>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 21.01.2011 Revive Israel Ministries

Islamska Perspektywa Zachodu

Betty Intrater

Dr Qanta Ahmed, w swojej książce In the Land of Invisible Women (W Ziemi Niewidocznych Kobiet, 2008), opisuje swoje duchowe i kulturowe doświadczenia jako muzułmańskiej kobiety w Arabii Saudyjskiej.  W pewnym miejscu widzi elegancko ubraną saudyjską parę małżeńską, która wypożycza film Al Pacino The Devil’s Advocate (Adwokat Diabła), by pokazać go swojej młodej córce.

Ahmed pisze (s. 504): Byłam zaskoczona. Film przedstawia świat, w którym Pacino gra rolę Szatana. Film naszpikowany jest grupową seksualnością, przemoc dochodzi do ekstremum i cały ten obraz sprzeciwia się gładkiej, lśniącej interpretacji nowoczesnego Nowego Jorku.

Ahmed zapytała wówczas, dlaczego chcą pokazać taki film swojej córce. Małżeństwo odpowiedziało: „Chcemy, aby nasza córka zrozumiała wszystkie te złe rzeczy, które dzieją się na Zachodzie,  zwłaszcza w Ameryce. Wierzymy, że powinniśmy pokazać jej prawdziwy obraz tego zepsutego i pozbawionego podstawowych wartości świata.

Wielu muzułmanów postrzega seks, korupcję i przemoc w hollywoodzkich filmach jako prawdziwy obraz amerykańskiego społeczeństwa i, przez dedukcję, chrześcijańskiej kultury jako całości. Niech Bóg da nam łaskę, by oddzielić prawdziwe biblijne judeo-chrześcijańskie wartości od obrazów „Wielkiej Nierządnicy” (Księga Objawienia 17) przekazywanych światu przez media i przemysł rozrywkowy!


Nowi Izraelscy Wierzący

Módl się za M - nowego wierzącego mającego w przeszłości silne powiązania z rządem izraelskim; za E - byłego biblijnego nauczyciela w izraelskich szkołach wyższych; i Y - Izraelczyka mieszkającego w USA. Módl się o objawienie dla tych trzech osób, kiedy czytają Nowy Testament i książkę Ashera, Who Ate Lunch with Abraham? (Kto jadł obiad z Abrahamem?) Módl się o bezpieczeństwo, pokorę, podstawowe szkolenie, relacje z ludźmi wierzącymi i aby ich świadectwo pozostało czyste i potężne. Za Rachel, która powróciła do pracy w centrum ewangelizacyjnym przy Netanel House.


Danny Ayalon o Uchodźcach

Danny Ayalon jest członkiem Knesetu i wiceministrem Spraw Zagranicznych, aktywnym we współpracy między rządem Izraela a międzynarodową wspólnotą chrześcijan. Poniżej znajduje się 5-minutowe nagranie wideo, w którym opisuje on historię problemu palestyńskiego uchodźcy z izraelskiego punktu widzenia. (Naciskając na przycisk „CC” w dolnym prawym rogu znajdziesz napisy w różnych językach).
http://www.youtube.com/watch?v=g_3A6_qSBBQ&feature=player_embedded#


Przypomnienie o Poście Estery

Nie zapomnijcie zaznaczyć w swoich kalendarzach daty „Ta’anit Esther.” Zgodnie z tradycyjną datą żydowską, zwołujemy zgromadzenie na 12-godzinną modlitwę i post od 06.00 do 18.00, w środę 7-mego marca. Zapraszamy twój kościół lub zgromadzenie, grupę modlitewną, czy dom modlitwy, by dołączył do lokalnych mesjańskich wierzących tutaj w Izraelu w tym historycznym i strategicznym wstawienniczym spotkaniu. Szczegóły podamy w następnych tygodniach.


Światłość  Świata

Asher Intrater

Jeszua jest tak wspaniały a Jego przesłanie tak czyste, że często zastanawiałem się, dlaczego niektórzy ludzie nie przyjmują Ewangelii.  A z drugiej strony, jak Bóg może osądzić kogoś tylko dlatego, że nie uwierzył temu przesłaniu? To wydaje się być niesprawiedliwe. Oto odpowiedź Jeszui:

J 3, 19 - „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.”

Jeszua jest światłem. Światło to Jego miłość, sprawiedliwość, łaska i czystość. Jego życie na ziemi pośród ludzi i Jego przesłanie tworzą moralny test. Ci, co mają serce łaski zbliżą się do Niego; ci, których serca są nieczyste będą z Nim walczyć.

Ewangelia jest jak mądrość Salomona (I Krl 3). Kiedy dwie kobiety przyszły do niego walcząc o jedno dziecko, Salomon przyniósł miecz, by przeciąć dziecko na pół. Ta, której serce było czyste, prosiła o życie dla dziecka; ta, której serce nie było czyste chciała, by przecięto je na pół. Możliwość śmierci niewinnego dziecka była moralnym testem dla serc tych dwóch kobiet. Ta sama prawda odnosi się do dwóch przestępców na krzyżu obok Jezusa (Łk 23). Jeden miał miękkie serce; drugi zatwardziałe.

Dopuszczenie do tego, by cierpiała również ta niewinna strona jest jedynym sposobem, by sprawdzić ludzkie serca. Kiedy nowe dziecko przychodzi do klasy w szkole podstawowej, „łobuzy” koncentrują na nim swoją uwagę; niektórzy się śmieją, ale innych dotyka współczucie. Reakcja na cierpienie niewinnego dziecka obnaża serce każdej osoby w klasie. Jezus, sprawiedliwy i niewinny, cierpiący na krzyżu, obnaża intencje serca.

Światło w Jana 3 może być porównane do „światła” z Jana 8. Mamy tu przypadek kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Religijni hipokryci chcą ją ukamienować. Oczywiście, mają oni złe intencje, ponieważ nie przyprowadzili mężczyzny złapanego na cudzołóstwie z tą kobietą (III Mjż 20, 10). Tym bardziej, iż kobieta ta wyraźnie pokutowała. Jeszua gromi tych, którzy chcą ją ukamienować, a potem zwraca się do niej i mówi:


J 8, 11 -  I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
A do tłumu mówi:
J 8, 12 - Ja jestem światłością świata
.
W tym kontekście, nie tylko sam Jeszua jest światłem, ale również Jego zdolność przebaczania i sprawiedliwość. Doskonała równowaga między łaską a czystością jest światłem Jeszuy. Komuś, kto niechętnie wybacza innym,  trudno będzie zaakceptować ewangelię przebaczania. Komuś, kto nie chce przestać grzeszyć, trudno będzie przyjąć zbawiciela, który mówi: „Nie grzesz więcej.” Kiedy przywódcy kościoła zaczynają być zbyt krytyczni lub zbyt pobłażliwi, tracą gdzieś sedno i serce przesłania Jeszuy.

Jednym z powodów, dla których Południowa Korea przyjęła Ewangelię a Północna Korea nie, było to, że komunizm napełnił Koreańczyków z Północy nienawiścią do Ameryki. Kiedy wielu czarnoskórych w USA w latach 60-tych zaczęło nienawidzić białych, zaczęli przechodzić z chrześcijaństwa na islam. Kiedy my, Żydzi, myślimy, że duchowo przewyższamy Pogan, wówczas nie możemy przyjąć przesłania Jeszuy. Kiedy młodzi ludzie nie mogą przebaczyć swoim rodzicom, odrzucają przesłanie przebaczenia od Boga.

Ci, którzy zostali „zatruci” niemoralnością seksualną i buntem nie są w stanie przyjąć przesłania, mówiącego: „Nie grzesz więcej.”

Inne artykuły - 2012

Inne artykuły