>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 22.10.2011 Revive Israel Ministries

Witaj w domu, Gilad

Asher Intrater

Przez 20 lat mojego życia w Izraelu nigdy nie widziałem ludzkich serc tak dotkniętych,  tak wzruszonych i tak zjednoczonych jak w tym momencie. Gilad z pewnością nie jest Zbawicielem. Ale było coś w jego wyglądzie i zachowaniu, co przypominało obraz cierpiącego sługi  samego Mesjasza.

Głęboki ból w jego oczach; jego złamane ciało, które walczyło, aby stać prosto; potrzeba trzymania się za poręcz, gdy schodził po schodach… a w tym wszystkim trzeźwość myślenia; postawa elegancji i szlachetności;  wojskowe zasalutowanie przy spotkaniu z premierem… nie było suchego oka w całym kraju.

Z niewoli wyprowadził go Ahmed Jamari (lider terrorystycznego skrzydła Hamasu) i Raad Atar (który zaplanował szczegóły porwania):   wyglądał jak baranek prowadzony na rzeź, a jednak nie przejawiał  cienia narzekania. Jego odważny i dziecięcy uśmiech mówił do wszystkich: „Wszystko będzie ze mną dobrze.”

Potem miał miejsce nieprzyjemny wywiad przeprowadzony przez egipską prasę. Po 5 latach i 4 miesiącach odosobnienia i niedożywienia, został zapytany, czy działałby na rzecz uwolnienia palestyńskich więźniów. Odpowiedział, że chciałby, aby byli uwolnieni  jeśli nie będą kontynuować aktów przemocy wobec Izraela. (zdumiewa fakt, iż BBC wycięło tę drugą część zdania w swoich wiadomościach).

Izrael ceni życie ponad śmierć: jedno niewinne życie za tysiąc handlarzy śmiercią. Taka jest proporcja. Życie tego jednego chłopca jest tak cenne, że wszyscy tutaj ignorują uwolnienie morderców z krwią na swoich rękach. Niech świat świętuje śmierć; my będziemy cieszyć się tym momentem intymności jako rodzina.

Ruch o nazwie „Wolny Gilad” był w przeważającej mierze lewicowy, podczas gdy Netanjahu jest raczej prawicowy. Aż do wczoraj istniał polityczny podział w tej kwestii. Ale kiedy Netanjahu i Gilad uścisnęli się nawzajem, staliśmy się jedną rodziną. Jeśli Gilad jest symbolem Mesjasza jako cierpiącego sługi, to premier Izraela jest symbolem Mesjasza jako panującego monarchy. Kiedy ci dwaj się połączyli, naród spotkał się w jedności.

Tego samego dnia, kiedy Gilad wrócił do domu, odbył się coroczny „Marsz Jerozolimski” w czasie Święta Namiotów. Tysiące chrześcijańskich pielgrzymów z całego świata (prowadzonych przez Międzynarodową Ambasadę Chrześcijańską) przemaszerowało przez Jerozolimę, uwielbiając Jezusa i wyrażając solidarność z narodem żydowskim.

Następnego dnia było święto „Simchat Torah” (ostatni, wielki dzień Święta – Ew. Jana 7:37), w którym tysiące Żydów na całym świecie tańczyło ze zwojem Tory. „Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów” – Zachariasz 14:16.

Słowa Baruch Haba, „błogosławiony, który przychodzi,” ma podwójne znaczenie w języku hebrajskim. W nowożytnym hebrajskim oznacza to po prostu „Witaj.” W biblijnym hebrajskim (Ps 118:26, Mt 21:9, 23:39) jest to proroctwo czasów ostatecznych dotyczące przyjścia Mesjasza. Pierwsza strona największej gazety w Izraelu zawierała zdjęcie twarzy Gilada i wielki nagłówek, Baruch Haba. „Witaj w domu, Gilad.”


Kto jadł obiad z Abrahamem?

Nowa, długo oczekiwana książka Aszera pt.: „Kto jadł obiad z Abrahamem?” właśnie się ukazała. Analizuje ona wszystkie momenty w Biblii począwszy od Prawa, przez Proroków, aż do Księgi Objawienia, w których Jeszua pojawia się jako Anioł Pana.  Książka ta inspiruje i stawia wyzwanie naszemu zrozumieniu wiecznej natury Mesjasza Jeszui i stopniowemu objawieniu Biblii jako całości.

Główna myśl tej książki rozwijała się nie tylko przez lata studiowania hebrajskich tekstów, ale również przez realne doświadczenia dzielenia się ewangelią z ortodoksyjnymi Żydami w Izraelu. (Nie wspominając o modlitwie i wstawiennictwie).

Nie przeocz jej. Zamów ją dla siebie i poślij do przyjaciół. Aby zamówić, kliknij tutaj.

Mamy jednorazową, szczególną cenę dla tej pierwszej oferty: 10% zniżki na zamówienie 10 egzemplarzy; 20% zniżki na zamówienie 20 egzemplarzy; 30% zniżki na zamówienie 30 egzemplarzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen promocyjnych, prosimy o kontakt: Webmanager

Z okładki:

„Czy można widzieć Boga?”

W Pismach hebrajskich pojawia się pewna postać. Czasami mówi się o niej jako o Aniele Pana, czasami jako o samym Bogu, a czasami jako o „Synu Człowieczym.” Pojawienie się tej postaci wymaga ponownego rozpatrzenia klasycznych judeo-chrześcijańskich światowych poglądów.

Fragmenty rekomendacji:

“Aszer daje ważny wgląd w kwestię wiecznej natury Mesjasza w bardzo trafny i przystępny  sposób.” – Dr. Michael Brown, dyrektor  FIRE School of Ministry.

“…podróż od Księgi Rodzaju aż do Księgi Objawienia w celu przestudiowania powiązania między Aniołem Pana w Starym Testamencie a Mesjaszem w Nowym Testamencie…” - Jane Hansen Hoyt, dyrektor Aglow International.

“Aszer ma objawienie Wszechmogącego i miłości do Bożego ludu, zarówno Żydów jak i Pogan…” - Francis Frangipane, In Christ’s Image Training.

“Jest to  jedna z najbardziej inspirujących i dających wejrzenie książek, jaką kiedykolwiek czytałem. Bardzo polecam każdemu…” - Mike Bickle, International House of Prayer, Kansas City.

“Aszer jest moim drogim przyjacielem od trzydziestu lat i przez cały ten czas jego życie i nauczanie są dla mnie zachętą i wyzwaniem…” - Paul Wilbur, Integrity Recording Artist

“To przesłanie będzie miało coraz większe znaczenie, kiedy Kościół zacznie mieć większe zrozumienie na temat osoby Jezusa (Jeszui) z żydowskiej perspektywy…” - Don Finto, emerytowany pastor Belmont Church.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły