>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.02.2012 Revive Israel Ministries

Palestyńsko-Izraelski świadek

Ari Ben

Kiedy żydowski Izraelita i palestyński Arab stoją na lotnisku z rękami zarzuconymi sobie nawzajem na ramiona i tłumaczą przechodzącemu obok Libańczykowi, że są braćmi w Jeszui, powoduje to trwogę i wielkie zdumienie ze strony Libańczyka.
To właśnie przytrafiło się jednemu z członków naszego zespołu, który wrócił niedawno z konferencji poświęconej ewangelizacji muzułmańskiego Bliskiego Wschodu.

Było tam obecnych 400 arabskich wierzących w Jezusa (niektórzy nawróceni z islamu), 200 misjonarzy z Zachodu i jeden żyd mesjaniczny z Izraela. Delegacja palestyńskich chrześcijan obecna na tej konferencji była sponsorowana przez nasz zespół.

Cały świat wie o konflikcie między żydowskimi Izraelitami a palestyńskimi Arabami. Dlatego też bracia zjednoczoni w wierze, prawdziwej przyjaźni i akceptacji, dzielący ze sobą czas i pieniądze są niezwykłym świadectwem mocy pojednawczej miłości Jeszuy.


Messer - mesjański mętlik

Asher Intrater

W zeszłym tygodniu opublikowano żenujący film przedstawiający rzekomego mesjanicznego rabina, Ralpha Messera, owijającego czarnoskórego biskupa Eddie Longa w zwój Tory. Wideo to wywołało wzburzenie wśród społeczności żydowskiej, ponieważ dla nich było to zbeszczeszczenie zwoju Tory. Drugim skutkiem było zniesławienie mesjańskich żydów. Film został powszechnie potępiony przez mesjańską wspólnotę.

Modliliśmy się, aby Bóg przemienił zło w dobro. Ku naszemu przerażeniu, o zajścu napisała YNet – angielska internetowa wersja najpopularniejszej w Izraelu hebrajskiej gazety. Obok artykułu pojawiło się zdjęcie naszego zboru w Jerozolimie, na którym ja i jeden z moich synów trzymamy zwój Tory.

Z drugiej jednak strony, YNet opublikował również artykuł wyjaśniający, że Messer nie działał w imieniu mesjanicznych żydów. Wydrukowano też ponownie wywiad ze mną (choć czasem niedokładnie cytowany) oraz z kilkoma innymi izraelskimi wierzącymi. Artykuł ten opiniował dość pozytywnie na temat naszej wiary.


Iran i Estera

W tym tygodniu Europa zdecydowała się zwiększyć sankcje wobec Iranu a Prezydent Obama ogłosił zamrożenie irańskich kapitałów w Stanach Zjednoczonych. Izraelskie gazety opublikowały wywiad z irańską aktorką, w którym stwierdziła, że chociaż irański rząd jest przeciwny Izraelowi, to jednak wielu Irańczyków nie podziela tego zdania.

Wyścig nuklearny, w którym biorą udział islamscy ekstremiści, jest straszliwym tłem  tegorocznego postu Estery. Księga Estery opisuje potencjalne ludobójstwo narodu żydowskiego w Persji (Iranie), które w cudowny sposób zostało zamienione w międzynarodowe przebudzenie, zapowiadające równocześnie wydarzenia czasów ostatecznych. Proszę o przygotowanie Waszych gróp modlitewnych, tak aby mogły dołączyć do nas i innych mesjańskich społeczności i domów modlitwy w 12-godzinnej modlitwie wstawienniczej, zaplanowanej na środę 7. marca od 6:00 do 18:00 (5:00 – 17:00 czasu polskiego).


Boży Facebook

Podstawową dyscypliną dla ucznia Jeszuy jest codzienne czytanie Pisma Świętego i rozmyślanie nad nim. My studiujemy Boże Słowo codziennie rano i wieczorem, tak aby być posłusznym temu, co jest w Nim napisane.

Psalm 1:2-3 – Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy, i jego prawo czyta dniem i nocą… a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie.
Jozuego 1:8 – Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją dniem i nocą… bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze.

Bóg chce abyś odnosił sukcesy. Pismo Święte jest Jego prawdą, Jego narzędziem komunikacji. Jest to księga ukazująca oblicze Boga, Jego "Facebook”. Życie opierające się na zasadach Pisma Świętego jest gwarancją sukcesu i owocnego życia w oczach Boga.


Podtrzymuj płonący ogień

Ariel Blumenthal

Zespół Revive Israel kładzie wielki nacisk na codzienne uwielbienie, modlitwy i proroctwa: nasi pracownicy modlą się w niedziele, od poniedziałku do czwartku mamy spotkania otwarte a w piątki zbiorową modlitwę naszej społeczności. Oto zachęta (oparta na III Księdze Mojżeszowej 6:12-13) dla wszystkich tych, którzy chcą wprowadzić w zwyczaj czas regularnej modlitwy i uwielbienia:

  1. Ołtarz: miejsce wyznaczone do składania ofiar i ustanowienia więzi z Bogiem. Według Nowego Przymierza, ofiary ze zwierząt nie są konieczne.  W zamian za to Pan przemienia w ołtarz nasze serca, ponieważ to właśnie w naszych sercach i poprzez nasze usta - tak jak na ołtarzu – "unosi się" do Boga wszelkiego rodzaju uwielbienie i modlitwa, dzięki czemu ogień Ducha w naszym życiu nie gaśnie i jest rozniecany ciągle na nowo.
  2. Drewno: każdego poranka  kapłan musiał palić drewno na ołtarzu. Ale kto rąbał to drewno, kto je układał, kto trzymał je z dala od termitów i przynosił do świątyni?  Często chcielibyśmy uczestniczyć jedynie w radosnej części uwielbienia, tańca, ogłaszania, zażyłości z Bogiem, itp. Ale ktoś musi przecież zając się nagłośnieniem, wymienić struny w gitarze, posprzątać miejsce zgromadzenia, upewnić się, że toalety nadają się do użytku, itd. Prowadzenie sali modlitewnej wymaga wiele pracy za kulisami, aby nie zabrakło drewna i aby na ołtarzu mógł nieustannie palić się wysokiej jakości ogień.
  3. Poranek: hebrajskie wyrażenie "o poranku" występuje dwa razy z rzędu. Pismo podkreśla, iż podsycania płomienia uwielbienia i wstawiennictwa nażely czynić jako pierwszą rzecz o poranku! Oczywiście, możemy uwielbiać i modlić się 24 godziny na dobę, ale jest coś szczególnego w tym, gdy ofiarowujemy Bogu nasz najlepszy czas - ten, do którego nie wkradło się jeszcze zamieszanie dnia.
  4. Ofiara całopalna: jest podstawą dla wszelkiego uwielbienia; miała być ofiarowywana w sposób ciągły, nawet w nocy (dlata nazwana została przez rabinów tamid czyli "nieustanne ofiarowanie”). Ofiara całopalna jest całkowicie przeznaczona dla Boga: spalona całkowicie dla Niego jako przyjemna woń. Nawet popioły musiały zostać wyniesione do uświęconego miejsca poza obozem. Dzisiaj to my przychodzimy jako Królestwo Kapłanów, składając uwielbienie, na które Pan zasługuje, i bez zastanawiania się nad tym, czy dostaniemy coś w zamian.
  5. Ofiara biesiadna: na tę ofiarę “pokoju” składa się również pewne smaczne mięso przeznaczone dla nas! Bóg jest dobry i niezmiernie cieszy się z relacji jaką ma ze swoimi dziećmi. Chętnie też obdarza je dobrymi rzeczami (Łukasz 11:13).  Jednakże, doświadczenie Jego dobroci nie powinno być naszą motywacją uwielbiania Go. Przesłanie powtarzające się w wizji niebiańskiego uwielbienia z Księgi Objawienia brzmi: On jest godzien!!

Inne artykuły - 2012

Inne artykuły