>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.03.2012 Revive Israel Ministries

Daniel, Persja i Grecja

Asher Intrater

Prorok Daniel zaangażował się w walkę duchową, która zmieniła bieg historii. Po 21 dniach modlitwy i postu ukazał mu się Anioł Pana, mówiąc:

Daniel 10:12-14 - “od pierwszego dnia, gdy oddałeś swe serce zrozumieniu oraz dręczyłeś się przed twym Bogiem – twoje słowa zostały wysłuchane i ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz przez dwadzieścia jeden dni sprzeciwiał mi się nadzorca perskiego królestwa. Aż oto Michał, jeden z przedniejszych nadzorców, przyszedł mi na pomoc. (…) przyszedłem, by ci oznajmić, co przyjdzie na twój lud w dniach ostatecznych; bo widzenie znowu jest o tych dniach.”

Duchowa walka rozpoczęła się w momencie, gdy Daniel ukorzył się studiując Pisma, aby poznać Boży plan dla Izraela oraz Jego zamiary odnośnie czasów ostatecznych. Uniżenie się i studiowanie Pisma w tym kontekście jest podstawą duchowej walki również w naszych czasach.

W niebie toczy się walka między dobrymi i złymi aniołami. W tym przypadku, Anioł Pana i Michał – jeden z naczelnych aniołów, którego zadaniem jest ochrona Izraela – walczą z dwoma potężnymi aniołami zła. Jeden zwany jest nadzorcą Persji, a drugi nadzorcą Jawana (w innym tłumaczeniu – Grecji – przyp. tłum.).

Daniel 10:20 “Potem się wrócę, by walczyć z perskim nadzorcą; a gdy odejdę, oto nadciągnie nadzorca Jawana.”


Proroka Daniela nie ma już na tym świecie, ale za to jesteśmy my, którzy winniśmy zająć jego miejsce poprzez modlitwę, post i walkę duchową. Musimy ukorzyć się, studiować Pismo Święte oraz zrozumieć Boży plan odnośnie czasów ostatecznych i Izraela. Gdy tylko Daniel zaczął się modlić, do akcji wkroczyli aniołowie. Jednak aby doprowadzić do przełomu, potrzebne było ciągłe wstawiennictwo. Jest to prawdą również i dla nas: modlitwa porusza anioły, które zmieniają świat, ale musimy być wytrwali.

Także wśród każdego narodu działają dobre i złe anioły. Dobre związane są ze sprawiedliwą resztką wierzących, a złe – ze światowymi władzami danego narodu. Sądzę, iż ponieważ w dzisiejszym Izraelu odnawia się resztka wierzących, rola Michała – anioła chroniącego Izrael – ponownie nabrała szczególnego znaczenia.

Kim więc są wiodący źli aniołowie zwani Persją i Grecją? Według mnie, zły anioł Persji to demoniczny nadzorca kierujący islamskim ekstremizmem we współczesnym świecie. Co ciekawe, jednym z głównych ośrodków geograficznych tego ducha jest reżim ajatollahów w Iranie – dzisiejszej Persji. Nadzorca Grecji wydaje się reprezentować ateistyczny, zachodni humanizm. Jednym z ośrodków jego władzy jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. To nie zbieg okoliczności, że te dwie siły: ekstremizm islamski oraz ONZ, koncentrują swe działania wokół  potępienia Izraela.
Stoimy w obliczu tej samej duchowej walki, z którą mierzył się Daniel. Prawdę mówiąc, Anioł Pana wyraźnie oznajmił mu, że pełnia tej bitwy odbędzie się w czasach ostatecznych. Daniela już z nami nie ma, ale Michał, nadzorca Persji, nadzorca Grecji oraz wszystkie inne anioły, zarówno dobre i złe, są tutaj nadal. Walka pozostaje wciąż ta sama.


Izraelski “Apartheid”, Purim, i Iran

Ariel Blumenthal

W tym tygodniu w Ameryce Północnej po raz ósmy obchodzony jest “Tydzień Izraelskiego Apartheidu”. Protestujący mają na celu zorganizowanie masowej nagonki oraz sankcji wymierzonych w państwo żydowskie. “Apartheid” był ustawowym, zinstytucjonalizowanym systemem segregacji rasowej, narzuconym na czarną ludność Republiki Południowej Afryki przez białą mniejszość w latach 1948-1994. Coraz częściej wrogowie Izraela, zarówno członkowie zachodniej, liberalnej lewicy, jak i ci należący do świata islamu, używają tego szokującego słowa w celu zniesławienia i zanegowania racji bytu tego państwa.

Jestem izraelskim Żydem mieszkającym w Jerozolimie. Każdego dnia spotykam wielu Arabów, zarówno izraelskich obywateli, jak i “Palestyńczyków”: w supermarkecie widuję kobiety z zakrytymi głowami; właścicielami niektórych stoisk na naszym osiedlowym rynku są Arabowie; jest nim również dentysta w naszej państwowej klinice zdrowotnej i mechanik, który naprawia mój samochód. W skład izraelskiego parlamentu wchodzą dwie arabskie partie, jeden z sędziów w Sądzie Najwyższym jest Arabem, ponadto, każdy dokument rządowy można otrzymać w języku arabskim.

Jeśli zinstytucjonalizowany rasizm byłby naprawdę naszym celem, to naprawdę kiepsko by nam szło!

Antysemityzm charakteryzuje się dziwaczną nienawiścią, całkowicie odporną na racjonalne argumenty. W tym tygodniu Żydzi i zaprzyjaźnieni chrześcijanie na całym świecie świętują Purim - wielki, zaistniały w ostatniej chwili, zwrot wydarzeń opisany w Księdze Estery. Ta niezbyt obszerna księga Biblii stanowi pewnego rodzaju “szablon” dla wydarzeń przyszłego antysemityzmu i ostatecznego wyzwolenia narodu żydowskiego przez Boga.

Posłuchaj jak, w celu przekonania króla Ahaswerosa, Haman uzasadniał ideę wytępienia Żydów w całym imperium perskim: Istnieje pewien naród pomiędzy twoimi narodami, rozproszony - a jednak odrębny, we wszystkich dzielnicach twojego państwa. Ich prawa odróżniają się od praw każdego innego narodu (Estery 3:8).

Imperium perskie było ogromne: 127 prowincji rozciągających się od Indii do Etiopii (Estery 8:9). Aby udało się wyodrębnić Żydów i skazać ich na prześladowania pośród imperium o tego rodzaju etnicznej, kulturowej i religijnej różnorodności dzięki stwierdzeniu, że różnią się od innych, potrzeba odrobiny szatańskiej pomocy.
Począwszy od Hamana, poprzez Hitlera, a na Ahmadineżadzie kończąc, małe ziarenka prawdy są przekręcane i przeistaczane w ludobójczą logikę antyżydowską. Owszem, Żydzi są różni, ale tak samo i Japończycy, Amerykanie, Francuzi i Brazylijczycy – wszyscy różnią się od siebie.

W tym samym tygodniu, gdy obchodzone jest Purim, zarówno prezydent jak i premier Izraela odbędą w Waszyngtonie decydujące rozmowy z prezydentem Obamą i przedstawicielami rządu USA, dotyczące sytuacji zaistniałej w związku z Iranem.


Post Estery

Proszę, dołącz do miejscowych izraelskich grup modlitewnych, żydów mesjanicznych i chrześcijan na całym świecie w obchodach Ta'anit Ester – postu Estery. Zgromadzimy się na modlitwie i poście od 6:00 – 18:00 (5:00 – 17:00 czasu polskiego) w środę, 7. marca.

Jeśli planujesz modlić się z nami (w grupie lub indywidualnie), daj nam znać, abyśmy mogli dołączyć cię do pozostałych modlących się w twoim kraju.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.


Inne artykuły - 2012

Inne artykuły