>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

Bóg trzech pokoleń
© 28.08.2011 Revive Israel Ministries

Bóg ma wiele imion. Jednym z nich jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. II Mojżesza 3:6 – Ja jestem (...) Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.

“Imię” to ma złożone znaczenie. Po pierwsze, Bóg poświęca się osobistym relacjom z istotami ludzkimi. Zawiera związki partnerskie z tymi, którzy chcą z Nim kroczyć.

Po drugie, wierność Boża jest dziedziczona wśród ludu Izraela – synów Jakuba. Przeciwnie niż głosi teologia zastąpienia , nie nadejdzie królestwo Boże bez Bożej wierności narodowi żydowskiemu.

Po trzecie, Bóg wykonuje swą pracę przez kilka pokoleń, w szczególności, przez trzy pokolenia. W chwili obecnej, poświęca się On oczywiście tysiącom pokoleń (II Mojżesza 20:5-6, 34: 6-7). Jego wierność trwa wiecznie. Jednak działa On szczególnie wtedy, gdy trzy lub więcej pokoleń zachowuje wierność Jego przymierzu.

Załączone zdjęcie przedstawia cud. Widzicie na nim czterech ojców oraz ich dzieci (Lev, Intrater, Moor [Juster], Shoshani). Wszyscy są mesjanicznymi wierzącymi. Wszystkie dzieci należą do trzeciego pokolenia. Są znakiem proroctwa (Izajasz 8:18).

Jest wiele innych takich jak one. Wierzę, iż to trzecie i czwarte pokolenie mesjanicznych wierzących w Izraelu uwolni moc Bożego starożytnego przymierza, która przyspieszy powtórne przyjście Jeszuy oraz odnowienie królestwa Bożego.


Coś dziwnego

Michael Brown

Niedawno wydana została nowa książka dr Browna Coś dziwnego przydarzyło się Ameryce, która przedstawia szczegóły planu homoseksualistów oraz logiczną na niego odpowiedź. Oto kilka urywków z niej zaczerpniętych:

  1. Zalegalizowanie homoseksualności jako normalnej alternatywy dla heteroseksualności wymaga, aby każdy rodzaj opozycji do zachowań homoseksualnych został zdelegalizowany.
  2. Podczas gdy kiedyś homoseksualność uważana była za nieprawidłowość patologiczną, od teraz ci, którzy nie zgadzają się z homoseksualnością będą uważani za homofobów.
  3. Podczas gdy kiedyś gejowskie zachowania homoseksualne były uważane za moralnie złe, od teraz to publiczna krytyka tych zachowań będzie uważana za moralnie złą.
  4. Najpierw gejowscy działacze ujawnili swe nawyki; po drugie domagali się swych “praw”; po trzecie, zażądali, aby każdy uznawał te “prawa”; po czwarte, chcą obedrzeć z praw tych, którzy są im przeciwni; po piąte, chcą, aby ci, którzy się sprzeciwiają ich “prawom”, byli uważani za przejawiających patologię.
  5. Od teraz bycie zwolennikiem różnorodności oznacz aprobatę każdego rodzaju ekspresji homoseksualnej, odrzucając przy tym każde religijne czy też moralne przekonanie, które nie akceptuje tych orientacji.
  6. Od teraz nienawiść oznacza każdą postawę, która różni się od planu gejów; równocześnie geje są praktycznie zwolnieni z odpowiedzialności za mowę nienawiści, ponieważ to oni zawsze są prześladowanymi ofiarami i nigdy prześladującymi.

Książka dr Browna jest zrozumiała i solidnie udokumentowana. Po więcej informacji kliknij tutaj.


Więcej plakatów

W tym tygodniu na terenie miasta Mevasseret po raz kolejny odbyła się dystrybucja anty-mesjanicznych plakatów, na których widnieje 9 zdjęć lokalnych żydów mesjanicznych (czterej z nich należą do Revive Israel). Smutne jest, iż niektórzy ultraortodoksyjni żydzi ubiegają się do tak niskich strategii w celu zniesławienia nas. Mimo to odczuwamy, że ich wysiłki przede wszystkim zwracają się przeciwko im samym, stanowiąc dla nas pomoc poprzez niezamierzoną publikację naszej wiary. Boże drogi wykraczają poza nasze zrozumienie.


Oszczerstwa przeciwko Izraelowi w mediach

Po zeszłotygodniowych atakach na Izrael przeprowadzonych przez terrorystów podróżujących z Gazy przez Synaj, międzynarodowe media oskarżają Izrael o agresję (?!). Przyczyna ataków oraz ich cel wyrażony w zabiciu niewinnych obywateli wydają się być przeoczone. Odpowiedź Izraela – unicestwienie terrorystów oraz ich baz wraz z liderami - została wskazana jako kolejny przykład na to, iż Izrael nie dopuszcza do realizacji zamierzeń pokojowych.


Umiłowanie prawdy

Asher Intrater

Powyższe trzy przykłady – plan homoseksualistów, prześladowanie mesjanicznych żydów, zniesławienie Izraela przez media – są kluczowymi obszarami kłamstw i oszczerstw. Prawda jest zniekształcona; kłamstwa są przedstawiane jako prawda. Dobro jest przedstawiane jako zło (Izajasz 5). W czasach ostatecznych będzie miał miejsce masowy szturm na prawdę.

Izajasz 59:14 - prawda potknęła się na ulicy

Daniel 8:12 - porzuciło prawdę na ziemi

Prawda ma swój początek w osobie samego Jeszuy (Jezusa) (Jan 14:6). Poznanie tej prawdy niesie duchowe oraz moralne wyzwolenie (Jan 8:32). Aby poznać prawdę trzeba pragnąć oraz umiłować ją bardziej niż egoistyczne ambicje (2 do Tesaloniczan 2:10). My jako Kościół, Eklezja, jesteśmy powołani do bycia społecznością wiary w świecie, który chroni i ogłasza wartości prawdy i moralności (I do Tymoteusza 3:15). Oby Bóg dopomógł nam w byciu silnymi oraz w kontynuowaniu deklarowania prawdy Jego słowa, kochając ludzi wokół nas w każdym czasie (do Efezjan 4:15).


Yad Hashmonah

Tak, jak wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, nie moglibyśmy pomyśleć o lepszym zainwestowaniu w królestwo Boże, niż obecny rozwój mieszkań w Yad Hashmonah – jedynym mesjanicznym żydowskim kibucu na świecie. Po więcej aktualności przejdź tutaj.

    Teologia ta głosi, iż od czasów Nowego Testamentu miejsce narodu żydowskiego w Bożych oczach całkowicie zajął międzynarodowy Kościół.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły