>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 29.10.2011 Revive Israel Ministries

Miłość wymaga bólu

Asher Intrater Miłość jest najwyższą wartością Królestwa (1 Koryntian 13:13). To do niej sprowadzają się wszystkie przykazania (Ew. Marka 12:30-31). To charakter samego Boga (1 Jana 4:8). To ona kryła się w życiowej misji Jeszuy (Ew. Jana 3:16). I wymaga bólu.

Miłość wymaga relacji, a ta z kolei wymaga istnienia drugiej istoty ludzkiej. My wszyscy, jako istoty ludzkie, przysparzamy kłopotów. Grzeszymy. Grzech rani innych ludzi. Jeśli kochamy ludzi musimy uporać się z bólem powodowanym przez grzech.

Cieszę się cudownymi, pełnymi miłości, lojalnymi relacjami z ludźmi we wszystkich sferach mojego życia – małżeństwie, rodzinie, pracy, kongregacji, ze współpracownikami i przyjaciółmi. Ale wszystkie one wymagają bólu. Wierność i cierpliwość oznacza znoszenie bólu relacji przez długi czas. Piękno miłości jest zdecydowanie warte wymaganego bólu ale doprawdy kosztuje. Ceną miłości jest ból.

Rzymian 15:1 – Zaś my, którzykolwiek jesteśmy silni, winniśmy znosić dolegliwości słabych

1 Koryntian 12:26 – Zatem gdy cierpi jeden członek – tego samego doznają wszystkie członki

1 Koryntian 13:7 – [Miłość] wszystko odpiera, (…) wszystko znosi cierpliwie.

Galacjan 6:2 – Jedni bierzcie brzemiona drugich

Efezjan 4:2 – w miłości znosząc jedni drugich

Ból relacji miłości ma kilka aspektów. Po pierwsze, nosimy ciężary, gdy ci, z którymi jesteśmy w relacji są słabi. Gdy nie są w stanie zrobić wszystkiego co do nich należy, to my musimy “uczynić różnicę.” W tym przypadku nie chodzi o żadną krzywdę. Jest to bardziej ciężar niż ból.

Drugi aspekt polega na tym, iż pośrednio odczuwamy boleści innych. Jeszua zwykł szlochać w czasie swej codziennej modlitwy (Hebrajczyków 5:7) gdy odczuwał cierpienie innych. Paweł (Szaweł) powiedział, iż odczuwał cierpienie członków kongregacji znajdujących się pod jego zwierzchnictwem. Ten ból jest bólem duchowym, nie twoim własnym bólem. To miłujące utożsamienie się pełne współczucia i wstawiennictwa.

Trzeci aspekt bólu jest obecny gdy ktoś kogo kochasz rani cię. W tym przypadku ból jest bardziej bezpośredni. Głębią miłości jest intymność. Intymność wymaga otwartości. Otwartość prowadzi do bezbronności. To oznacza, iż możemy zostać zranieni lub okaleczeni. Gdy zostajemy zranieni, mamy łaskę Jeszuy, która pomaga nam przebaczyć, nie zważać na wyrządzone zło i porozumieć się oraz otrzymać uzdrowienie. Jednak ten proces mimo wszystko boli.

Jeszua wycierpiał ból ukrzyżowania aby podtrzymać relację z nami. Nasz grzech oraz Jego miłość spowodowały ból. Niestety nadal zadajemy Mu ból. On przebaczył nam na krzyżu. On wciąż przebacza nam dzisiaj.

Kolosan 3:13-14 – znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko komuś jakiś zarzut. Jak Chrystus wam przebaczył – tak i wy. A nad wszystkim jest miłość

Jesteśmy wezwani do podążania śladami Jeszuy. Zachowujemy się tak, jak On na krzyżu. Tak jak On nam przebaczył, my przebaczamy innym. On zapłacił cenę za podtrzymanie relacji z nami. Wycierpiał ból aby nas kochać. My cierpimy ból aby kochać innych. Dzięki wierze chodzimy w tej samej, pełnej poświęcenia miłości, jaką Jeszua żywił względem nas.

Kto jadł obiad z Abrahamem?


bookNowa, długo oczekiwana książka Aszera pt.: „Kto jadł obiad z Abrahamem?” właśnie się ukazała. Analizuje ona wszystkie momenty w Biblii począwszy od Prawa, przez Proroków, aż do Księgi Objawienia, w których Jeszua pojawia się jako Anioł Pana.  Książka ta inspiruje i stawia wyzwanie naszemu zrozumieniu wiecznej natury Mesjasza Jeszui i stopniowemu objawieniu Biblii jako całości.

Główna myśl tej książki rozwijała się nie tylko przez lata studiowania hebrajskich tekstów, ale również przez realne doświadczenia dzielenia się ewangelią z ortodoksyjnymi Żydami w Izraelu. (Nie wspominając o modlitwie i wstawiennictwie).

Nie przeocz jej. Zamów ją dla siebie i poślij do przyjaciół. Aby zamówić, kliknij tutaj.

Mamy jednorazową, szczególną cenę dla tej pierwszej oferty: 10% zniżki na zamówienie 10 egzemplarzy; 20% zniżki na zamówienie 20 egzemplarzy; 30% zniżki na zamówienie 30 egzemplarzy. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen promocyjnych, kliknij tutaj.

(Ze wstępu ksiąki Kto jadł obiad z Abrahamem?) Żydowskie korzenie


Dorastałem w liberalnym żydowskim domu, uczęszczając w młodości do konserwatywnej synagogi. Podczas studiów zająłem się poszukiwaniami duchowej prawdy. Ani moje osobiste poszukiwania ani studia z zakresu psychologii, filozofii i literatury starożytnej na Harvardzie nie doprowadziły mnie do wniosków, które byłyby satysfakcjonujące dla mojej duszy.

Próbowałem wszelkiego rodzaju doświadczeń i eksperymentów duchowych. Jedyną kwestią, której nie byłem chętny wziąć pod uwagę, był Jezus. Mimo to, zdałem sobie sprawę, iż aby być konsekwentnym w moim usilnym poszukiwaniu prawdy, musiałem przeczytać Ewangelie przynajmniej raz (nawet jeśli byłem wcześniej przekonany, iż nie znajdę w nich nic wystarczająco dobrego).

Kiedy w 1977 roku po raz pierwszy przeczytałem Ewangelie, byłem zaskoczony tym, jak pozytywne przesłanie zawierały. Osoba Jeszuy, Jego życie i Jego nauczanie wzbudziły we mnie zarówno miłość jak i trwogę. Trudno było nie “zakochać się” w tej inspirującej postaci.

Kiedy w 1978 roku przeczytałem Ewangelie po raz drugi, ponownie zostałem zaskoczony. Zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo “żydowska” była to księga. Każda postać występująca w niej była Żydem, nawet sam Jeszua i wszyscy uczniowie. Co więcej, cały światopogląd dotyczący królestwa Bożego był wzięty z hebrajskich ksiąg prorockich.

W wyniku pierwszego zaskoczenia poświęciłem swe życie podążaniu za Jeszuą. W wyniku drugiego zaskoczenia stałem się częścią tego, co powszechnie nazywa się “judaizmem mesjanicznym”. W tamtym czasie kontynuowałem studiowanie nie tylko Biblii ale również chrześcijańskiej literatury oraz pism rabinicznych. (W ramach tych studiów zdobyłem w latach '80 dwa tytuły magistra. Jeden w dziedzinie studiów żydowskich na Hebrajskim Uniwersytecie w Baltimore a drugi w dziedzinie teologii w Mesjanicznym Instytucie Biblijnym.)

Istnieje wiele kwestii mających związek z żydowskimi korzeniami chrześcijaństwa. Jedną z najtrudniejszych do zmierzenia się jest postać Anioła Pana w Torze (Prawie) i księgach prorockich. Niniejsza książka ma nadzieję uporać się z tymi kwestiami.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły