>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 7.01.2012 Revive Israel Ministries

Atak hakerów

Asher Intrater

W poniedziałek grupa hakerów kryjąca się pod pseudonimem 0xOmar, podająca za swe pochodzenie Arabię Saudyjską, ujawniła 14 000 nazw i numerów kart kredytowych, ukradzionych wcześniej z izraelskich serwerów. W czwartek grupa ta ujawniła dane kolejnych 11 000 kart, tym razem włącznie z adresami mailowymi i hasłami. Celem grupy było: “zniszczenie Izraela od strony finansowej i społecznej w odpowiedzi na ludobójstwo jakiego dopuszcza się Izrael”. Innymi słowy, ta nowa forma “cybernetycznego terroru” była umotywowana względami politycznymi, rasowymi i religijnymi. Módl się za władze izraelskie: o mądrość w przemyśleniach nad nowymi sposobami zabezpieczeń w internecie.


Joel i Psalm 91

Już drugi tydzień z rzędu, członek naszej społeczności był zaatakowany przez muzułmańskich Arabów. Joel J. pracował na nocnej zmianie w sklepie spożywczym w Jerozolimie. Do sklepu wszedł mężczyzna i wydawało się, że kradnie paczkę papierosów. Doszło do wymiany zdań i przepychanki. W końcu Joel wypchnął mężczyznę ze sklepu. Wtedy pojawili się dwaj inni, z których jeden trzymał gruby, metalowy łańcuch. Wszyscy trzej mężczyźni zaatakowali Joela i uderzyli go łańcuchem. Bandytom nie udało się położyć Joela, ale mimo to musiał on być zabrany do szpitala, gdzie założono mu na głowie 18 szwów.

Modliliśmy się o uzdrowienie i o wypełnienie się słów z Psalmu 91:7, 10, 11 – “Tysiąc padnie u twego boku i dziesięć tysięcy po twej prawicy; do ciebie się to nie zbliży. Nie spadnie na ciebie żadne nieszczęście i żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Bo aniołom swoim wyda nakaz co do ciebie, by cię strzegli na wszystkich twych drogach.” Módl się z nami o Joela i również o swoich bliskich. Nadprzyrodzona ochrona opisana w tym psalmie stanie się coraz bardziej potrzebna w miarę jak będą się przybliżać udręki czasów ostatecznych.


Rekordowa liczba odwiedzających Auschwitz

W roku 2011 liczba odwiedzających obóz koncentracyjny Auschwitz w Polsce osiągnęła rekordową wartość: 1 400 000. Módl się, aby z prawdy historycznej zachowywanej w tym obozie śmierci, przekształconym obecnie w muzeum, były wyciągnięte właściwe wnioski.


Adwokat czy Oskarżyciel

I. Przekręcone Słowa

Szatan jest “przekręcaczem słów”. Kiedy po raz pierwszy zbliżył się do Ewy, zapytał: “Czy Bóg rzeczywiście powiedział, iż nie z każdego drzewa ogrodu wolno wam jeść?” – I Mojżesza 3:1. Szatan, za pomocą aluzji, przekręcił Boże słowa, aby wzbudzić w Ewie wątpliwości co do charakteru Boga i Jego intencji. Do dziś jest to jego metodą działania i sposobem na wprowadzanie podziałów. Szatan przekręca słowa, co wywołuje nieufność; to z kolei powoduje ból i urazę, co kończy się rozbiciem i podziałem.

Im więcej służymy Panu i stajemy się bardziej podobni do Jeszuy, tym więcej spotykać nas będzie ataków pod postacią nieporozumień i przekręconych słów. Będzie się wydawać, że ludzie czekają aby cię złapać na jednym słowie i aby wyolbrzymić je nad wszelkie proporcje, jedynie w celu oskarżenia cię (Łukasz 20:20).

Potop słów wyjdzie z ust diabła w celu przytłoczenia cię uczuciem odrzucenia i oskarżenia. “A wąż ze swej paszczy wyrzucił za niewiastą wodę jak rzekę, aby ją rzeka zatopiła” – Objawienie św. Jana 12:15. Hebrajskie i arabskie słowo Alehom oznacza “rozpowszechnienie ataków krytyki i zniesławienie pewnej osoby lub organizacji”. Poprzez krzyż możemy wznieść się ponad ten zalew zła (Izajasz 59:19).

II. Oskarżyciel czy Adwokat

Kiedy pojawia się nieufność, nawet nasze modlitwy mogą przybrać ton negatywny, bombardując Boży tron krytyką i narzekaniem na naszych braci i siostry. Często wtedy kierujemy krytykę i skargi do innych w formie "porady", przyczyniając się do powstania plotek i dyskusji za plecami innych.

Istnieją dwa sposoby przyjścia przed boży tron: jako oskarżyciel albo jako adwokat.

Objawienie Św. Jana 12:10 – zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem!


I Jana 2:1 – A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika [adwokata] u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

Oskarżycielem jest Szatan; adwokatem jest Jeszua. Po której jesteśmy stronie? Ktoś przyjął już pozycję oskarżyciela i ktoś inny pozycję adwokata. Którą rolę wypełniamy my? Zadajmy sobie pytanie: “Czy jestem pośród tych, którzy bronią mojego brata i siostrę, czy zniesławiam ich? Czy jestem oskarżycielem moich braci, czy ich adwokatem?”

III. Przymierze i krzyż

Jak możemy stać się adwokatami, kiedy czujemy się pokrzywdzeni? Istnieją dwie opcje: 1) dialog przymierza i 2) przyjęcie krzyża.

Jeżeli wiemy, że zraniliśmy kogoś, to naszym obowiązkiem jest wyjście naprzeciw tej osobie, aby się pojednać. To jest w tym momencie ważniejsze niż uwielbienie, Wieczerza Pańska, kolekta czy jakikolwiek religijny rytuał. “Gdybyś więc przyniósł swój dar do ołtarza, a tam sobie przypomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem i odejdź; najpierw zawrzyj pokój ze swym bratem, a potem, wróciwszy, złóż swój dar” - (Mateusz 5:23-24).

Jeżeli ktoś nas uraził, również naszym obowiązkiem jest wyjście naprzeciw tej osobie. “Jeśli zaś twój brat popełni grzech, idź i jego winę odsłoń między tobą a nim samym. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata” – Mateusz 18:15. Kto pierwszy wychodzi naprzeciw? Jeżeli ktoś uraził ciebie – idziesz ty. Jeżeli to ty uraziłeś kogoś – idziesz ty. W obu przypadkach, mamy moralny obowiązek. A celem nie jest udowodnienie, że to ta druga osoba jest winna, ale pojednanie, uzdrowienie relacji międzyludzkich i pozyskanie serc naszych braci i sióstr.

Kolejny werset mówiący o dialogu przymierza, mówi również o jednostronnym, obfitym, szczodrym i nieustającym przebaczeniu. Kiedy Piotr spytał się, jak często musi przebaczyć bratu, który zgrzeszył przeciwko niemu, Jeszua odpowiedział: “Nie mówię ci: Aż do siedmiu razy, lecz: Aż do siedemdziesięciu siedmiu razy” – Mateusz 18:22. Postawa przebaczenia z łaski jest postawą krzyża.

Jeszua przebaczył nam, mimo że nie zasługujemy na przebaczenie. Postawa krzyża poprzedza dialog przymierza. Nie ważne, jak długi dialog będziemy prowadzili, nie przyniesie on pojednania, jeżeli nie będziemy napełnieni duchem jednostronnego przebaczenia mającego swe źródło w krzyżu. Przebaczamy jedni drugim tak jak On przebaczył nam (Kolosan 3:13). To boli i wiele od nas wymaga, ale na tym polega właśnie droga krzyża - jedyna droga prowadząca do pojednania i zachowania jedności.

Inne artykuły - 2012

Inne artykuły