>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 18.02.2012 Revive Israel Ministries

Ostatnie rozdziały Ezechiela

Asher Intrater

Jak odczytujemy ostatnie 12 rozdziałów Księgi Ezechiela? Można by je podsumować w poniższy sposób:

Rozdział 37 - “Suche Kości” - Zmartwychwstanie i ponowne zgromadzenie Izraela
Rozdział 38-39 - “Magog” - Wojna narodów z Izraelem w czasach ostatecznych
Rozdział 40-46 - “Świątynia” - Odbudowanie nadrzędnego miejsca kultu w Jerozolimie
Rozdział 47 - “Rzeka” - Odnowienie naturalnych wód i roślinności
Rozdział 48 - “Granice” - Ponowne zaludnienie ziemi Izraela

Jest to obszerny fragment pism. Opisuje wydarzenia, które jeszcze nie miały miejsca. Wierzę jednak, że się wydarzą. Jak? Gdzie?

Opis ten zbytnio przypomina Apokalipsę, aby można było przypisać go czasom przed drugim przyjściem Chrystusa. Z drugiej strony, jest zbyt dosłowny i szczegółowy, aby rozumieć go alegorycznie. [Podobne opisy znajdują się w wielu innych biblijnych proroctwach (Izajasz 60-66, Jeremiasz 30-33, Daniel 7, Joel 3, Amos 9, Micheasz 2-5, Zachariasz 8-14).]

Jedyny biblijny wniosek jaki się nasuwa, to że wydarzenia te będą miały miejsce podczas drugiego przyjścia Jeszuy. Zbiegną się one z czasem trwania tak zwanego tysiącletniego królestwa Chrystusa (Objawienie 20:4-6). Niemniej jednak, obraz przedstawiony w tym fragmencie wyraźnie skupia się na Izraelu i Żydach.

Nie zapominajmy, że Jeszua jest zarówno synem Dawida (Rzymian 1:3) jak i Synem Bożym (Rzymian 1:4). Gdy powróci, Jego królestwo będzie zarówno “boskie” jak i “dawidowe”. Mniej więcej połowa biblijnych proroctw o Mesjaszu wypełniła się, gdy przyszedł On na świat po raz pierwszy. Druga połowa spełni się gdy przyjdzie po raz drugi.

Prorocze znaczenie odnowienia Izraela nie jest kwestią etnicznej czy też kulturowej preferencji jaką cieszy się naród żydowski. Chodzi tu raczej o przygotowanie na nadejście tysiącletniego królestwa Mesjasza (Mateusz 6:10, 25:31, Dzieje 1:6, Objawienie 11:15). Naszym zadaniem jest rogłaszać wieść o tym królestwie (Mateusz 24:14).


Pocisk Strzała

System obrony przed atakiem pocisków balistycznych zwanych Chets (Strzała), opracowany został wspólnie przez Stany Zjednoczone i Izrael. Test nowego systemu ostrzegawczego za pomocą radaru przeprowadzony w zeszłym tygodniu w Izraelu zakończył się sukcesem. Tak więc, przykładowo, jeśli z Iranu w stronę Izraela zostałaby wystrzelona rakieta z głowicą jądrową, ów nowy radar wykryłby ją i byłby gotowy na odpalenie pocisku w celu jej przechwycenia w jak najkrótszym czasie, w wyniku czego do starcia doszłoby w większej odległości od granic Izraela.


Post Estery

Proszę, abyście w dalszym ciągu rejestrowali wasze grupy modlitewne na zgromadzenie postno-modlitewne Estery w środę 7. marca w godzinach 6:00 – 18:00 (5:00 – 17:00 czasu polskiego). Międzynarodowe oraz izraelskie grupy modlitewne złączą się podczas tego przełomowego i rozstrzygającego czasu wstawiennictwa. Szczegóły niebawem.


Wywiad w Ejlat

W tym tygodniu izraelska prasa i telewizja przygotowują materiał o ludności zamieszkującej Ejlat. Jeden z wywiadów zostanie przeprowadzony z rodziną Pex – są to mesjaniczni wierzący, prowadzący w tym mieście służbę Shelter [ang. schronienie]. Proszę o modlitwę o owocne świadectwo.


Program przeciwko prostytucji

Mati Shoshani

W środę 15. lutego izraelski Kneset przegłosował ustawę, czyniąca korzystanie z płatnej prostytucji czynem nielegalnym. Głosowanie to było pierwszym z trzech potrzebnych do oficjalnego zatwierdzenia prawa, które wprowadza odpowiedzialność karną dla klienta, co jest próbą wyeliminowania popytu, raczej niż rozprawienia się z dostawcami usług. Model przedstawiony izraelskiemu Knesetowi został pomyślnie wprowadzony już w czterech krajach, w tym Szwecji, która zaaprobowała go jako pierwsza, w 1999 roku.

Na dzień dzisiejszy, prostytucja jest w Izraelu legalna. Szacuje się, że biznes ten generuje ponad 2,4 miliarda szekli rocznie (w przeliczeniu około 2 miliardy PLN), z czego większość idzie prosto do kieszeni liderów zorganizowanych instytucji przestępczych. Liczbę prostytutek szacuje się na 10 – 15 tysięcy, a łączną liczbę klientów na ponad milion miesięcznie.

Kobiety (95% prostytutek to kobiety) są regularnie narażane na brutalną przemoc, notoryczny gwałt, zniewagę, emocjonalne i fizyczne tortury, choroby weneryczne i zespół stresu pourazowego. Ryzyko wystąpienia tego ostatniego jest większe niż u żołnierzy powracających z pola bitwy. Wskaźnik śmierci u kobiet uwikłanych w handel seksem jest CZTERDZIESTOKROTNIE WYŻSZY w porównaniu do przeciętnych kobiet. “Zawód” prostytutki pozostawia biorących w nim udział ludzi emocjonalnie, fizycznie i duchowo zranionych i wyniszczonych.

W tygodniach poprzedzających głosowanie, które odbyło się w zeszłą środę, prostytucja stała się gorącym tematem w mediach: o wadach i zaletach proponowanej ustawy debatowano w gazetach, na blogach internetowych i telewizyjnych programach informacyjnych. Niektóre z liberalnych, świeckich mediów opowiedziało się za legalną prostytucją.

Jerusalem Institute of Justice (ang. Jerozolimski Instytut Sprawiedliwości), z którym współpracuję, również przyczynił się do przegłosowania ustawy. Niedawno zakończyliśmy produkcję krótkiego filmu na temat handlu seksem w Izraelu. (Link tutaj.) W czasie następnych kilku tygodni jedna z komisji Knesetu opracuje ostateczną wersję ustawy. Są dwie przeszkody mogące uniemożliwić jej akceptację w kolejnych dwóch głosowaniach: problem z jej egzekwowaniem i koszty.

Przegłosowanie ustawy będzie oznaczało głębokie zmiany w etycznym prawodawstwie Izraela. Opinia publiczna w tej kwestii skłania się na dzień dzisiejszy ku poparciu prostytucji. Otrzymaliśmy wiele skarg od ludzi niezgadzających się z ustawą, ale mimo to wierzymy, że poprzez liczne debaty publiczne można na tę opinię wpłynąć. Proszę, módl się razem z nami, aby udało się przegłosować tę ustawę. Modlimy się o to, by ujrzeć jak wypełnia się obietnica z Izajasza 1:26-27 mówiąca o odnowieniu sprawiedliwości i prawości w całym Izraelu.

Oto wyciąg ze statystyk opublikowany w izraelskiej gazecie Yediot Ahronot z 15. lutego 2012:

 • W Izraelu w handlu prostytucją pracuje od 10.000 do 20.000 mężczyzn i kobiet.

 • Każdego tygodnia domy publiczne odwiedza około milion “klientów”.

 • 1/3 wszystkich prostytutek rozpoczyna świadczenie usług w wieku 12 – 14 lat.

 • 55% prostytutek było w dzieciństwie wykorzystywane seksualnie.

 • Ponad 75% prostytutek jest uzależnionych od narkotyków lub alkoholu.

 • Około 60% było gwałcone lub doświadczyło innego rodzaju przemocy seksualnej podczas pracy.

 • 46% - 59% zostało zgwałcone ponad 5 razy.

 • Około 68% wszystkich prostytutek cierpi na zespół stresu pourazowego.

 • 89% - 92% chce porzucić prostytucję, ale nie są w stanie.

 • Inne artykuły - 2012

  Inne artykuły