>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 26.11.2011 Revive Israel Ministries
Znaki czasu

Asher IntraterCały Bliski Wschód znajduje się w bezprecedensowym czasie przewrotu. Starcia toczą się pomiędzy konserwatywnymi dyktaturami, bojownikami dżihadu usiłującymi przejąć władzę i liberalnymi siłami dążącymi do wolności.


I Księga Kronik 12:32 – "A z synów Issachara, co umieli rozeznawać czasy; tak, że wiedzieli, co ma czynić Israel (...)"

Podstawowe przesłanie Biblii jest ponadczasowe i uniwersalne.  Niemniej jednak, każdy apostoł czy prorok przedstawiał swoje posłanie z pewnej określonej perspektywy, istotnej dla swego pokolenia i historycznego kontekstu dotyczącego Izraela, Bliskiego Wschodu i Narodów.

Abraham został wezwany do opuszczenia Iraku i osiedlenia się w Izraelu. Józef został powołany do przyprowadzenia Izraelitów do Egiptu i do zarządzania w tamtejszym rządzie. Mojżesz został powołany, aby wyprowadzić lud izraelski z Egiptu; Jozue, aby podbić ziemię; Dawid, aby ustanowić królestwo; Jeremiasz, aby prorokować o  zniszczeniu Izraela i nadchodzącym wygnaniu; Ezdrasz i Nehemiasz, aby odbudować resztkę Izraela.

Jeszua (Jezus) i jego uczniowie głosili słowo tuż przed zburzeniem Drugiej Świątyni i przed Wielką diasporą. (Z tego powodu w Mateuszu 16:14 Jeszua został porównany do Jeremiasza). To był czas, aby ewangelia była głoszona narodom i aby ustanowić międzynarodowy kościół. Dzisiaj Bóg odbudowuje Mesjańską resztkę w Izraelu (co ma duchowy wpływ na Izrael, ale też i na kościół).

Łukasz 12:54-55 – "Powiedział też do tłumów: Gdy zobaczycie chmurę pojawiajacą się od zachodu, zaraz mówicie: Deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: Będzie upał, i tak jest."

Jeszua ukazuje tutaj zasadę przyczyny i skutku. Morze Śródziemne znajduje się na zachód od Izraela. Jeżeli więc wiatr wieje z zachodu, oznacza to z pewnością nadejście deszczowej pogody. Na południu Izraela znajduje się natomiast pustynia Negew. Jeżeli więc wiatr wieje z południa oznacza to nadejście suchej i gorącej pogody.
I tak jak istnieje przyczyna i skutek w świecie naturalnym, tak samo istnieje przyczyna i skutek w świecie duchowym. To, co każda osoba, czy naród sieje, to też będzie zbierać jako proporcjonalny skutek (Galacjan 6:7). Aby rozpoznać czasy w jakich żyjemy musimy dostrzec duchowe przyczyny i skutki, jakie kryją się za polityczną, ekonomiczną i wojskową rzeczywistością.


Znaczenie odstępstwa

fragment autorstwa Francisa Frangipane


"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo (dzień Pana) nie nastanie pierwej zanim nie przyjdzie odstępstwo" (II Tesaloniczan 2:3).
Odstępstwo było opisane jako czas zwiedzenia i masowego odejścia od prawdziwej wiary w Chrystusa. Ale apostasia – czyli orginalne słowo dla ‘odstępstwa’ w klasycznej literaturze greckiej – oznaczało dokładnie: ‘polityczny bunt’. To daje nam zrozumieć, że odstępstwo czasów ostatecznych to nie tylko czas wzmożonej grzeszności, ale czas otwartego buntu i prawie że wojennej agresji przeciwko fundamentom bożej moralności. Apostasia oznacza polityczne powstanie przeciwko prawom Bożym.

Ta interpretacja znaczenia słowa ‘odstępstwo’ nie jest odosobnionym sposobem widzenia. Tłumaczenia NIV, RSV, NEB i Philips tłumaczą apostasia rownieżjako ‘bunt’. The Living Bible interpretuje je jako ‘wielki bunt’, a Biblia Jerozolimska przypisuje tej epoce nazwę własną: ‘Wielka Rewolta’.
Skoro rozważamy wypełnienie tak wielu innych proroctw, pozwólmy sobie szczególnie zauważyć: ludzkość weszła w erę otwartej rewolty, wręcz buntu – odstępstwa – wobec moralnych standardów Bożych.

Pełny artykuł po angielsku tutaj.


Preludium do II wojny światowej

fragment autorstwa Simchy i Belli Davidov

Hitler planował swój wojskowy przewrót w Europie etapami. Najpierw zamienił demokratyczne Niemcy w dyktaturę. W październiku 1933 roku Hitler wycofał się z Ligi Narodów. W kolejnych miesiącach Hitler potroił liczbę niemieckiej armii i zignorował ograniczenia posiadania broni, które zostały nałożone na mocy Traktatu Wersalskiego.

W 1935 roku, kiedy stało się jasne, że żadne działania nie będą podjęte przeciwko Niemcom, Hitler zdecydował się na wysłanie niemieckich wojsk do Nadrenii, na francuskiej granicy – obszaru zdemilitaryzowanego na mocy Traktatu Wersalskiego. Francuski rząd sprzeciwił się obecności niemieckich wojsk na ich granicy, ale nie chciał podjąć żadnych działań bez brytyjskiego wsparcia. Brytyjski rząd odmówił prowadzenia wojny o tę sprawę.

Następnie Hitler rozpoczął swój plan przyłączenia Austrii do Niemiec. W marcu 1938 roku austriacki kanclerz Schuschnigg, który był przeciwko planom Hitlera, podał się do dymisji i został zastąpiony przez Seyss-Inquart – lidera Austriackiej Partii Nazistowskiej. Seyss-Inquart zaprosił armię niemiecką do zajęcia Austrii i w następnym miesiącu ogłosił zjednoczenie Austrii z Niemcami.

Następnym krokiem Hitlera było przejęcie obszaru Sudetów w Czechosłowacji. Hitler nie zmienił swoich planów nawet wtedy, gdy premier Wielkiej Brytanii Chamberlain powiedział mu, iż nie zaakceptuje planów inwazji na Czechosłowację.

29 września 1938 roku Hitler, Chamberlain, premier Francji Daladier i premier Włoch Mussolini podpisali układ monachijski, na mocy którego rozszerzono Niemcy o Sudety. W zamian Hitler obiecał nie dokonywać żadnych dalszych roszczeń terytorialnych w Europie. Głowa państwa Czechosłowacji wniosła sprzeciw, ale mimo to, 1 października 1938 roku Niemcy wkroczyli do Sudetów.

Chamberlain bał się zniszczeń, jakie nowoczesna wojna mogłaby wyrządzić w ówczesnym zachodnim świecie oraz ewentualnej możliwości przejęcia władzy przez komunistów. Słowa Hitlera wypowiedziane prywatnie po ich spotkaniu: “Ten facet Chamberlain zatrząsł się ze strachu, kiedy wypowiedziałem słowo wojna.

Następnym planem Hitlera był atak na Polskę. Aby to uczynić, Hitler podpisał wojskowe porozumienie ze Stalinem. Nazistowsko-sowiecki pakt zaskoczył świat. Faszyści i komuniści byli bowiem zawsze wrogami. Ale Hitler i Stalin byli oportunistami, którzy tylko szukali możliwości, jak podzielić Polskę pomiędzy siebie (Później Hitler złamał tę umowę i poszedł na wojnę przeciw Rosji).

W sierpniu 1939 roku Hitler oskarżył Polskę o próbę inwazji na Niemcy poprzez zastrzelenie ubranie grupy więźniów obozu koncentracyjnego ubranych w polskie mundury, a następnie umieszczenie ich zaraz za linią granicy z Niemcami. To był pretekst do inwazji Hitlera na Polskę 1 września 1939 roku. Zaczęła się II wojna światowa.

Pełny artykuł po angielsku tutaj.

Inne artykuły - 2011

Inne artykuły