>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Ostatnie kazanie Chrystusa
© 14.08.2011 Revive Israel Ministries

Asher Intrater i Eddie Santoro

Biblia została napisana przez różnych ludzi należących do różnych pokoleń. Jednakże, wszyscy oni byli prowadzeni i inspirowani przez tego samego Ducha Świętego. Dlatego też każda część Biblii jest napisana w stylu jej autora-człowieka; każda część osadzona jest również w innym kontekście historycznym, zgodnie z przynależnością jej autrora do danego pokolenia. Pomimo to, wszystkie części Biblii, od początku do końca, łączy jeden temat, za sprawą jednej i tej samej inspiracji Ducha Świętego.

Temat królestwa Bożego jest rozwijany i stopniowo objawiany przez całą Biblię. W ostatnim rozdziale Jeszua (Jezus) wygłasza chyba najkrótsze kazanie wszechczasów; jest ono jednak powtórzone aż 3 razy.

Objawienie 22:7 – “Oto szybko przychodzę.”

Objawienie 22:12 - “Oto przychodzę szybko.”

Objawienie 22:20 - “Zaiste, szybko przychodzę.”

Jesteśmy coraz bliżej wypełnienia się tych wersetów. Po raz pierwszy wydano Biblię drukiem w latach 1450', lecz dopiero za czasów naszego pokolenia Biblia dotarła do całych Chin i południowo-wschodniej Azji. Te wersety są ostatnim nawołaniem, ostatnim kazaniem.

Musimy być posłuszni słowom Pisma (werset 7). Musimy wiedzieć, iż każda osoba zostanie nagrodzona lub ukarana stosownie do tego, co zrobiła (werset 13). Musimy być przygotowani aby zaprosić Jeszuę do powrotu (werset 20). W słowie “szybko” chodzi o niezwłoczność bycia gotowym.

Czas jest bliski. Każde pokolenie głosiło przesłanie o królestwie w świetle historycznych warunków współczesnych mu czasów. Mojżesz wyprowadził swój lud z Egiptu; Jozue podbił ziemię obiecaną, Dawid ustanowił królestwo, Salomon zbudował Świątynię; Jeremiasz prorokował o zburzeniu Jerozolimy, Zachariasz i Zorobabel odtworzyli resztkę wierzących. Jan Chrzciciel przygotowywał lud na pierwsze przyjście Jeszuy. Piotr przyniósł ewangelię Izraelowi, Paweł ustanowił międzynarodowy Kościół.

A teraz my zbliżamy się do Drugiego Przyjścia. Do czego Bóg wzywa swe pokolenie w czasach, gdy zaczynają się wypełniać proroctwa czasów ostatecznych? Przesłanie ewangelii skupia się obecnie na byciu przygotowanym do Drugiego Przyjścia. Przesłanie to jest nie cierpiące zwłoki.


Niepotrzebna nerwowość

Fragment autorstwa Francisa Frangipane

Jezus ostrzegł, iż w ostatnich dniach stan świata stopniowo będzie się pogarszać. Nadejdą wojny, trzęsienia ziemi i wiele innych katastrof. Jednakże do swych uczniów powiedział: “nie zostańcie przestraszeni” (Łukasz 21:9). Powiedział również, iż z powodu warunków jakie będą panować na świecie, serca ludzkie załamią się “ze strachu oraz oczekiwania na te rzeczy, co przychodzą na zamieszkały świat” (Łukasz 21:26).

Pomyślmy o naszym świecie: Wojna i ataki terrorystyczne mogą mieć miejsce o każdej porze i w każdym miejscu. Wskaźniki ekonomiczne oraz giełdowe nieustannie pikują do góry oraz na dół jak kolejka górska. Mamy wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących przyszłości, co pomnaża jeszcze przyczyny stresu.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak bardzo jesteś zestresowany, spójrz na prędkościomierz kiedy prowadzisz. Jeżeli za każdym razem przekraczasz limit prędkości, to znaczy, że twojej duszy brakuje odpoczynku. To dodatkowe naciskanie na pedał gazu ma nieustannie miejsce w twoim sercu przez resztę dnia, nie tylko kiedy prowadzisz.

Nie sugeruję, abyśmy stali się bierni. Mówię jednak, że powinniśmy porzucić nasze lęki, stres i nerwowość wynikające z braku zaufania Bogu. Nasz Mesjasz to “Emmanuel”, co oznacza “Bóg z nami.” Jezus obiecał być z znami “aż do skończenia świata” (Mateusz 28-:20).

“Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się trudzicie oraz jesteście obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo ja jestem życzliwy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz; gdyż moje jarzmo jest zbawienne, a mój nędzny interes ulgę przynosi.” (Mateusz 11:28-30).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nauczania Francisa i przeczytać cały artykuł (po angielsku), kliknij tutaj


Porównując Izrael i Syrię

(Fragment i tłumaczenie: Ben Dror Yemini, Maariv, 12-08-2011)

Przez ostatnich kilka miesięcy prezydent Syrii - Assad - przeprowadza rzeźnie swego własnego narodu. Liczba poległych cywili przekracza 2000 – to o wiele więcej, niż zostało zabitych w Gazie podczas izraelskiej “Operacji Płynny Ołów”.

Demonstranci w Syrii szukają wolności i demokracji. W Gazie, po całkowitym wycofaniu się Izraela, Hamas narzucił muzułmańskie, fundamentalistyczne rządy terroru oraz wystrzelił rakiety w skupiska ludności cywilnej w Izraelu.

W Europie oraz Stanach Zjednoczonych odbyła się niezliczona ilość demonstracji przeciwko Izraelowi i “rzeźni” w Gazie (której Izrael nigdy się nie dopuścił). Zachowanie demonstrantów wynikało bezpośrednio z wartości Koalicji czerwono-zielonej (Islamiści i radykalna lewica).

Obecnie – przeciwnie – panuje cisza. Członkowie Islamsko-Lewicowej koalicji, tak wrzaskliwi podczas demonstracji przeciwko Izraelowi i maskujący się jako “działacze na rzecz praw człowieka”, ćwiczą się teraz w swym “prawie” do zachowania ciszy.

Protestowali oni przeciwko Izraelowi, który działał w obronie własnej, ale już nie przeciwko Assadowi kiedy przeprowadza rzeź swego własnego narodu. Co może być przyczyną takich różnic?


Demonstracje w Izraelu

W tym samym czasie, dziesiątki tysięcy Izraelitów wciąż wychodzą na ulice z namiotami i organizują protesty przeciwko kosztom życia, szczególnie cenom mieszkań. Praktycznie każdy identyfikuje się z trudnościami finansowymi. Koszty są zawyżone z powodu wydatków na bezpieczeństwo, wsparcie ultraortodoksyjnych religijnych społeczności i politycznej sprzeczki między partiami.

Caleb Meyers z Jerozolimskiego Instytutu Sprawiedliwości pisze: “Gdy przechodzę obok namiotów w centrum miasta wypełnia mnie duma narodowa. System demokratyczny w Izraelu funkcjonuje sprawnie i zdrowo od ponad 60 lat. Demonstracja ta zaczęła się w tym samym dniu, gdy prezydent Assad zamordował 140 własnych obywateli dlatego, iż protestowali oni przeciwko rządowi.”

Aby uzyskać więcej informacji o JIJ [Jerozolimskim Instytucie Sprawiedliwości – przyp. tłum.] (po angielsku), kliknij: http://www.jij.org.il/

Celem obecnych demonstracji w Izraelu jest walka o sprawiedliwość społeczną. Część protestów jest jednak motywowana politycznym atakiem na Netanjahu i jego partię. Reforma finansowa jest naprawdę niezbędna, chociaż niektórzy z protestujących szukają raczej letniego festiwalu (coś w stylu miejskiego, izraelskiego Woodstock'u). Módlmy się o prawdziwą sprawiedliwość społeczną.


Inne artykuły - 2011
Inne artykuły