>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.11.2011 Revive Israel Ministries

Ewangelia Jana 17  Jedność i mesjaniczna resztka Izraela

Aszer Intrater

Ostatnio, modląc się, odczuwałem coś, co chciałbym wam tutaj przedstawić i poddać waszemu rozeznaniu.

Przyszedł czas aby mesjaniczna resztka Izraela przejęła miejsce lidera w większym, bo istniejącym na całym świecie, Ciele Mesjasza. W czasie poprzednich fal wylania Ducha Świętego przywództwo to przejmowały różne lokalne społeczności w różnych miejscach na ziemi. Za każdym razem istniał jakiś główny temat objawienia, który prowadził w tym czasie Ciało Mesjasza.

Co będzie teraz tym prowadzącym objawieniem resztki Izraela, które ma błogosławić resztę Ciała Mesjasza? Odpowiedź brzmi: wezwanie do jedności z ewangelii Jana 17. Dla wielu tutaj w Izraelu może się to wydać zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, że to właśnie jedność w międzynarodowym Kościele będzie dla nas głównym przesłaniem.

Chronologicznie, ostatnią częścią ogólnoświatowego Ciała Mesjasza, która ma być odbudowana, będzie resztka Izraela. W modlitwie z 17. rozdziału Ewangelii Jana widzimy, że jedność idzie w parze z ostateczną odbudową Ciała Chrystusowego. Ta jedność dotyczy naszej wiecznej jedności z Bogiem, uwielbienia w Duchu Świętym i ostatecznej ewangelizacji całego świata.

Jedność, o której czytamy w 17. rozdziale Ewangelii Jana ma związek z przypowieścią o drzewie oliwnym z 11. rozdziału Listu do Rzymian. Różne części międzynarodowego Kościoła są tu przedstawione jako gałęzie różnych drzew wszczepionych w jedno szlachetne drzewo oliwne. To wszczepienie powoduje jedność, ponieważ wszystkie gałęzie są wszczepione w to samo drzewo. (O związku Jana 17 i listu do Rzymian 11 napisałem dwadzieścia lat temu w mojej książce pt Pięć Strumieni).

[Przypis: Krzew Winny z Ewangelii Jana 15 mówi o osobistym i duchowym związku; zaś Drzewo Oliwne z listu do Rzymian 11 mówi o narodowym i historycznym związku. Razem, mówią one o jedności z Jeszuą, Izraelem i Kościołem).

Aby ta jedność mogła zaistnieć, my jako mesjaniczna resztka Izraela potrzebujemy zaadoptować ogólnoświatowe Ciało Chrystusa, tj. międzynarodowy Kościół. Bóg powiedział Abrahamowi, że będzie “ojcem wielu narodów” (I Mojżeszowa 17). A jak nazywamy sytuację, kiedy rodzina bierze dziecko, które nie jest ich dzieckiem biologicznym? To jest adopcja.

Przymierze Boga z Abrahamem mówiło o tym, że on ma zaadoptować duchowe dzieci ze wszystkich narodów, które przyjdą w podobnej do jego samego wierze i że ma on być dla nich błogosławieństwem. My, jako mesjaniczna resztka, jesteśmy powołani, aby iść śladami Abrahama poprzez “adoptowanie” międzynarodowego Kościoła i aby być błogosławieństwem dla wszystkich naszych duchowych braci i sióstr, którzy wierzą w naszego Mesjasza Jeszuę.

Aby “adoptować” inne narody, musimy rozszerzyć nasze serca (II Koryntian 6:12, 7:2), przyjąć krzyż, umrzeć dla dumy naszej rasy, być uleczonym z odrzucenia, mieć wiarę aby dzielić się nią z innymi, zrozumieć, że naszym powołaniem jest służba narodom i wspieranie międzynarodowej Ecclesia (Kościoła) – prawdziwego Ciała Mesjasza.

Międzynarodowa Ecclesia ma być widziana jako rodzina rodzin.  Resztka Izraela ma być starszym bratem w tej rodzinie. A rola starszego brata albo inaczej pierworodnego syna to zjednoczenie bliższej i dalszej rodziny. Jeżeli my, mesjańscy żydzi, przyjmiemy wezwanie do jedności z Jana 17, przyjmiemy również nasze własne powołanie jako resztka Izraela z Rzymian 11.


Mosab o Izraelu

Poniżej przedstawiamy 14 minutowe video (po angielsku) z mocnym przesłaniem, w którym Mosab Hassan Yousef (syn jednego z założycieli Hamasu) mówi o Izraelu, Islamie i Bliskim Wschodzie. Również o tym, jak miłość Jezusa zmieniła jego serce. Zdumiewające. Proszę, módlcie się za tego drogiego młodego człowieka, który stawia swoje życie w niebezpieczeństwie dla ewangelii.

http://www.youtube.com/watch?v=LN0Zb7ody_U


Kto jadł objad z Abrahamem?

Nowa, długo oczekiwana książka Aszera pt.: ‘Kto jadł obiad z Abrahamem?’ właśnie się ukazała (orginalnie po angielsku). Analizuje ona wszystkie momenty w Biblii począwszy od Prawa, przez Proroków, aż do Księgi Objawienia, w których Jeszua pojawia się jako Anioł Pana.  Książka ta inspiruje i stawia wyzwanie naszemu zrozumieniu wiecznej natury Mesjasza Jeszuy i stopniowemu objawieniu Biblii jako całości.

Główna myśl tej książki rozwijała się nie tylko przez lata studiowania hebrajskich tekstów, ale również przez życiowe doświadczenia dzielenia się ewangelią z ortodoksyjnymi Żydami w Izraelu. (Nie wspominając o modlitwie i wstawiennictwie).

Nie przeocz jej. Zamów ją dla siebie i wyślij do przyjaciół. Aby zamówić, kliknij tutaj (http://www.revive-israel.org/books.php)

Mamy jednorazową, szczególną cenę dla tej pierwszej oferty: 10% zniżki na zamówienie 10 egzemplarzy; 20% zniżki na zamówienie 20 egzemplarzy; 30% zniżki na zamówienie 30 egzemplarzy.

Aby uzyskać informacje na temat cen promocyjnych, odpisz  na tę wiadomość bądź wypełnij specjalny formularz tutaj.

Fragment ze wstępu do książki Kto jadł objad z Abrahamem?:

Ponieważ wielu Żydów akceptuje autorytet Tanach (Biblii Hebrajskiej), ale nie akceptuje autorytetu Nowego Testamentu, często trzeba wytłumaczyć Boży plan zbawienia w Jeszui jedynie poprzez Tanach. (Pierwsi apostołowie zwiastowali Jeszuę tylko słowami Tanach, ponieważ byli dopiero w czasie pisania Nowego Testamentu).

Jest wiele wspaniałych proroctw o Mesjaszu w Tanach. Apostołowie często powoływali się na nie, np. w Dziejach Apostolskich 8 Filip dzieli się słowem proroctwa z Izajasza 53 z Etiopskim eunuchem. Zauważyłem, że podczas dzielenia się dobrą nowiną o zbawieniu po hebrajsku - tutaj w Izraelu - często z ortodoksyjnymi Żydami, proroctwa nie wystarczały. Bo chociaż ich treść jest tak wyraźna, to ten, którego serce nie jest otwarte, zawsze może powiedzieć, że nie zgadza się z naszą interpretacją.

Dzięki spędzeniu dużej ilości czasu na studiowaniu i modlitwie (oraz dzięki częstym dyskusjom, konfliktom i osobistym doświadczeniom), zacząłem widzieć inny sposób: nie tylko proroctwa o Mesjaszu, ale rzeczywiste ukazania się Mesjasza pod postacią Anioła Pana. Związek między Aniołem Pana i osobą Jeszuy Zbawiciela jest naprawdę pouczający. Oto pełne życia objawienie, którym mam nadzieję podzielić się w tej książce.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły