>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.12.2011 Revive Israel Ministries

Miłujcie jedni drugich

Asher Intrater W tym tygodniu, w naszej jerozolimskiej kongregacji (Ahavat Jeszua), kazanie zaczęło się prostym “quizem biblijnym”. Pytanie brzmiało: ‘Co jest wspólnym elementem w poniższych wersetach z ksiąg Jana?’

Jan 13:34 - Daję wam nowe polecenie, abyście kochali jedni drugich; jak ja was umiłowałem, abyście i wy miłowali jedni drugich.
Jan 15:12 - To jest moje polecenie, abyście się nawzajem miłowali, jak i ja was umiłowałem.
Jan 15:17 – To wam polecam, abyście jedni drugich miłowali.
I Jana 3:11 - Ponieważ to jest poselstwo, które usłyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.
I Jana 3:23 - A to jest Jego przykazanie, abyśmy uwierzyli Imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam dał przykazanie.
I Jana 4:7 - Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga.
I Jana 4:11 - Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
II Jana 5 - A teraz proszę cię, pani, nie pisząc ci jakby nowego przykazania, ale to, co mieliśmy od początku - abyśmy jedni drugich miłowali.

Nie tak trudno było znaleźć odpowiedź na to quizowe pytanie. Miłujcie jedni drugich. Wyzwaniem jednak nie jest znać teorię, ale zastosować ją w życiu. Miłujcie jedni drugich to jedyna rzecz, o którą Bóg nas usilnie prosi. Z wszystkich rzeczy, jakie “czynimy dla Boga”, tylko nasze relacje miłości będą trwały wiecznie. Wszystko inne zakończy się na tym świecie.

Aby miłować, musimy przestrzegać Bożych przykazań, ale także, musimy cieszyć się jedni drugimi. Jeszua zdecydował się cierpieć na krzyżu po to, aby mógł na zawsze cieszyć się relacją z nami. Duch Święty cieszy się momentami gdy może dzielić z nami radosny czas (Przypowieści 8:31).

Jeszua zapłacił cenę aby uprzątnąć dla nas ścieżkę, na której mamy miłować jedni drugich. My natomiast ciągle znieważamy jedni drugich. Ale On wziął te nasze zniewagi na Siebie. I poniósł nie tylko to, co znieważa Boga, ale również to, co czynimy znieważając jedni drugich. To, co oburza cię w zachowaniu twego brata – On wziął na Siebie.

Miłuje nas tak bardzo, że z chęcią zapłacił za nas taką cenę. Jeżeli więc miłuje nas tak bardzo, jak my możemy nie miłować jedni drugich? Rodzice są najbardziej zadowoleni gdy widzą, że ich dzieci miłują siebie nawzajem. Boga najbardziej zadowala to, gdy miłujemy jedni drugich. Natomiast sprawia Bogu ból gdy nie miłujemy jedni drugich.

Co powstrzymuje nas od miłowania? Duma, poczucie godności, żądze, oczekiwania innych ludzi, zranienia, rozczarowania, frustracje, itd. Aby miłować, musimy porzucić wszystkie te egoistyczne odczucia.

Łukasz 20:20 - I czatując, wysłali szpiegów, co udawali, że sami są sprawiedliwymi, by uczepili się jego słowa (...)

Religijni hipokryci nie sądzili, że ich sprawiedliwość jest udawana. Sądzili, że są sprawiedliwymi, a Jeszua jest tym fałszywym. Myśleli, że sami mieli rację, a wszyscy pozostali byli w błędzie. Chcieli doszukać się pojedyńczego słowa lub powodu, aby Go zdyskwalifikować.

Wielu z nas postępuje tak samo. Jesteśmy pewni, że mamy rację a wszyscy inni są w błędzie. Zauważamy jedno słowo pomyłki w ustach innych i uważamy je za dowód naszej racji i błędu pozostałych. Jest to duch religijnego potępienia i krytycyzmu.

W religijności nie chodzi o to, czy używamy symboli kulturowych podczas uwielbienia, ale o to, czy potępiamy i krytykujemy innych za to, że nie postępują w sposób jaki myślimy, że jest właściwy. W naszej kongregacji ludzie mają wolność w tym, czy noszą kipah (żydowskie nakrycie głowy) czy nie. Nie chcemy, aby ktokolwiek czuł presję, że musi mieć nakrycie głowy (I Koryntian 9:20), lub że nie wolno mu go nosić (I Koryntian 11:4). Gdzie jest Duch Święty, tam jest wolność (II Koryntian 3:17).

I Koryntian 12:4-6 – A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

Zwróć uwagę na wyraz “różne” użyty tu trzykrotnie. Aby miłować innych, musimy pozwolić im być innymi. Nie w sensie grzechu, ale sposobu bycia. Musimy doceniać to, że inni różnią się od nas w swoim obdarowaniu, powołaniu i sposobach ekspresji. To właśnie różnice istniejące między nami sprawiają, iż jesteśmy interesujący i piękni gdy pracujemy razem.

Szczególne prośby modlitewne

Proszę, módl się za Ashera i S, kiedy w tym tygodniu będą zwiastować boże słowo w muzułmańskim kraju. To rzadka okazja. Módl się o przełom. Nie ujawniamy tu więcej szczegółów ze względu na bezpieczeństwa, ale podkreślamy, że modlitwa naprawdę jest pilnie potrzebna. Gdy wrócą, zdamy dokładną relację.


Podwójna natura Mesjasza

Nam tutaj nie chodzi o przesłanie o nas samych, o ruchu mesjanistycznym czy nawet o Izraelu. Nasze przesłanie jest o Mesjaszu Jeszui. On jest zarówno Synem Bożym jak i Synem Dawida (Rzymian 1:3-4). Jest zarówno głową Kościoła (Efezjan 1:22) jak i królem Izraela (Jan 12:13). Jeszua jest łącznikiem między Bogiem a człowiekiem oraz pomiędzy Izraelem a Kościołem.

Chcemy Jego i tylko Jego. Chcemy pełni Jego. Ważnym aspektem pojęcia pełni natury i tożsamości Jeszuy jest dostrzeżenie Go w Prawie i Prorokach, gdzie objawiał się jako boski Anioł YHVH. Jest to temat przewodni nowej książki Ashera: “Who Ate Lunch with Abraham?” [“Kto jadł obiad z Abrahamem?” - przyp. tłum.] Nie przegap jej.

Mógłby to być wartościowy prezent z okazji Chanuka lub Świąt Bożego Narodzenia dla kogoś kogo miłujesz.

Aby zamówić, kliknij tutaj.
Mamy jednorazową, szczególną cenę dla tej pierwszej oferty: 10% zniżki na zamówienie 10 egzemplarzy; 20% zniżki na zamówienie 20 egzemplarzy; 30% zniżki na zamówienie 30 egzemplarzy.

Aby dokonać zamówienia na powyższych zasadach, kliknij tutaj

Dostępna również wersja e-book!
Wydanie Kindle dostępne tutaj.
Wydanie Nook dostępne tutaj.


Inne artykuły - 2011

Inne artykuły