyśmy żyli Księgą Dziejów Apostolskich ponownie, gdy rozpoczyna się XXI wiek.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły